Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1282 - 1296 2017-10-06

XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER

Mehmet KARATAŞ [1]

150 508

XVIII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin uzun süren seferlerle meşguliyeti merkezi otoritede zayıflama ve ekonomik buhranların yaşamasına neden olmuştur. Merkezi otoritenin zayıflaması, Osmanlı Devleti’nin birçok bölgesinde eşkıyalık olaylarının yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Bu makalede eşkıyalık ve eşkıyalığın İslâm hukukundaki cezasıkısaca belirtildikten sonra Diyarbakırçevresinde insanların dini konulardaki cehaleti, dış devletlerin müdahalesiyle meydana gelen din ve mezhep değişikliği, mürur nizamının bozulması, halktan alınan haksız vergiler, mezhep farklılıkları ve devlet görevlerinin haksız uygulamalarına bağlı olarak meydana gelen bazı eşkıyalık hareketleri ve devletin de bu faaliyetlere karşı aldığı tedbirler irdelenmiştir.

Eşkıya, İslâm, Osmanlı, tedbir
 • Aktan, Coşkun Can.“Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002, c. VII, S. 2, s. 1-20. Bardakoğlu, Ali, “Eşkıya” TDVİA, c.II, s. 463-466.
 • BOA. Fon Kodu: C.ZB, Gömlek No: 2546, Dosya No: 251,
 • BOA. Fon Kodu: C.ZB, Gömlek No: 1874, Dosya No: 38
 • BOA. Fon Kodu: C.DH, Gömlek No: 14242, Dosya No: 245.
 • BOA. Fon Kodu: C.DH, Gömlek No: 9962, Dosya No: 200
 • BOA. Fon Kodu: C.DH, Gömlek No: 16543, Dosya No: 331.
 • BOA. Fon Kodu: C.ZB, Gömlek No: 3484, Dosya No: 70
 • BOA. Fon Kodu: C.DH, Gömlek No: 12422, Dosya No: 249
 • BOA. Fon Kodu: C.DH, Gömlek No: 10386, Dosya No: 208.
 • BOA. Fon Kodu: C.ZB, Gömlek No: 3484, Dosya No: 70;
 • Çabuk,Vahid.Solak-zade Tarihi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 1989, c. I.
 • Demirci, Süleyman-Arslan, Hasan. Osmanlı Türkiyesi’nde Eşkıya, Devlet ve Siyaset, İstanbul, 2012.
 • Develioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yay. 29. Baskı, Ankara 2009.
 • DiyarbekirŞer’iye Sicilleri Âmid Mahkemesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Diyarbakır, 2013, c.I, 3828 Numaralı Sicil.
 • DiyarbekirŞer’iye SicilleriÂmid Mahkemesi, c.I, 3715 Numaralı Sicil.
 • DiyarbekirŞer’iye SicilleriÂmidMahkemesi , c.II, 3712 Numaralı Sicil.
 • DiyarbekirŞer’iye SicilleriÂmid Mahkemesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Diyarbakır, 2014, c.III, 3754 Numaralı Sicil.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul tarihsi, c.X,
 • Halaçoğlu, Yusuf. XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı Ve Sosyal Yapı, TTK Basımevi, Ankara 1996.
 • Karaman, Hayrettin. Mukayeseli İslam Hukuku I, İstanbul 1982.
 • Köksal, Osman. “Osmanlı Hukukunda Bir Ceza Olarak Sürgün ve İki Osmanlı Sultanının Sürgünle İlgili Hattı-ı Hümayunları” OTAM, S.19, 2006. s. 283-341.
 • Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı (Meali), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara 1985.
 • Sezer, Hamiyet. “Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyahat İzinleri (18-19.Yüzyıl)” Tarih Araştırmaları Dergisi,c.XXI, S. 33, Ankara 2003, s.105-124.
Subjects Social
Published Date Ekim-2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KARATAŞ
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @research article { esosder335478, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1282 - 1296}, doi = {10.17755/esosder.335478}, title = {XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER}, key = {cite}, author = {KARATAŞ, Mehmet} }
APA KARATAŞ, M . (2017). XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1282-1296. DOI: 10.17755/esosder.335478
MLA KARATAŞ, M . "XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1282-1296 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/335478>
Chicago KARATAŞ, M . "XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1282-1296
RIS TY - JOUR T1 - XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER AU - Mehmet KARATAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.335478 DO - 10.17755/esosder.335478 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1282 EP - 1296 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.335478 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.335478 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER %A Mehmet KARATAŞ %T XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.335478 %U 10.17755/esosder.335478
ISNAD KARATAŞ, Mehmet . "XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1282-1296. https://doi.org/10.17755/esosder.335478
AMA KARATAŞ M . XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1282-1296.
Vancouver KARATAŞ M . XVIII-XIX. YÜZYILLARDA DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI EŞKIYALIK HAREKETLERİNE KARŞI OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI TEDBİRLER. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1296-1282.