Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, Pages 1565 - 1580 2017-12-01

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Nagehan UÇAN EKE [1]

175 641

Eski Yunancadaki méta (üzerine) ve phrein (taşımak, aktarmak, nakletmek) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan metafor (métaphore), bir “şey”in birtakım yönlerinin başka bir “şey”e aktarıldığı zihinsel/dilbilimsel süreçleri ifade eder. Metafor, bireyin etkili ve hızlı bir biçimde bir kavramı, başka bir kavramla açıklamasından daha mühim ve güçlü bir zihinsel üretimdir. Nitekim ilgili kavrama yönelik bireyin sahip olduğu derinliği ve deneyimleri de içinde barındırır. Bu araştırmanın temel amacı, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin “şiir” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, ürettikleri metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans öğrenimi gören 165 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemi ile elde edilmiş ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Veri toplama aşamasında öğrencilerin “şiir”  kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları belirlemek üzere katılımcılara “Şiir ……… -dır/-dir; çünkü ………” cümlesi iletilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Bu çalışmada araştırmanın bulgularına göre, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin “şiir” kavramına ilişkin olarak ürettikleri metaforlar, gerekçeleri incelenerek ortak hususiyetleri doğrultusunda çeşitli kategoriler altında toplanarak değerlendirilecektir.

Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Metafor
  • Ahmet Haşim (1999). Bütün Şiirleri ( İ. Enginün, Z. Kerman, Haz.). İstanbul: Dergâh Yay. Aksan, D. (2006). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Engin Yay. Anday, M. C. (1990). Ozan Esini Hak Eder. Cumhuriyet Kitap Dergisi, 37/9. Aydın, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 26, 25-44. Cameron, L. (1996). Discourse Context and the Development of Metaphor in Children. Current Issues in Language and Society, 3 (1), 49-64. Cebeci, O. (2013). Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri. İstanbul: İthaki Yay. Demirci, K. (2016). Metafor: Bir Anlatım ve Üretim Mekanizması ( M. Sarıca, B. Sarıca, Edt.). Dil Bilimleri Kültür ve Edebiyat. Ankara: Padam Yay., 330-343. Geçit, Y., Gençer, G. (2011). Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi (Rize Üniversitesi Örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19. Kortantamer, T. (1993). Türk Şiirinde Ses Konusunda ve Ses Gelişmesinin Devamlılığı Üzerine Genel Bazı Düşünceler. Eski Türk Edebiyatı Makaleler. Ankara: Akçağ Yay., 273-336. Lakoff, G., Johnson, M. (2015). Metaforlar/Hayat, Anlam ve Dil (G. Y. Demir, Çev.). İstanbul: İthaki Yay. Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, California: Sage Publications. Uçan Eke, N. (2016). Mihrî Hatun’un Gazellerinde “Güzellik” Kavramı ile İlgili Metaforlar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 25/Güz, 217-228. Yang, X. (2015). A Cognitive Poetic Approach to the Function of Metaphor. Scientific Research Publishing/Advances in Literary Study, 3, 84-88.
Subjects Social
Published Date Aralık2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Nagehan UÇAN EKE
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @research article { esosder315409, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1565 - 1580}, doi = {10.17755/esosder.315409}, title = {TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {UÇAN EKE, Nagehan} }
APA UÇAN EKE, N . (2017). TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (64-Ek Sayı), 1565-1580. DOI: 10.17755/esosder.315409
MLA UÇAN EKE, N . "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1565-1580 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/31376/315409>
Chicago UÇAN EKE, N . "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1565-1580
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI AU - Nagehan UÇAN EKE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.315409 DO - 10.17755/esosder.315409 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1565 EP - 1580 VL - 16 IS - 64-Ek Sayı SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.315409 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.315409 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %A Nagehan UÇAN EKE %T TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 64-Ek Sayı %R doi: 10.17755/esosder.315409 %U 10.17755/esosder.315409
ISNAD UÇAN EKE, Nagehan . "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 64-Ek Sayı (December 2017): 1565-1580. https://doi.org/10.17755/esosder.315409
AMA UÇAN EKE N . TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1565-1580.
Vancouver UÇAN EKE N . TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN “ŞİİR” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1580-1565.