Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 412 - 424 2019-01-15

KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ECONOMICAL VALUE OF IDA MOUNTAINS’ TOURISM BY THE TRAVEL COST METHOD

DETERMINATION OF ECONOMICAL VALUE OF IDA MOUNTAINS’ TOURISM BY THE TRAVEL COST METHOD

Ferah ÖZKÖK [1] , Şefik Okan MERCAN [2] , Hacı Mehmet YILDIRIM [3] , Halil KORKMAZ [4] , Serdar SÜNNETÇİOĞLU [5] , Çiğdem AYHAN [6]

26 157

Kaz Dağları, mitolojik, doğal, kültürel ve tarihsel açıdan önemli değerlere sahiptir. 1993 yılında Kaz Dağları’nın bir kısmı milli park ilan edilmiş ve böylece koruma altına alınmıştır. Ancak milli park alanı dışında kalan bölgede madencilik gibi üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği alanlarda tahribatlar ve onarılamaz zararlar oluşmaktadır. Bu kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması sürdürülebilir bir bakış açısı ile mümkün olacaktır. Çalışmada Kaz Dağlarının turizm kaynaklarının ekonomik değerini seyahat maliyet yöntemi ile hesaplamayı amaçlanmıştır. Bölgenin turizm amaçlı kullanımının seyahat maliyet yöntemiyle ekonomik değerini belirlemek üzere soru formları hazırlanmış ve bölgeye gelen turistlerle yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Daha sonra kurulan regresyon modelinde Kaz Dağları bölgesi için yıllık bireysel tüketici rantı ve toplam tüketici rantı hesaplanmış ve bu rakamlar sırasıyla 3.959,46 TL ve 384.958.445,95 TL bulunmuştur. Elde edilen bu bulgulara göre ziyaretçiler Kaz Dağları bölgesini ziyaret etmek için oldukça yüksek bir maliyete katlanmaktadır ve bölgenin doğal yapısının korunması ile her geçen yıl bu miktarın daha da artacağı düşünülmektedir. 

Ida Mountains have mythological, naturally, culturally and historically important values. In 1993, some parts of Ida Mountains were declared a national park and protected. However, the area where is outside the national park and suitable for tourism activities has been irrecoverably damaged by productive activities as mining. Protecting the natural resources for next generations would be possible only through sustainable point of view. This study aims to calculate the economic value of tourism resources of Ida Mountains with travel cost management. The question form is prepared in order to determine the economic value of the touristic use of this region by travel cost method. In addition, data is gathered via face-to-face meetings with visitors. Then, annual individual consumer surplus and total surplus of Ida Mountains are calculated in the regression model. These numbers are 3.959,46 TL and 384.958.445, 95 TL. Based on the results, visitors bear quite high costs in order to visit Ida Mountains. Moreover, this quantity will increase day by day due to the protection of the natural structure of Ida

