Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 354 - 372 2019-01-15

“BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA

READING STORY IN WHICH “BASAT KILLED THE CYCLOPS” WITH A PSYCHOANALYTICAL APPROACH

Mümin TOPCU [1]

45 197

Dede korkut hikâyeleri üzerinde dil, edebiyat, siyaset ve benzeri konulu birçok çalışma yapılmıştır. Bu metinlerle ilgile çalışmaların genellikle dil ve yapı merkezli olduğu görülür. Geçmişte, sözlü ve yazılı gelenekte sıklıkla yer alması nedeniyle bu hikâyelerin toplumu eğitici ve bilinçlendirici anlam yüklü metinler olduğu kanaati oluşmaktadır. Bu kanaat, bizi Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü hikâyedeki eğitici ve bilinçlendirici fonksiyonların neler olabileceği fikri üzerinde yoğunlaştırdı. Yaptığımız okumalar sonucu hikâyedeki önemli motiflerin derin kökenlere sahip ve yaşamın simgelerini barındıran siyasetname özelliği gösterdiği kanaati oluştu. Anlatıda, bu fikrin oluşmasına neden olan ve yaşam döngüsünün parametrelerini ortaya koyan semboller dizgesini açıklamaya çalıştık. Çalışmanın, anlatının semboller dizgesini açıklamakla, yaşamın yasalarını barındırmakta olan siyasi ve sosyolojik bilinç simgelerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Psikanalizim, sembol, Basat, Tepegöz
  • Aktunç, H. (2011). Büyük Argo Sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Argunşah, M. (2002). Kirdeci Ali, Kesik Baş Destanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.Camphell, J. (1995). İlkel Mitoloji. (K. Emiroğlu, Çev.) Ankara: İmge Kitapevi.Çaycı, A. (2002). Anadolu Selçuklu Sanatı!nda Gezegen ve Bueç Tasvirleri. Ankara: Kültür Bakanlığı.Çobanoğlu, Ö. (2002). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ.Eliade, M. (2000). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Cilt 1). (A. Berktay, Çev.) istanbul: Kabalcı.Eliade, M. (2003). Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Kabalcı.Grimal, P. (2012). Mitoloji Sözlüğü. (S. Tamgüç, Çev.) İstanbul: Kabalcı.Hançerlioğlu, O. (1984). İslâm İnançları Sözlüğü. İstanbul: remzi kitapevi.İnayet, A. (2015, 2 15). Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Destan’ın Yeni Bir Yorumu Üzerine. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, s. 7-13.Jung, C. C. (2002). Anılar, Düşler, Düşünceler. İstanbul: Can Yayınları.Karabaş, S. (1999). Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Kemal, y. (1995). Ortadirek. İstanbul: Adam Yayınları.Larosse, M. (1992). Nympea (Cilt 15, s. 35). içinde İstanbul: Sabah Gazetesi Yayınları.Özçelik, S. (2005). Dede Korkut. ANKARA: gazi Kitapevi.Schimmel, A. (2000). Sayıların Gizemi. (M. Küpüşoğlu, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınları.Tanpınar, A. H. (1988). 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitapevi.Topcu, M. (2015). Yaşar Kemal'in Romanlarında Halk Kültürü Etkisi. Ankara: Grafiker Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6522-1117
Author: Mümin TOPCU (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @art and literature { esosder441438, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {354 - 372}, doi = {10.17755/esosder.441438}, title = {“BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA}, key = {cite}, author = {TOPCU, Mümin} }
APA TOPCU, M . (2019). “BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 354-372. DOI: 10.17755/esosder.441438
MLA TOPCU, M . "“BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 354-372 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/441438>
Chicago TOPCU, M . "“BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 354-372
RIS TY - JOUR T1 - “BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA AU - Mümin TOPCU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.441438 DO - 10.17755/esosder.441438 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 354 EP - 372 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.441438 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.441438 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences “BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA %A Mümin TOPCU %T “BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.441438 %U 10.17755/esosder.441438
ISNAD TOPCU, Mümin . "“BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ” HİKÂYEYİ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA OKUMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 354-372. https://doi.org/10.17755/esosder.441438