Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 195 - 206 2018-01-07

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Cahit TAŞDEMİR [1]

336 621

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama aracı olarak, öğrencilerin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeylerini belirlemek için araştırmacılar tarafından matematik dersine uyarlanan Beck Umutsuzluk Ölçeği ve öğrenciler hakkında gerekli bilgileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, Bitlis ili Tatvan ilçesindeki bir Anadolu lisesinde okuyan öğrenciler arasından rastlantısal olarak seçilen toplam 287 öğrenci oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizi için bağımsız örneklem t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin hafif düzeyde olduğu, cinsiyet, sınıf seviyesi ve okul dışı matematik eğitimi alma durumuna göre öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olmadığı, ancak matematik başarısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara dayalı olarak bazı öneriler sunulmuştur.

Lise öğrencisi, umutsuzluk düzeyi
  • Referans1 Prof . Dr. Şemsettin Dursun, Batman Üniversitesi, dursun72@gmail.com Referans2 Prof.Dr. Tunay Bilgin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Referans3 Doç.Dr.Cahit Pesen, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Cahit.pesen@gmail.com
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Cahit TAŞDEMİR
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 7, 2018

Bibtex @research article { esosder316163, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {195 - 206}, doi = {10.17755/esosder.316163}, title = {LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {TAŞDEMİR, Cahit} }
APA TAŞDEMİR, C . (2018). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 195-206. DOI: 10.17755/esosder.316163
MLA TAŞDEMİR, C . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 195-206 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/316163>
Chicago TAŞDEMİR, C . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 195-206
RIS TY - JOUR T1 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Cahit TAŞDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.316163 DO - 10.17755/esosder.316163 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 206 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.316163 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.316163 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Cahit TAŞDEMİR %T LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.316163 %U 10.17755/esosder.316163
ISNAD TAŞDEMİR, Cahit . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 195-206. https://doi.org/10.17755/esosder.316163
AMA TAŞDEMİR C . LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 195-206.
Vancouver TAŞDEMİR C . LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 206-195.