 • Akram Masoud Haddad. Economic Evaluation of Petra Site in Jordan by Using Travel Cost Method, Journal of Accounting – Business & Management, 2010, 17 (1), pp. 48-61.
 • Belkayalı, Nur. Yalova Termal Kaplıcalarının Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, 2009, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Christopher M. Fleming , Averil Cook. The recreational value of Lake McKenzie, Fraser Island: An application of the travel cost method, Tourism Management , 2008, 29 , pp. 1197– 1205.
 • Common M. T. Bull. N. Stoeckl, “The Travel Cost Method: An Emprical İnvestigation of Rundall’s Difficulty”, The Journals of Agricultural and Resource Economies, Vol:43, Issue:4, 1999, pp.457.
 • Dionysis Latinopoulos. The impact of economic recession on outdoor recreation emand: an application of the travel cost method in Greece, Journal of Environmental Planning and Management, 2013, 57:2, 254-272, DOI: 10.1080/09640568.2012.738602
 • Dionysis Latinopoulos. The impact of economic recession on outdoor recreation demand: an application of the travel cost method in Greece, Journal of Environmental Planning and Management, 2014 Vol. 57, No. 2, – , http://dx.doi.org/10.1080/254 272 09640568.
 • Garrod, G.; A. Pickering..; K. G. Willis “The Economic Value of Botanic Garden, A Recreational Perspective”, Countryside Change Unit, Department of Agricultural Economics and Food Marketing, Vol: 24, Issue: 2, 1993, pp. 217-224.
 • Mangan, Tehmina; Roy. Brouwer; Heman. D. Lohano; Ghaulam, M. Nangraj. “Estimating the Recreational Value of Pakistan’s Largest Freshwater Lake to Support Sustainable Tourism Management Using a Travel Cost Model”, Jornal of Sustainable Tourism, Vol: 21, Issue: 3, 2013, pp.475-481.
 • Ortaçeşme, Veli; Burhan. Özkan; Osman. Karagüzel.”An Estimation of the Recreational Use Value of Kurşunlu Waterfall Nature Park by the Individual Travel Cost Method”, TÜBİTAK Proje No: 2152 Raporu, Antalya, 2002.
 • Paul Mwebaze and Jeff Bennett. Valuing Australian botanic collections: a combined travel-cost and contingent valuation study, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2012, 56, pp. 498–520.
 • Poor, P. Joan; Jamie. M. Smith. “Travel Cost Analysis of a Cultural Heritage Site: The Case of Historic ST. May’s City of Maryland”, Journal of Cultural Economic, Vol: 28, Issue: 1, 2004, pp:220-221.
 • Timo Kuosmanen, Eleonora Nillesen and Justus Wesseler. Does ignoring multidestination trips in the travel cost method cause a systematic bias?, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics , 2004, 48:4, pp. 629–651
 • Willis, K. G.; G. D. Garrod. “An İndividual Travel Cost Method of Evaluating Forest Recreation”, Journal of Agricultural Economics, Vol: 42, Issue:1, 1991, pp.33-42
 • http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/501.pdf
 • http://www.tba.co.nz/kete/PDF_files/ITP607_travel_cost_method.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7085-6117
Author: Ferah ÖZKÖK (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1737-014X
Author: Şefik Okan MERCAN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0718-7296
Author: Hacı Mehmet YILDIRIM
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6795-9289
Author: Halil KORKMAZ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0244-5874
Author: Serdar SÜNNETÇİOĞLU
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5148-4162
Author: Çiğdem AYHAN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder425912, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {412 - 424}, doi = {10.17755/esosder.425912}, title = {KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZKÖK, Ferah and MERCAN, Şefik Okan and YILDIRIM, Hacı Mehmet and KORKMAZ, Halil and SÜNNETÇİOĞLU, Serdar and AYHAN, Çiğdem} }
APA ÖZKÖK, F , MERCAN, Ş , YILDIRIM, H , KORKMAZ, H , SÜNNETÇİOĞLU, S , AYHAN, Ç . (2019). KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 412-424. DOI: 10.17755/esosder.425912
MLA ÖZKÖK, F , MERCAN, Ş , YILDIRIM, H , KORKMAZ, H , SÜNNETÇİOĞLU, S , AYHAN, Ç . "KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 412-424 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/425912>
Chicago ÖZKÖK, F , MERCAN, Ş , YILDIRIM, H , KORKMAZ, H , SÜNNETÇİOĞLU, S , AYHAN, Ç . "KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 412-424
RIS TY - JOUR T1 - KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ AU - Ferah ÖZKÖK , Şefik Okan MERCAN , Hacı Mehmet YILDIRIM , Halil KORKMAZ , Serdar SÜNNETÇİOĞLU , Çiğdem AYHAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.425912 DO - 10.17755/esosder.425912 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 424 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.425912 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.425912 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ %A Ferah ÖZKÖK , Şefik Okan MERCAN , Hacı Mehmet YILDIRIM , Halil KORKMAZ , Serdar SÜNNETÇİOĞLU , Çiğdem AYHAN %T KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.425912 %U 10.17755/esosder.425912
ISNAD ÖZKÖK, Ferah , MERCAN, Şefik Okan , YILDIRIM, Hacı Mehmet , KORKMAZ, Halil , SÜNNETÇİOĞLU, Serdar , AYHAN, Çiğdem . "KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 412-424. https://doi.org/10.17755/esosder.425912