Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, Pages 1496 - 1509 2017-12-01

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

İlhan ÖZGÜL [1]

239 770


Bu çalışma, Türkiye’de okul öncesi öğretmeni yetiştirme modelinde zorunlu dersler kapsamında yer alan tanımsal müzik ders program tasarılarını çözümleyerek müzik eğitimi derslerini anlamlandırma çabalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Doğası gereği çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya ilişkin veriler Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan/uygulanan 1998 ve 2007 Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlarına ilişkin Okul Öncesi Öğretmeni yetiştirme programlarından elde edilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi öğretmenliği programında uygulanmakta olan müzik eğitimi ders program tasarılarına ilişkin; (a) programın hazırlanışı, programın genel niteliği (b) dersin adlandırılması, kredi saat uygulamaları (c) 1998 ve 2007 müzik ders program tasarılarının görünümü ve (d) halen uygulanmakta olan müzik ders program tasarılarının kapsamı ve beklenen davranışlar temelinde çözümlenerek kuramsal bir çerçeve sağlanmıştır. 


Okul öncesi, müzik eğitimi, program çözümleme, program tasarısı
 • Abrahams, F. (2005). Critical pedagogy for music education: a best practice to prepare future music educators. (WRME) Online Visions of Resarch in Music Education 6.
 • Adıgüzel, O, C. (2016). Eğitim Programlarinin Geliştirilmesinde Ihtiyaç Analizi El Kitabi, Ankara: Anı yayıncılık.
 • Akın, C. (1998). Çocuklar Ve Gençler Için Yazilacak Eğitici Müzik Ihtiyaci Ve Bestecilerin Bu Yönden Teşviki. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü.
 • Baykara, İ.D. (2003). Orff Öğretisi Ile Müzik Öğretimi Söylemeye Oynama Koşalim, İstanbul: Yapa yayınları.
 • Blaskovic, J. (2015). Effect Of Sıngıng Educatıon On Some Preschool Educatıon Students' Musıc Achıevements. Slovenian: Pedagoski Zbornik Akademije za Glasbo v Ljubljani 23, 17.
 • Bogdan, R.C & S.K Biglen (1992). Qualitative Research for Education Syracuse University. United State of America. Allyn and Bacon. Custodero, L. (2002). The Musical Lives Of Young Children: Inviting, Seeking And Initiating. Zero toThree, 23(1), 4–6.
 • Çetin, G. Ç. (2011). Etkinliklerle Müzik Öğretimi, Ankara: Kök yayıncılık.
 • Glenn A. B. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40.
 • Levinowitz, L. M. (1998). The Importance of Music in Early Childhood, General Music Today Teaching Music, 12(1), 4-7.
 • Lim, B. (2005) Aesthetic Experience In A Dynamic Cycle: Implications For Early Childhood Teachers And Teacher Educators. Journal of Early Childhood Teacher Education, 25:4, 367-373, DOI: 10.1080/1090102050250411.
 • Modiri, I. G., (2012). Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşimlar. İstanbul: Özbaran ofset matbaacılık.
 • Morgül, M. (2001). Müzik Nasil Öğretilir Çocukluk Çaği Müzik Eğitimi 5–14 Yaş, Ankara: Yurt Renkleri Yayınevi.
 • Özgül, İ. (2009) An analysis of the elementary school music teaching course in Turkey. (IJME) International Journal of Music Education, 27(2), 116–127. DOI: 10.1177/0255761409102321.
 • Özgül, İ. (2014) Müzik eğitimi ve öğretimi kuramlar-solfejler-şarkılar-yaklaşımlar. (7. baskı). Ankara: PegemAkademi Yayınları.
 • Özgül, İ. (2015). Changing Paradigms In General Music Education. Educational Research and Reviews, 10(8), 1293-1299. DOI:10.5897/ERR2015.2103.
 • Özgül, İ. (2017). An Analysis Of Music Courses Offered In The Primary School Teacher Education Programs In Turkey, International Education Studies, 10 (4), 8-17, URL: https://doi.org/10.5539/ies.v10n4p8
 • Öztürk, A. (2011). Bir Masal Anlatalim Etkinlikler Yapalim. Ankara: Eğiten kitap yayınevi.
 • Karkın, K. (1992). Solfej Eğitimi-1, Malatya: Özmert ofset ve matbaacılık.
 • Shusterman, R. (1997). The End of Aesthetic Experience. The Journal Of Aesthetics And Art Criticism, 55 (1), 29-41.
 • Sazak, N. (2011). Ilköğretim okullari için yeni müzik programina uygun etkinliklerle müzik öğretimi müzikli bulmaca ve oyunlar. Ankara: Eğiten kitap yayınevi.
 • Sims, W. L. & Cassidy, J. W. (1997). Verbal and operant responses of young children to vocal versus instrumental song performances. Journal of Research in Music Education, 45, 234-244.
 • Sun, M. (1981). Temel müzik eğitimi (ilkokul ve ortaokul sınıfları için müzik eğitimi kitapları). İstanbul: Çağdaş müzik yayınevi.
 • Sun, M. & Seyrek, H. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Müzik. İzmir: Mey yayınları.
 • Tarnowski, S. M. (1999). Musical Play And Young Children. Music Educators Journal, 86(1), 26-29.
 • The North Carolina guide for the early years second edition (2009), Erişim: 01 Nisan 2017. North Carolina State Board of Education Raleigh, http://www.ncpublicschools.org/docs/curriculum/primaryk3/guide4early-years.pdf
 • Tutt, D. (1993). First Assignments, (Editor: Roy Bennett). Scotland: Cambridge University Press.
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (1994). İlköğretim kurumlari müzik dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). İlköğretim müzik dersi öğretim program ve klavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: YÖK Yayınları.
 • Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK Yayınları.
 • Uçan, A. (1997; İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (2002). Eğitimde program çözümleme, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (4), 115-150.
 • Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar Türkiye’deki Durum. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Uşaklıgil, I., Özdemir, M.A., Özdemir, S., Öztürk, A., Acay, S. & Tercanlı, C. (2008). Müzikli Çocuk Oyunlari. İstanbul: Morpa kültür yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Subjects Social
Published Date Aralık2017
Journal Section Articles
Authors

Author: İlhan ÖZGÜL
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @research article { esosder304587, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1496 - 1509}, doi = {10.17755/esosder.304587}, title = {TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZGÜL, İlhan} }
APA ÖZGÜL, İ . (2017). TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (64-Ek Sayı), 1496-1509. DOI: 10.17755/esosder.304587
MLA ÖZGÜL, İ . "TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1496-1509 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/31376/304587>
Chicago ÖZGÜL, İ . "TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1496-1509
RIS TY - JOUR T1 - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ AU - İlhan ÖZGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304587 DO - 10.17755/esosder.304587 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1496 EP - 1509 VL - 16 IS - 64-Ek Sayı SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304587 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.304587 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ %A İlhan ÖZGÜL %T TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 64-Ek Sayı %R doi: 10.17755/esosder.304587 %U 10.17755/esosder.304587
ISNAD ÖZGÜL, İlhan . "TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 64-Ek Sayı (December 2017): 1496-1509. https://doi.org/10.17755/esosder.304587
AMA ÖZGÜL İ . TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1496-1509.
Vancouver ÖZGÜL İ . TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK DERSLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1509-1496.