Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 689 - 701 2019-04-01

ADAPTATION OF WARWICK-EDINBURGH MENTAL WELL-BEING SCALE SHORT FORM INTO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ayşe Sibel DEMİRTAŞ [1] , Kemal BAYTEMİR [2]

48 223

Bireylerin ve toplumların gelişmesine etki eden faktörlerin keşfedilmesi için insan işlevselliğini en üst düzeye çıkaran pozitif psikolojinin temel amacı iyi oluşu anlamak ve arttırmaktır. Pozitif psikolojinin temel kavramlarından birisi olan iyi oluş, bireylerin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için araştırmacıların büyük ilgisini çekmiştir. Bu çalışmanın amacı Tennant ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu’nun (WEMİOÖ-KF) Türk üniversite öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerini incelemektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması farklı iki çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, birinci çalışma grubunda 138 öğrenci (x= 20.68, Ss = 1.97), ikinci çalışma grubunda 256 öğrenci (x =24.088, Ss = 5.94) olmak üzere toplam 394 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin psikometrik özellikleri; doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik ve içtutarlık yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, tüm t değerlerinin anlamlı olduğunu ve modelin iyi uyum değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (OMÖ-K), Sürekli Umut Ölçeği (SUÖ) ve Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin, OMÖ-K ve SUÖ ile yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişkilere, ASÖ ile ise negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları birinci çalışma grubu için .84 ikinci çalışma grubu için .86 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak araştırma bulguları, WEMİOÖ-KF’nin Türk üniversite öğrencilerinin mental iyi oluş düzeylerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.  

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu, mental iyi oluş, geçerlik, güvenirlik
 • Bailey, T. C., Eng, W., Frisch, M. B., & Snyder, C. R. (2007) Hope and optimism as related to life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 2(3), 168-175. doi: 10.1080/ 17439760701409546
 • Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.
 • Davis, B. (2005). Mediators of the relationship between hope and well-being in older adults. Clinical Nursing Research, 14, 253-272. doi: 10.1177/1054773805275520
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-75.
 • Doğan, T., & Akıncı Çötok, N. (2011). Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 165-172.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E (2010). Multivariate data analysis, (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Haver, A., Akerjordet, K., Caputi, P., Furunes, T., & Magee, C. (2015). Measuring mental well-being: A validation of the Short Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale in Norwegian and Swedish. Scand J Public Health. 43(7), 721-7. doi: 10.1177/1403494815588862 Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 33, 1073–1082.
 • Keldal, G. (2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. J Happiness Well-Being, 3, 103-115.
 • Kottke T. E., Stiefel, M., & Pronk N. P. (2016). Well-being in all policies: Promoting cross-sectoral collaboration to improve people’s lives. Prev Chronic Dis, 13(E52), 1-7. 160155. doi: 10.5888/pcd13.160155
 • Linley, P. A., Maltby, J., Wood, A. M., Osborne, G., & Hurling, R. (2009). Measuring happiness: The higher order factor structure of subjective and psychological well-being measures, Personality and Individual Differences, 47 (8), 878-884.
 • Maheswaran, H., Weich, S., Powell, J., & Stewart-Brown, S. (2012). Evaluating the responsiveness of the Warwick Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS): group and individual level analysis. Health Qual Life Outcomes, 10, 156, 1-8. doi: 10.1186/1477-7525-10-156
 • Mroczek, D. K., & Kolarz, C. M. (1998). The effect of age on positive and negative affect: A developmental perspective on happiness. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (5), 1333-1349.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (6), 1069-1081.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-66.
 • Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology’ to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press
 • Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410-421. doi: 10.1037/0003- 066X.60.5.410
 • Schneiderman N, Ironson G, Siegel SD (2005) Stress and health: psychological, behavioral, and biological determinants. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 607-628.
 • Sheldon, K. M, Fredrickson, B., Rathunde, K., Csikszentmihalyi, M., & Haidt, J. (2000). Positive psychology manifesto. www.positivepsvchology.org /akumalmanifesto.htm. adresinden 08.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 570-585.
 • Snyder, C. R., Lehman, K. A., Kluck, B., & Monsson, Y. (2006). Hope for rehabilitation and vice versa. Rehabilitation Psychology, 51 (2), 89-112. doi: 10.1037/0090-5550.51.2.89
 • Stewart-Brown, S., Tennant, A., Tennant, R., Platt, S., Parkinson, J., & Weich, S. (2009). Internal construct validity of the Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS): a Rasch analysis using data from the Scottish Health Education Population Survey. Health and Quality of Life Outcomes, 7, (15), 1-8.
 • Tarhan, S., & Bacanlı, H. (2015). Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness and Well-being, 3(1), 1-14.
 • Teh, H. C., Archer, J. A., Chang, W., & Chen, S. H. (2015). Mental well-being mediates the relationship between perceived stress and perceived health. Stress Health, 31(1), 71-7. doi: 10.1002/smi.2510
 • Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS): Development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(1), 50-63. doi:10.1186/1477-7525-5-63
 • World Health Organisation (2004). Promoting mental health: Concepts emerging evidence and practice. Summary report, World Health Organisation, Geneva.
 • Yerlikaya, E. E., & İnanç, B. (2007). Algılanan Stres Ölçeği’nin Türkçe çevirisinin psikometrik özellikleri. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim, İzmir, Türkiye.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines, Psychology, Multidisciplinary
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0009-0001-7793-9583
Author: Ayşe Sibel DEMİRTAŞ (Primary Author)
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7865-4325
Author: Kemal BAYTEMİR
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder432708, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {689 - 701}, doi = {10.17755/esosder.432708}, title = {WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Ayşe Sibel and BAYTEMİR, Kemal} }
APA DEMİRTAŞ, A , BAYTEMİR, K . (2019). WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 689-701. DOI: 10.17755/esosder.432708
MLA DEMİRTAŞ, A , BAYTEMİR, K . "WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 689-701 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/432708>
Chicago DEMİRTAŞ, A , BAYTEMİR, K . "WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 689-701
RIS TY - JOUR T1 - WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Ayşe Sibel DEMİRTAŞ , Kemal BAYTEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.432708 DO - 10.17755/esosder.432708 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 689 EP - 701 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.432708 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.432708 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Ayşe Sibel DEMİRTAŞ , Kemal BAYTEMİR %T WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.432708 %U 10.17755/esosder.432708
ISNAD DEMİRTAŞ, Ayşe Sibel , BAYTEMİR, Kemal . "WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 689-701. https://doi.org/10.17755/esosder.432708
AMA DEMİRTAŞ A , BAYTEMİR K . WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 689-701.
Vancouver DEMİRTAŞ A , BAYTEMİR K . WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 701-689.