Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 454 - 465 2019-01-15

REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL

REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL

Menekşe KILIÇARSLAN [1]

41 103

Her geçen gün artan küresel rekabet, sağlık sektöründe de yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında hastanelerin hem süreçlerde hızlı olmaları hem de kaliteli hasta bakımı ve tek seferde hatasız hizmet sunmaları gerekmektedir. Bunun için de etkin ve verimli çalışma ile beklemelerin minimuma indirilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Yalın felsefede amaç; daha az maliyetle daha kısa sürede kaliteli ürün üretmek veya hizmet sunmaktır. Düşük maliyet, kısa sürede sunulan kaliteli ürün veya hizmet müşteri memnuniyetini ve talebi arttırır. Hasta bakım hizmeti, sadece tedaviye odaklanmak değildir. Günümüzde hasta memnuniyeti önemli bir ölçüt olmaktadır.  Hastanelerin, yalın yaklaşım anlayışı içinde hatasızlaştırma yöntemleri ile değer akışı haritası çıkartarak, değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin ayırımını yaparak, israfları ortadan kaldırarak süreç akış hızını artırmaları gerekmektedir. Bu çalışmada yalın düşünce tanımı, düşüncenin ortaya çıkışı, tarihi ve tekniklerinin neler olduğu üzerinde durulmuş ve acil serviste uygulama örneği sunularak yalın uygulama öncesi ve sonrası arasındaki farklılıklar karşılaştırılmıştır.

Lean hospital1, Process2, Value3, Yalın hastane, Süreç, Değer, İsraf
  • Aksoylu, S. (2014). Value Stream Costıng In Hospıtals Niğde University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 7(1), 260-272.Aktürk, (2016) ‘’Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Uygulanan Etik Kurallara İlişkin Algı: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma ‘’ Beykent Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul
  • Alkan, H. (2001). Role Of Cost Management At The Enterprıse Success And New Approaches To Cost Management (An Appraisal in terms of The Forestry). Turkish Journal of Forestry, 2, 177-192.Balcı, B. R. (2011). Lean Thınkıng And Accountıng. Dokuz Eylül University Journal of Institute of Social Sciences 13(1), 39-58.Bakkal, M., Bakkal, S., Yildirim H.(2018), Regional Economic Instabilities In Turkey And Ways Of Solution, Social Sciences Studies Journal , Mart,V:4 ,Issue:15,P.799-800Bakkal,S.,Bakkal,M.,Kantar M.(2018), The Effects Of 1 November 2015 Elections In Turkey On Macro Economy, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; Issn: 1308-8041, E-Issn: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/Kiş, Sayı: 37,P.229Convis, G. (2001). Role of management in a lean manufacturing environment. Learning to think lean, 01, 1014, 2001.Detty, R. B., & Yingling, J. C. (2000). Quantifying benefits of conversion to lean manufacturing with discrete event simulation: a case study. International Journal of Production Research, 38(2), 429-445. Eriş, H.(2016). “Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Health Care Acad J. 2016; 3(3): 93-99, Doi: 10.5455/sad.13-1477551776Efe, Ö. F., & Engin, O. (2012), Lean Servıce/ Value Stream Mappıng And Applıcatıon InAn Emergency Servıce Journal of Productivity, 79-107.Ertaş, F. C., & Arslan, M. C. (2010). Lean Accounting. Journal of Financial Analysis, (102), 39-60.Galsworth, G. D. (2005). Visual workplace: visual thinking. Visual-Lean Enterprise Press, Portland.Graban, M. (Ed.) (2011). Yalın Hastane (Lean Hospital) (1st Edition). İstanbul: Optimist Publishing.Groover, M. P. (2007). Work systems and the methods, measurement, and management of work (pp. 778-p). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.Herron, C., & Hicks, C. (2008). The transfer of selected lean manufacturing techniques from Japanese automotive manufacturing into general manufacturing (UK) through change agents. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 24(4), 524-531.Kalkan, İ. (2015), Türkmen, A.S., Filiz, E. Dietary habits of Turkish adolescents in Konya, Turkey. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences. Issue 7 (2015), 190-196.Kaptanoğlu,R.(2017) “An Application on Organisational Commitment and Emotional Intelligence” Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, (IBANES) 2017, 3(3). http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_03/010_Kaptanoglu.pdf
  • Kılıçarslan, M. 2016, Sağlık Hizmetlerinde Bütünleşik Model Önerisi Yalın Sağlık (İsraf), Beykent Üniversitesi Doktora Tezi İstanbul
  • Kılıçarslan,M. (2017) Quality and Inpatient Satisfaction in Health Institutions X State Hospital Example, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences , (IBANES), 2017, 3(3). http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_03/011_Kilicaslan.pdf
  • Kapila, S., & Mead, D. C. (Eds.). (2002). Building businesses with small producers: successful business development services in Africa, Asia, and Latin America. IDRC.Özkol, A. E. (2013). Lean Thinking and The Leanr Record within the framework of Unified Accounting System: An Approach and Application Sample. Dokuz Eylül University Journal of Institute of Social Sciences, 19(1), 119-138.Price, W., Gravel, M., & Nsakanda, A. L. (1994). A review of optimisation models of Kanban-based production systems. European Journal of Operational Research, 75(1), 1-12.Sultanov, F. (2010). Lean Supply Chain and its Importance for the Organizations. Journal of Qafqaz University, (29).Şimşir, İ., Bağış, M., Kurutkan, M. N., & Oğuz, B. (2013). The Management of Healthcare Services..Turan, H., & Turan, G. (2015). Lean Production Practices in the Health System in the Helath. Health Care, 2(3), 127-132.
Primary Language en
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0580-8645
Author: Menekşe KILIÇARSLAN
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder467542, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {454 - 465}, doi = {10.17755/esosder.467542}, title = {REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL}, key = {cite}, author = {KILIÇARSLAN, Menekşe} }
APA KILIÇARSLAN, M . (2019). REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 454-465. DOI: 10.17755/esosder.467542
MLA KILIÇARSLAN, M . "REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 454-465 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/467542>
Chicago KILIÇARSLAN, M . "REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 454-465
RIS TY - JOUR T1 - REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL AU - Menekşe KILIÇARSLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.467542 DO - 10.17755/esosder.467542 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 454 EP - 465 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.467542 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.467542 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL %A Menekşe KILIÇARSLAN %T REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.467542 %U 10.17755/esosder.467542
ISNAD KILIÇARSLAN, Menekşe . "REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 454-465. https://doi.org/10.17755/esosder.467542