Year 2018, Volume 17, Issue 67, Pages 938 - 948 2018-07-20

ANALYZING MOTIVES AND EXPECTATIONS OF STUDENTS AT VOCATIONAL EDUCATION: A RESEARCH IN HONAZ VOCATIONAL SCHOOL
MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA

Yeliz YEŞİL [1] , Murat TOKBAŞ [2]

159 326

Öz

Bu çalışma Honaz Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerinin motivasyonlarının ve beklentilerinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Emin ZEYTİNOĞLU’nun makalesinde kullandığı ölçekten esinlenerek 5’li Likert ölçeğine göre anket düzenlenmiştir. İstatistiksel analizler, SPSS 20.0 kullanılarak hazırlanmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki eğitimde beklentilerinin ve motivasyonlarının genel olarak yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin günümüzde daha çok bilinçlendiklerini ve ne istediklerinin daha farkında olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde konu ile ilgili giriş yapılmış ve ikinci bölümde motivasyon kavramına, üçüncü bölümde eğitim kurumlarında öğrenci motivasyonuyla ilgili literatür taramasına, dördüncü bölümde ise araştırmaya değinilmiştir. En son bölümde sonuç ve değerlendirme yapılmıştır.

Mesleki Eğitim, Meslek Yüksekokulu, Eğitim, Motivasyon
  • KAYNAKÇA ALPAR Reha (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık. ALTINKURT, Y., YILMAZ,K. ve EROL, E.(2014). “Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1): 48-62. AMIN, Z., MASSIMILIANO, T., ENG, K.H.,SAMARASEKARA, D.D. ve HUAK C. Y.(2009). “Motivation, Study, Habits and Expectations of Medical Students in Singapore”, 51: 560-569 ARPAT, B. ve YEŞİL, Y. (2017). “Analyzing The Reasons Of Occupational Health And Safety Training Students’ Profession Choice: A Research At Pamukkale University – Honaz Vocational School”, European Scientific Journal, May 2017 Special Edition, http://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/275. AYIK, A. ve ATAŞ, Ö. (2014). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişki”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E-Dergi, 4(1): 25-43. DİNÇ, E. (2008). “Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu- Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2):90-106. GÜRDOĞAN, A.(2012). “Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği”,Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28 :149-164. KIDAK, L. ve AKSARAYLI, M. (2009). “Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri”, Sosyal Bilimler, 7(1):75-94. KREJCIE R. J. ve D., W. MORGAN (1970). “Determining Sample Size For Research Activities”, Educational And Psychological Measurement, No:30. MOSCHIDIS, O., KOSTOGLOU, V. ve PAPATHANASIOU, J. (2013). “Identifying the Principal Factors Affecting the Selection of Higher Education Economical Studies in Greece”, Journal of Management Research, 5(2): 119-138. PEKTAŞ, M. ve KAMER, T. (2011). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4): 829-850. SALYERS, V., CARSTON, C. S., DEAN, Y. ve LONDON, C. (2015). “Exploring the Motivations, Expectations, and Experiences of Students Who Study in Global Settings”, 5(4): 368-382. YILMAZ TAŞKIN, F., ŞEN TİRYAKİ, H. ve DEMİRKAYA, F. (2014). “Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1): 130-139. YÜREKLİ, E.ve KALFA, V.R.(2016). “Investigation of Professional Assertiveness Levels of Trainee Students; A FieldStudy in PAU Honaz Vocational School”, ISVET 2016 (International Symposium on Post-Secondary Vocational Educationand Training), 12-15.October.2016, Hitit University, Corum-Turkey. ZEYTİNOĞLU, E. (2012). “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği”,Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53:103-116. http://www.pau.edu.tr/kavdem/tr/sayfa/pau-ogrenci-verileri http://www.pau.edu.tr/kavdem/tr/sayfa/pau-ogrenci-verileri http://piyasarehberi.org/sozluk/isgucune-katilma-orani
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1638-104X
Author: Yeliz YEŞİL
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8744-6619
Author: Murat TOKBAŞ
Institution: Pamukkale Univ.

Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder326666, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {938 - 948}, doi = {10.17755/esosder.326666}, title = {MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {YEŞİL, Yeliz and TOKBAŞ, Murat} }
APA YEŞİL, Y , TOKBAŞ, M . (2018). MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 938-948. DOI: 10.17755/esosder.326666
MLA YEŞİL, Y , TOKBAŞ, M . "MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 938-948 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/37393/326666>
Chicago YEŞİL, Y , TOKBAŞ, M . "MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 938-948
RIS TY - JOUR T1 - MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA AU - Yeliz YEŞİL , Murat TOKBAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.326666 DO - 10.17755/esosder.326666 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 938 EP - 948 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.326666 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.326666 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA %A Yeliz YEŞİL , Murat TOKBAŞ %T MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.326666 %U 10.17755/esosder.326666
ISNAD YEŞİL, Yeliz , TOKBAŞ, Murat . "MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 938-948. https://doi.org/10.17755/esosder.326666
AMA YEŞİL Y , TOKBAŞ M . MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 938-948.
Vancouver YEŞİL Y , TOKBAŞ M . MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 948-938.