Year 2018, Volume 17, Issue 67, Pages 1317 - 1326 2018-07-20

JÖN TÜRK DEVRİMİNDE MAKEDONYA SORUNU
THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/

A. Baran DURAL [1]

101 250

1908 yılında İttihat Terakki Hareketi tarafından gerçekleştirilen Jön Türk Devrimi, ilk bakışta, Osmanlı devletini saran etnik sorunların çözümü ve unsurlar arasında kardeşlik- barışın sağlanması yolunda oldukça iidialı- umut verici bir başlangıç yapmıştı.Ülkedeki farklı etnik kimliklerin, "Osmanlı yurttaşlığı" adı altında, tek bir ortak kimlikte birleştirilmesi düşüncesi, aynı zamanda İttihat Terakki önderliğinin görünüşte sürdürdüğü ve I. Jön Türk hareketinden miras aldığı, "Osmanlıcılık" politikalarının da bir gereğiydi. Ne var ki devrimin ardından, "Osmanlı" kimliğini kabul eden yahudi ve Arnavut unsurlar dışında kalan, diğer etnik grupların gerçek amaçlarının, Osmanlıo'dan ayrılarak kendi ulusal birliklerini kurmak inşa etmek olduğu görüldü. Osmanlı hakimiyetini simgeleyen, "Osmanlı barışı"nı aşarak, uluslar çağının gereklerini yerine getirme mücadelesi veren etnik önderliklerin, Jön Türk Devrimi'yle birlikte bir taraftan Meşrutiyet'in getirdiği politik haklardan azami ölçüde yararlanırken diğer yandan İttihat Terakki önderliğine karşı güttükleri soğuk tavır, Osmanlı kimliği altında devletin sürdürülmesi yolunun, genelde Türk devlet aklı tarafından güdülen muhafazakar bir siyuaset olduğu tanıtlandı. Bu makalede, Balkan milliyetçiliklerinin bağımsızlıklarını kazanmadan önce Osmanlı devletiyle sürdürdükleri gerilimli ilişkiler, İttihat Terakki önderliği ve Makedonya sorunu üzerinden tartışmaya açılacaktır.Young Turk Revolution in 1908 was seen very promising both for Muslim and Christan popululation of the Ottoman State in order to overcome the ethnic conflict within the state at first sight. The Young Turk Revolution trying to find an interconnection within the ethnical groups by gathering the minorities in an unity under the “Ottoman citizenship” with the ideology called “Ottomanism.” The Jewish population and the Albenian leadership were only two groups supporting the “Ottoman identity” being proposed byYoung Turks where as Serbian, Greek, Bulgarian, Macedonian groups either trying to unify themselves with their fatherlands or gettin gready to win their freedom over Turkish rulers. Getting rid of the “Turkish Yoke” was the main parole for the Balkan national identities so it was clearly soted out the Balkan leaderships neither settle down nor build a strong relationship with the Progress and Union Party, came into power after the Young Turk Revolution. In this article the “rockyroad” of the Balkan nations will be examined under the scope of the Young Turks Revolution’s attitude towards the Macedonia Conflict.


  • Akşin, Sina (1998), Jön Türkler ve İttihat Terakki (İmge, Ankara)
  • Enver Paşa (2011), Enver Paşa’nın Anıları (Türkiye İş Bankası, İstanbul)
  • Hacısalihoğlu, Mehmet (2008), "Jön Türklerin Balkan Politikası (1908-1913), Divan Disiplinlerarası Çalışma Dergisi c. 13 sayı: 24 (Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul)
Primary Language en
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Author: A. Baran DURAL
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder341613, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1317 - 1326}, doi = {10.17755/esosder.341613}, title = {THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/}, key = {cite}, author = {DURAL, A. Baran} }
APA DURAL, A . (2018). THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 1317-1326. DOI: 10.17755/esosder.341613
MLA DURAL, A . "THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1317-1326 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/37393/341613>
Chicago DURAL, A . "THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1317-1326
RIS TY - JOUR T1 - THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/ AU - A. Baran DURAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.341613 DO - 10.17755/esosder.341613 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1317 EP - 1326 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.341613 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.341613 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/ %A A. Baran DURAL %T THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.341613 %U 10.17755/esosder.341613
ISNAD DURAL, A. Baran . "THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 1317-1326. https://doi.org/10.17755/esosder.341613
AMA DURAL A . THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1317-1326.
Vancouver DURAL A . THE MACEDONIA CONFLICT VERSUS YOUNG TURK REVOLUTION/. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1326-1317.