Year 2018, Volume 17, Issue 67, Pages 1206 - 1221 2018-07-20

PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ METAPHORS ABOUT CHILDREN’S LITERATURE AND PICTUREBOOKS
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI

Mustafa ULUSOY [1] , Dilek ALTUN [2]

183 950

Bu çalışmada okul öncesi öğretmeni adaylarının çocuk edebiyatı ve resimli çocuk kitapları hakkında algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmaya çocuk edebiyatı dersini almış ve okul öncesi eğitimi anabilim dalının 2.sınıfında öğrenim gören 55 öğretmen adayı katılmıştır. Çocuk edebiyatını dersini aldıkları dönem sonunda öğrencilerden dağıtılan formlar üzerine el yazıları ile çocuk edebiyatı, hikâye, resimli çocuk kitabı, basılı hikâye kitabı ve elektronik hikâye kitabı kavramları hakkında metaforlar üretmeleri ve gerekçelerini açıklamaları istenmiştir. Sonuçlar her bir kavram için tablolar halinde sunulmuştur. En fazla sayıda kavramsal kategori çocuk edebiyatı için oluşturulurken, en az sayıda kategori resimli çocuk kitapları hakkında oluşturulmuştur. Öğretmen adayları metaforlar aracılığıyla basılı kitapların kalıcılık ve dokunabilirlik özelliklerini ön plana çıkarıp, elektronik kitapların ise ilgi çekici ve birden fazla duyuya hitap etme özelliklerini vurgulamışlardır. Bu çalışma okul öncesi öğretmeni adaylarının çocuk edebiyatı ve resimli çocuk kitaplarına ilişkin anlayışlarını inceleyen ilk tanımlayıcı bulgular sunması açısından önemli olmakla birlikte, literatürde öğretmen, öğretmen adayı ve aileleri kapsayan farklı çalışmalara ihtiyaç olduğu da görülmektedir
Metafor, çocuk edebiyatı, resimli çocuk kitapları, elektronik kitap, okul öncesi öğretmen adayı
 • Altun, D., & Ulusoy, M. (2017). Basılı ve elektronik resimli çocuk kitaplarının eğitim sürecinde kullanımı: sınıf eğitimi ve okul öncesi öğretmen adaylarının okuma prozodileri, tutum ve öz-değerlendirmelerinin incelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, (s. 2732- 2733). Ankara: PegemA.
 • Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(171), 100-108.
 • Beaty, J. J., & Pratt, L. (2003). Early literacy in preschool and kindergarten. New York : Merrill Prencite Hall.
 • Bus, A. G., Takacs, Z. K., & Kegel, C. A. (2015). Affordances and limitations of electronic storybooks for young children's emergent literacy. Developmental Review, 35, 79-97.
 • Bus, A. G., Van Ijzendoorn, M. H., & Pellegrini, A. D. (1995). Joint book reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of Educational Research, 65(1), 1-21.
 • Craig, C. J. (2018). Metaphors of knowing, doing and being: Capturing experience in teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 69, 300-311.
 • De Guerrero, M. C., & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6(2), 95-120.
 • Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Basic BooksEgan, K. (2008). The future of education: Reimaginig our schools from the ground up. New Haven: Keystone Typesetting.
 • Gönen, M., & Veziroğlu, M. (2016). Çocuk edebiyatının genel hedefleri. Mübeccel Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (s. 1-12). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Hasircı, S. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarinin çocuk edebiyatina ilişkin algilarinin metaforlar araciliğiyla analizi. Journal of International Social Research, 10(51), 717-728.
 • Huck, C., Kiefer, B., Hepler, S., & Hickman, J. (2004). Children’s literature (8th Ed.). NY: McGraw-Hill.
 • Isbell, R., Sobol, J., Lindauer, L., & Lowrance, A. (2004). The effects of storytelling and story reading on the oral language complexity and story comprehension of young children. Early Childhood Education Journal, 32(3), 157-163.
 • Karabay, A. (2016). An investigation of prospective teachers' views regarding teacher identity via metaphors. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 1-18.
 • Karakuş, N., & Kozçetin, K. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 387-404.
 • Kıbrıs, İ. (2010). Çocuk edebiyatı. Ankara: KÖK Yayıncılık.Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).
 • Mason, J. M. (1990). Reading stories to preliterate children: A proposed connection to reading. Center for the Study of Reading Technical Report; no. 510.Mert, E. L. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının dört temel dil becerisine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 357-372.
 • Mert, E. L. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının dört temel dil becerisine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 357-372.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A source book of new methods. London: SAGE.
 • Nartgün, Ş. S., & Özen, R. (2015). Investigating pedagogical formation students’ opinions about ideal teacher, teaching profession, curriculum, responsibility, public personnel selection examination (ppse) and employment: A metaphor study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2674-2683.
 • Özer, S., & Türel, Y. K. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 1-23.
 • Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford: Oxford University Press.
 • Rusznyak, L., & Walton, E. (2014). Using metaphors to gain insight into South African student teachers' initial and developing conceptions of ‘being a teacher’. Education as Change, 18(2), 335-355.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496.
 • Saban, A. (2011). Prospective computer teachers' mental images about the concepts of" school" and" computer teacher". Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 435-446.
 • Saracho, O. N. (2017). Parents’ shared storybook reading–learning to read. Early Child Development and Care, 187(3-4), 554-567.
 • Shaw, D. M., Barry, A., & Mahlios, M. (2008). Preservice teachers’ metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1),35-50.
 • Shaw, D. M., & Mahlios, M. (2008). Pre-service teachers' metaphors of teaching and literacy. Reading Psychology, 29(1), 31-60.Smith G.G. (2012). Computer game play as imaginary stage for reading: Implicit spatial effects of computer games embedded in hard copy books. Journal of Research in Reading, 35, 1-19,
 • Snell, E. K., Hindman, A. H., & Wasik, B. A. (2015). How can book reading close the word gap? Five key practices from research. The Reading Teacher, 68(7), 560-571.
 • Stylianou, M., Kulinna, P. H., Cothran, D., & Kwon, J. Y. (2013). Physical education teachers’ metaphors of teaching and learning. Journal of Teaching in Physical Education, 32(1), 22-45.
 • Ulusoy, M. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe ve öğrenme alanları ile ilgili metaforları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 1-18.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date SUMMER
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5914-299X
Author: Mustafa ULUSOY
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9973-0585
Author: Dilek ALTUN (Primary Author)
Institution: Ahi Evran Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder391811, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1206 - 1221}, doi = {10.17755/esosder.391811}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI}, key = {cite}, author = {ULUSOY, Mustafa and ALTUN, Dilek} }
APA ULUSOY, M , ALTUN, D . (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 1206-1221. DOI: 10.17755/esosder.391811
MLA ULUSOY, M , ALTUN, D . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1206-1221 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/37393/391811>
Chicago ULUSOY, M , ALTUN, D . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1206-1221
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI AU - Mustafa ULUSOY , Dilek ALTUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.391811 DO - 10.17755/esosder.391811 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1206 EP - 1221 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.391811 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.391811 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI %A Mustafa ULUSOY , Dilek ALTUN %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.391811 %U 10.17755/esosder.391811
ISNAD ULUSOY, Mustafa , ALTUN, Dilek . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 1206-1221. https://doi.org/10.17755/esosder.391811
AMA ULUSOY M , ALTUN D . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1206-1221.
Vancouver ULUSOY M , ALTUN D . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1221-1206.