Year 2018, Volume 17, Issue 67, Pages 969 - 981 2018-07-20

THE USE AND SUPERVISION OF INTRACLASS MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS: THE VIEWS OF SUPERVISOR AND TEACHER
SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Gonca USTA [1] , Celal Teyyar UĞURLU [2]

106 447

Öğretmenler, öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlamak amacıyla farklı yöntem, teknik, sunum, ölçme ve değerlendirme etkinliklerine yererek öğretimsel süreci etkili bir şekilde yönetmek durumundadırlar. Ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinin farklılaşması öğretmene yardımı gerekli kılmaktadır. Bu yardımı sağlayan mekanizmalardan biri de denetim mekanizmasıdır. Denetim süreci var olan durumu tespit ederken aynı zamanda da düzeltme ve önlem alma işlevini de üstlenir. Bu yanı ile denetim, öğretmenlerin hesap verebilir olmalarını denetim sürecini de dikkate alarak ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin denetimini gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu araştırma kapsamında amaçlanan öğretmenlerin sınıf içi etkinlikler kapsamında hangi ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ne amaçla kullandıklarını ortaya koymak, bunun yanında denetmenlerin öğretmenlere düzeltme ve önlem alma sürecinde ne kadar etkili yardım edebildiklerini betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden tesadüfi amaçsal örnekleme yöntemi ile 18 öğretmen ve 18 denetmenin görüşleri alınmıştır.  Ulaşılan sonuçlar: sınıf içerisinde öğretmen tarafından kullanılan ve denetmenler tarafından gözlenen değerlendirme yöntemlerinin bilişsel alana yönelik geleneksel değerlendirme yaklaşımlarıdır. Ayrıca verilen dönütler müfettiş görüşlerine göre geleneksel ve tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarına yönelik iken öğretmen görüşlerine göre çok genel ve yetersiz olduğu yönündedir. Bunun yanında her iki katılımcı grubun görüşlerine göre denetimler yazılı evraklar üzerinde yapılmaktadır. Bu gözlemler doğrultusunda denetmen ve öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin denetlenmesine yönelik önerileri objektif olunması yönündedir. 

Ölçme ve değerlendirme, Denetmen
  • Aksit, N. (2007). Educational Reform İn Turkey. International Journal of Educational Development, 27, 129–137. Aydın, M. (2011) Çağdaş Eğitim Denetimi.(6.baskı) Ankara: Hatiboğlu. Aydın, M. (1993) Çağdaş Eğitim Denetimi, Pegem yayınları, Ankara. Aydın, İ. (2005) Öğretimde Denetim: Durum Saptama, Değerlenndirme ve Geliştirme, Pegem yayıncılık, Ankara. Balcı, A. (2011). Eğitim Yönetiminin Değişen Bağlamı Ve Eğitim Yönetimi Programlarına Etkisi. Eğitim ve Bilim,26 (162), 198-208. Başaran, İ.E. (1998) Yönetimde İnsan İlişkileri Yönetsel Davranış, Aydan web yayınları, Ankara. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler Ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi. Demirtaşlı, N. (2012). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: Elhan Kitap yayın Dağıtım. Ekinci, A. ve Karakuş, M. (2011). The Functionality of Guidance and Supervision Visits Made by Supervisors in Primary Schools. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 11 (4), 1862-1867. Glickman, C.D. (1990) Supervision As Proactive Leadership, Waveland Press. Holland, P.E. & Adams, P. (2002). Through The Horns Of A Dilemma Between İnstructional Supervision And The Summative Evaluation Of Teaching. International Journal of Leadership in Education, 5 (3), 227- 247. Jacob, B.A. (2004) Accountability, Incentives And Behavior: The Impact Of High-Stakes Testing in The Chicago Public Schools. Journal of Public Economics, 89, 761–796. MEB. (1993-a). Teftiş Kurulu Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/108.html [Erişim Tarihi: 11 Mart 2013] Can, N. (2004). İlköğretim Öğretmenlerinin Denetimi ve Sorunları, Milli Eğitim Dergisi, 161 Oğuz, E. (2010) Denetmenlerin Denetim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar, II.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 23-25 Haziran 2010, Kütahya. Okçabol, R. (2009) Şaşılacak Ne Var?, Ütopya yayınevi, Birinci baskı, Ankara. Oktay, F. (1998) Denetim Alt sistemleri Üzerine Bir Araştırma (Türk, Fransız ve İngiliz Eğitim Denetim Sistemleri), Armağan Yayınevi, Ankara. Onwuegbuzie, A.J. ve Collins, K.M.T. (2007). A Typology of Mixed Methods Sampling Designs in Social Science Research. The Qualitative Report Volume 12 Number 2 June 2007 281-316 http://www.nova.edu/ssss/QR/QR12-2/onwuegbuzie2.pdf Sarpkaya, R. (2004) İlköğretim Denetmenlerinin Denetim Süresince Karşılaştıkları Sorunlar, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8)114-129. Sergiovanni, T.J.&Starratt, R.J. (1993) Supervision: A Redefination, USA, McGraw-Hill. Sidhu, G.K. ve Fook, C.Y. (2010). Formative Supervision Of Teaching And Learning: Issues And Concerns For The School Head. European Journal of Scientific Research, 39 (4) 589-605. Simons, H. (2009). Case Study Research in Practice, SAGE Publication: California. Sullivan, S. & Glanz, J. (2000). Alternative Approaches to Supervision: Cases From The Field. The Joumal of Curriculum and Supervision, 15 (3), 212-235. Sünbül, Ö., İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Denetmenlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 214-226. Yavuz, M. (2010). Effectiveness Of Supervisions Conducted By Primary Education Supervisors According To School Principals’ Evaluations. The Journal of Educational Research, 103, 371–378. Yıldırım, A. Simsek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Winters, M.A., Trivitt, J.R. ve Greene, J.P. (2010). The İmpact Of High-Stakes Testing On Student Proficiency in Low-Stakes Subjects: Evidence From Florida’s Elementary Science Exam. Economics of Education Review, 29, 138–146.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Author: Gonca USTA
Country: Turkey


Author: Celal Teyyar UĞURLU

Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder332783, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {969 - 981}, doi = {10.17755/esosder.332783}, title = {SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {USTA, Gonca and UĞURLU, Celal Teyyar} }
APA USTA, G , UĞURLU, C . (2018). SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 969-981. DOI: 10.17755/esosder.332783
MLA USTA, G , UĞURLU, C . "SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 969-981 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/37393/332783>
Chicago USTA, G , UĞURLU, C . "SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 969-981
RIS TY - JOUR T1 - SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AU - Gonca USTA , Celal Teyyar UĞURLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.332783 DO - 10.17755/esosder.332783 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 969 EP - 981 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.332783 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.332783 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A Gonca USTA , Celal Teyyar UĞURLU %T SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.332783 %U 10.17755/esosder.332783
ISNAD USTA, Gonca , UĞURLU, Celal Teyyar . "SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 969-981. https://doi.org/10.17755/esosder.332783
AMA USTA G , UĞURLU C . SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 969-981.
Vancouver USTA G , UĞURLU C . SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI VE DENETLENMESİ: DENETMEN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 981-969.