Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 90 - 102 2018-01-11

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Serpil PEKDOĞAN [1]

414 2915

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin farklılıklara saygı eğitiminin çocuk üzerindeki etkileri, okul öncesi eğitim programında farklılıklara saygı eğitiminin yeri, öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler, kullandıkları yöntem ve teknikler, aile katılımı çalışmaları ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki  görüşlerini incelemektir. Nitel desende yürütülen çalışmada, 13 okul öncesi öğretmeniyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriiyle çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda okul öncesi öğretmenleri farklılıklara saygı kapsamında çocuklara en fazla empati becerisi kazandırmayı amaçladıkları, okul öncesi eğitim programında farklılıklara saygı eğitimi kapsamında uygulamalar ve kazanım-gösterge örneklerine daha fazla yer verilmesi gerektiği, en çok drama ve oyun yöntemini kullandıklarını ve  eğitim sürecinde çocuklara iyi model olmalarının gerektiği, aile katılım çalışmalarının önemli olduğu ve değerlendirme sürecinde eksiklikler olduğu  yönünde görüş bildirmişlerdir. Çalışmanın sonuçları ilgili literatür ve bazı çalışmalar eşliğinde tartışılmış ve ilerideki çalışmalara ışık tutması amacıyla çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

 

Farklılıklara saygı, okul öncesi öğretmeni
  • Arslan, Ü. (2007). Okul öncesi eğitimde temel becerilerin ve sosyal davranışların kazandırılması. İçinde G. Haktanır (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş (s.205-230). Ankara: Anı Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Buckingham, UK: Open University Press. Berk, L. E. (2006). Child development. US: Pearson Education. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel,F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2. Baskı). Ankara: Pegem A Derman-Sparks, L. (2010). Anti-bias curriculum: tools for empowering young children. (2th Ed).Washington D.C.: National Association For The Education of Young Children. Divrengi, M. ve Aktan, E. (2010). Farkındayım Farklılıklara Saygılıyım. (1. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap. Ekmişoğlu, M. (2007). Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı eğitimi kavramı hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve farklılıklara saygı ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale: Onsekiz Mart Sosyal Bilimler Enstitüsü. Grasel, C. & Parchmann, I. (2004). Implementationsforschung - oder: der steinige Weg, Unterricht zu verändern Zeitschrift für Lernforschung. Unterrichtswissenschaft, 32 (3), 196-214. Güven, E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri ile özerklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı. Ankara: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative Data Analysis (2th Ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323‐ 343. Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul: Morpa. Stake, R. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 433-466). Thousand Oaks, CA: Sage. Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods (2th Ed). Thousand Oaks, CA: Sage Yurdugül, H. (Eylül, 2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerlikleri için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 30 Eylül 2005, Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik. İçinde Oktay, A. (Ed) Okul öncesi eğitimde güncel konular (s. 25-45). İstanbul: Morpa.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Serpil PEKDOĞAN
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 11, 2018

Bibtex @research article { esosder305549, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {90 - 102}, doi = {10.17755/esosder.305549}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {PEKDOĞAN, Serpil} }
APA PEKDOĞAN, S . (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 90-102. DOI: 10.17755/esosder.305549
MLA PEKDOĞAN, S . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 90-102 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/305549>
Chicago PEKDOĞAN, S . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 90-102
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AU - Serpil PEKDOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.305549 DO - 10.17755/esosder.305549 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 102 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.305549 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.305549 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Serpil PEKDOĞAN %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.305549 %U 10.17755/esosder.305549
ISNAD PEKDOĞAN, Serpil . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 90-102. https://doi.org/10.17755/esosder.305549
AMA PEKDOĞAN S . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 90-102.
Vancouver PEKDOĞAN S . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 102-90.