Year 2018, Volume 17, Issue 66, Pages 712 - 727 2018-04-15

İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE COURSE OF FREE ACTIVITIES APPLICATIONS IN ELEMENTARY SCHOOLS

Mustafa CİNOĞLU [1] , Erdem BAĞCI [2]

143 290

Bu çalışmanın amacı ilkokullardaki Serbest Etkinlikler Uygulamaları Dersini sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirmektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada tanımlayıcı durum araştırması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak doküman analizi, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırma sorularına göre gruplandırılarak tablolaştırılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmenlerin ve idarecilerin dersle ilgili kılavuz kitap ve materyallere ihtiyaç duyduğu, dersin öğrencilere okulu daha çok sevdirme amacına ulaştığı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini etkinlikler yoluyla ortaya çıkarabilmek için branş öğretmenlerinin ve çeşitli alanlarda uzmanların derse katkıda bulunmaları gerektiği saptanmıştır. Son olarak da araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir. Serbest etkinlikler dersinin uygulanması ve planlaması aşamasında sınıf öğretmenleri ile beraber diğer uzmanlardan da yararlanılması, programın öğrenci ihtiyaçlarına göre süreç içerisinde yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek olması, ders ile ilgili kılavuz kitap hazırlanması, dersin öğretmenlerine ve okul yöneticilerine hizmet içi eğitim sağlanması ve aynı ilgi yeteneklere sahip diğer sınıftaki öğrencilerle ortak çalışmalar yapılabilmesi önerilmektedir.

Serbest Etkinlikler Uygulamaları Dersi, İlkokul, İlkokul dersleri
 • Akkoyunlu, B. (1986). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının eğitim akımları ve öğretme açısından kendilerini ve öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yüksek lisans tezi.
 • Atalay, N. Yusuf A. ve Gültekin, M. (2014). İlköğretimde Serbest Etkinliklere Yönelik Sınıf Öğretmeni ve Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, (22), 419-437.
 • Aydın, A., Bakırcı, H. ve Ürey, M. (2012). Serbest etkinlik çalışmaları dersine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 193, 214-230.
 • Bıkmaz, H. F. (2006). Yeni İlköğretim Programları ve Öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 39 (1), 99-116.
 • Bozak, A., Apaydın,Ç. ve Demirtaş, H. (2012). The Evaluation of Supervisions’, Administrators’, and Teachers’ Views on the Effectiveness of Leisure Activities Lessons. İlköğretim Online, 11(2), 520-529 [Online] http://ilkogretim- online.org.tr/vol11 say2/v11s2m19.pdf
 • Çelik, F. (2006). Türk eğitim sistemindeki Hedefler ve Hedef belirlemede yeni yönelmeler. Burdur eğitim fakültesi dergisi, 11, 1-15.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme (18. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dündar, H. ve Karaca, E. T. (2011). İlköğretim Okullarında Serbest Etkinlik Dersinin Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 105-121.
 • Ertürk, S. (1971). On Yıl Öncesine Kıyasla Öğretmen Davranışları. (Yayımlanmamış araştırma). Ankara: HÜMEF.
 • Gall, M., Brog, W. ve Gall, J.B. (1996). Educational research: An Introduction (6th Edition). USA: Longman Puplisher.
 • Gün, E. S. (2013). Serbest Etkinlik Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 21- 32.
 • Kazu H., Aslan S. (2013). Serbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (2), 133-145.
 • Kuzgun, Y., Sevim, S. A., Ersever, H., Akbalık, G., Pişkin, M ve Hamamcı, Z. (1997). Öğrencilerin Akademik Danışmanlarından Bekledikleri Görevler ve Danışmanların Görev Algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 30 (1) 27-43.
 • MEB. ( 2010a). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu. İlköğretim okulu haftalık ders çizelgesi konulu karar. Karar tarihi: 20.07.2010, Karar 75. yayımlandığı tebliğler dergisi tarihi ve sayısı: ağustos 2010,2635.
 • MEB. (2010b). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu. Serbest etkinlikler genelgesi sayı. B.08.0.T.T.K.0.72.01.00/0006181
 • MEB. (2012). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu. İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) haftalık ders çizelgesi. karar tarihi 25.06.2012, karar 69.
 • Olivia, P.F.(1988). Schools and Curriculum Change. Boston: Scott, Foresman and Co.
 • Sönmez, V. (1997). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Varış, F. (1998). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No:157.
 • Wilson, B. G. (1997). Reflections on constructivism and instructional design. In C. R. Dills & A. A. Romiszowski (Eds.), Instructional development paradigms. (Chapter 7). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
 • Yaralıoğlu, O. (1983). Hava teknik okullar komutanlığı bünyesinde etkinlik gösteren özel kurslar komutanlığının açtığı öğretmen yetiştirme kurslarına devam eden öğretmen adaylarının öğrenci, konu ve eğitim felsefelerine karşı tutumlarına ilişkin bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) HÜSBE. Ankara.
 • Yedikardeşler, M. (1984). Ankara ili ilçelerinde görev yapan ilkokul, ortaokul ve klasik devlet lisesi öğretmenlerinin meslek deneyimi, cinsiyetleri, bitirdikleri okul ve görev yaptıkları okul türü ile eğitim felsefesi görüşlerini belirleyen bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) HÜSBE. Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2012). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, S.(2015). İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mustafa CİNOĞLU
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Erdem BAĞCI
Institution: Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2018

Bibtex @research article { esosder355006, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {712 - 727}, doi = {10.17755/esosder.355006}, title = {İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {CİNOĞLU, Mustafa and BAĞCI, Erdem} }
APA CİNOĞLU, M , BAĞCI, E . (2018). İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 712-727. DOI: 10.17755/esosder.355006
MLA CİNOĞLU, M , BAĞCI, E . "İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 712-727 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/34439/355006>
Chicago CİNOĞLU, M , BAĞCI, E . "İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 712-727
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mustafa CİNOĞLU , Erdem BAĞCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.355006 DO - 10.17755/esosder.355006 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 712 EP - 727 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.355006 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.355006 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mustafa CİNOĞLU , Erdem BAĞCI %T İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.355006 %U 10.17755/esosder.355006
ISNAD CİNOĞLU, Mustafa , BAĞCI, Erdem . "İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (April 2018): 712-727. https://doi.org/10.17755/esosder.355006
AMA CİNOĞLU M , BAĞCI E . İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 712-727.
Vancouver CİNOĞLU M , BAĞCI E . İLKOKULLARDA SERBEST ETKİNLİKLER UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 727-712.