Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 308 - 317 2019-01-15

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR G7 COUNTRIES

Burak ÖKDE [1] , Duran BÜLBÜL [2]

57 227

Kamu harcamalarının azaltılarak ekonomi içinde devletin rolünün mümkün olan en az seviyede tutulması gerekliliği, günümüz ekonomik çevrelerinde yaygın olarak savunulmaktadır. Kamu harcamalarının azaltılmasıyla ekonomideki vergi yükünün de azalacağı belirtilmektedir. Bu durumda, ekonomik kaynakların daha üretken özel sektör tarafından kullanılacağı savunulmaktadır. Bunun sonucunda ise daha hızlı bir ekonomik büyümenin gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Keynesyen politikaları savunan iktisatçılar, kamu harcamaları yoluyla ekonomik büyümenin sağlanabileceğini savunmaktadırlar. Bu görüşü desteklemeyenler ise kamu kesiminin kaynakları verimsiz kullanacağını ileri sürmektedirler. Buna ek olarak,  hükümetlerin seçim kaygısıyla uzun vadeli yatırımlar yerine oy oranını artıracak cari harcamalara daha yatkın olduğunu belirtmektedirler.

Bu çalışmada, 1990-2016 yılları arası, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları yıllık verileri kullanılarak, G7 ülkelerinde ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, serilerin durağanlığı CADF birim kök testi ile araştırılmıştır.  Panel eşbütünleşme ilişkisi yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Westerlund-Edgerton (2007) eşbütünleşme testiyle incelenmiştir. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları ise AMG yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma sonucuna göre kamu harcamalarında meydana gelen artışın ekonomik büyümeyi artırdığı tespit edilmiştir.

Ekonomik Büyüme, G7 Ülkeleri, CADF Birim Kök Testi, Eşbütünleşme Analizi, Kamu Harcamaları
 • Adam, Christopher; Bevan, David (2004). “Fiscal Deficits And Growth In Developing Countries”. Journal of Public Economics.89(2005), 571-597.
 • Akçoraoğlu, Alpaslan (1999). “Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri Ve Keynesçi Politikalar: Bir Nedensellik Analizi”. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 1(2), 51-65.
 • Alexiou, Constantinos (2009). “Government Spending And Economic Growth: Econometric Evidence From The South Eastern Europe (SEE)”. Journal Of Economic And Social Research. 11(1), 1-16.
 • Bailey, Stephen (2004). Strategic Public Finance. New York: Palgrave Macmillan.
 • Barro, Robert (1990). “Government Spending In A Simple Model Of Endogenous Growth”. Journal of political economy, 98 (5), 103-125.
 • Bairoch, Paul (1993). Economics And World History Myths And Paradoxes. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Benos, Nikos (2009). “Fiscal policy and economic growth: empirical evidence from EU Countries”. Munich Personal Repec Archive. 19174, 1-29.
 • Breusch, Trevor; Pagan, Adrian (1980). “The Lagrange Multiplier Test And its Applications to Model Specification Tests in Econometrics”. Review of Economic Studies, 47 (1), 239-53.
 • Butler, Eamonn (2012). Public choice – a primer. London: The Institute of Economic Affairs.
 • Çavuşoğlu, Tarkan (2005). “Testing the Validity of Wagner’s Law in Turkey: The Bounds Testing Approach”. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(1), 73-87.
 • Eberhardt, Markus; Bond, Stephen (2009). “Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator”. MPRA Paper, No. 17870.
 • Fölster, Stephan; Henrekson, Magnus. (2000). “Growth Effects of Government Expenditure And Taxation in Rich Countries”. European Economic Review. 45(8), 1501-1520.
 • Gül, Ekrem; Yavuz, Hakan (2011). “Türkiye’de Kamu Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1963-2008 Dönemi”. Maliye Dergisi, sayı 160. 72-85.
 • Güriş, Selahattin (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri. İstanbul: Der Yayınları
 • Lamartina, Serena; Zaghini, Andrea (2008). “Increasing Public Expenditures: Wagner's Law in OECD Countries”. Center for Financial Studies. 2008(13), 1-19.
 • Loizides, John; Vamvoukas, George (2005). “Government Expenditure and Economic Growth: Evidence From Trivariate Causality Testing”. Journal of Applied Economics. 8(1), 125-152.
 • Lucas, Robert (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.
 • McCoskey, Suzanne; Kao, Chihwa (1998). “A Residual-Based Test of The Null of Cointegration in Panel Data”. Econometric Reviews, 17(1), 57-84.
 • Pesaran, Hashem (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=572504 (Erişim tarihi: 05.04.2018).
 • Peseran, Hashem (2006). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross Section Dependecy. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jae.951 (Erişim tarihi: 05.04.2018).
 • Pesaran, Hashem. (2007). “A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence”. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312.
 • Pesaran, Hashem; Yamagata, Takashi (2008). “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”. Journal of Econometrics, 142(1), 50–93.
 • Pesaran, Hashem, Ullah, Aman; Yamagata, Takashi. (2008). “A Bias-Adjusted Lm Test of Error Cross-Section Independence”. Econometrics Journal, 11(1), 105–127.
 • Ulusoy, Alphan; Zengin Ahmet. (1998). “Türkiye’de Kamu Ekonomisi Ve Mali Kriz XII. Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı”. İstanbul: İ.Ü Maliye Bölümü Yayınları No:83.
 • Uzay, Nısfet (2002). “Kamu Büyüklüğü Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği (1970-1999)”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık. 151-172.
 • Westerlund, Joakim; Edgerton, David. L. (2007). “A Panel Bootstrap Cointegration Test”. Economics Letters, 97(3). 185–190.
 • Yerdelen Tatoğlu, Ferda (2017). Panel Zaman Serileri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları
 • Yıldız, Fazlı; Sarısoy, Sinan (2012), “Oecd Ülkelerinde Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 33(2), 517-540.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0314-1293
Author: Burak ÖKDE (Primary Author)
Institution: HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3890-2304
Author: Duran BÜLBÜL
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder441015, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {308 - 317}, doi = {10.17755/esosder.441015}, title = {KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ÖKDE, Burak and BÜLBÜL, Duran} }
APA ÖKDE, B , BÜLBÜL, D . (2019). KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 308-317. DOI: 10.17755/esosder.441015
MLA ÖKDE, B , BÜLBÜL, D . "KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 308-317 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/441015>
Chicago ÖKDE, B , BÜLBÜL, D . "KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 308-317
RIS TY - JOUR T1 - KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ AU - Burak ÖKDE , Duran BÜLBÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.441015 DO - 10.17755/esosder.441015 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 308 EP - 317 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.441015 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.441015 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ %A Burak ÖKDE , Duran BÜLBÜL %T KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.441015 %U 10.17755/esosder.441015
ISNAD ÖKDE, Burak , BÜLBÜL, Duran . "KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 308-317. https://doi.org/10.17755/esosder.441015