Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 720 - 733 2019-04-01

ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI

Çağdaş ERTAŞ [1]

54 222

Yerel halkın turizmi nasıl algıladığı, başarılı bir turizm gelişimi için, önemli bir planlama aracıdır. Bu nedenle, bu araştırmada, yerel halkın turizm algısı incelenmiştir. Turizm yazınında turizm algısına dönük metafor çalışmalarının yetersiz olduğu söylenebilir. Bu sebeple, bu araştırmada yerel halkın turizm algısı metaforik bir çalışmayla ölçülmüştür. Turizmin gelişmediği destinasyonlarda, halkın turizm algısını ölçmek ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak gerekmektedir. Ancak bu şekilde planlı bir turizm gelişimine katkıda bulunulabilir. Bu sebeplerle, bu araştırma, turizm potansiyeli olmasına rağmen, turizmin henüz herhangi bir gelişme göstermediği Şırnak’ta yapılmıştır. Böylece bu araştırmayla, ileride aynı şehirde yapılacak muhtemel benzer araştırmalar için bir kaynak oluşabilecektir. Araştırmanın temel amacı, turizm yazınına ve sürdürülebilir bir turizm gelişimi için turizm planlamacılarına katkı sunmaktır. Araştırmanın problemini “Turizmin gelişmediği şehirlerde halkın turizm algısı nasıldır?” şeklinde tanımlamak mümkündür. Benzer araştırmaların sınırlı sayıda olması, bu araştırmanın yazına sunacağı katkıdan ötürü önemini göstermektedir. Araştırma sonucunda, yerel halk tarafından 268 adet metafor üretilmiştir. Bu metaforlar; “ekonomik”, “sosyo-kültürel”, “duygusal”, “geleneksel”, “ilişkisel”, “çevresel” ve “alternatif” algı kategorileri altında gruplandırılmıştır.

Turizm algısı, Metaforik Algı, Yerel Halk, Şırnak
 • Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C. ve Vogt, C. A. (2005). Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32 (4), 1056-1076.
 • Andriotis, K. (2005). Community groups’ perceptions of and preferences for tourism development: Evidence from Crete. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29 (1), 67-90.
 • Andriotis, K. ve Vaughan, D.R. (2003). Urban residents’ attitudes towards tourism development: The case of Crete. Journal of Travel Research, 42 (2), 172-185.
 • Ap, J. (1992). Residents’ perceptions on tourism impacts. Annals of Tourism Research, 19, 665-690.
 • Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24 (1), 5-12.
 • Choi, H.-S. C. ve Sirakaya, E. (2005). Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel Research, 43, 380-394.
 • Geçit, Y. ve Bulut, N. (2013). Öğretmen adaylarının “turist” kavramına yönelik algıları ve Doğu Karadeniz Bölümünde turizmin geliştirilmesine yönelik görüşleri. II. Rize Kalkınma Sempozyumu (Çay-Lojistik-Turizm), 3-4 Mayıs, Rize.
 • Dilek, N., Dilek, S. E. ve Gümüş, M. (2016). Otel çalışanlarının turizm ve barış ilişkisine yönelik metaforik algıları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (2/1), 1-15.
 • Gursoy, D., Chi, C. G. ve Dyer, P. (2010). Locals’ attitudes toward mass and alternative tourism: The case of Sunshine Coast, Australia. Journal of Travel Research, 49 (3), 381-394.
 • Gursoy, D., Jurowski, C. ve Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29 (1), 79-105.
 • Gursoy, D. ve Rutherford, D. G. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model. Annals of Tourism Research, 31 (3), 495-516.
 • Haley, A. J., Snaith, T. ve Miller, G. (2005). The social impacts of tourism: A case study of Bath, UK. Annals of Tourism Research, 32 (3), 647-668.
 • Haralambopoulos, N. ve Pizam, A. (1996). Perceived impacts of tourism: The case of Samos. Annals of Tourism Research, 23 (3), 503-526.
 • Hernandez, S. A., Cohen, J.ve Garcia, H. L. (1996). Residents’ attitudes towards an instant resort enclave. Annals of Tourism Research, 23 (4), 755-779.
 • Homans, G. (1961). Social behavior: Its elementary forms. London: Routledge.
 • Jamison, D. (1999). Tourism and Ethnicity: The brotherhood of coconuts. Annals of Tourism Research, 26 (4), 944-967.
 • Jurowski, C. ve Brown, D. O. (2001). A comparison of the view of involved versus noninvolved citizens on quality of life and tourism development issues. Journal of Hospitality and Tourism Research, 25 (4), 355-370.
 • Kayat, K. (2002). Power, social exchanges and tourism in Langkawi: Rethinking resident perceptions. Tourism Research, 4 (3), 171-191.
 • King, B., Pizam, A. ve Milman, A. (1993). Social impacts of tourism: Host perceptions. Annals of Tourism Research, 20, 650-665.
 • Ko, D.-W. ve Stewart, W. P. (2002). A structural equation model of residents’ attitudes for tourism development. Tourism Management, 23, 521-530.
 • Lepp, A. (2007). Residents’ attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, (28), 876-885.
 • Lindberg, K., Dellaert, B. G. C. ve Rassing, C. R. (1999). Residents tradeoffs: A choice modelling approach. Annals of Tourism Research, 26 (3), 554-569.
 • Lindberg, K. ve Johnson, R. L. (1997). Modeling resident attitudes toward tourism. Annals of Tourism Research, 24 (2), 402-424.
 • Liu, J. ve Var, T. (1986). Resident attitudes toward tourism impacts in Hawaii. Annals of Tourism Research, 13 (2), 193-214.
 • Madrigal, R. (1993). A tale of tourism in two cities. Annals of Tourism Research, 22 (2), 336-353.
 • Mason, P. ve Cheyne, J. (2000). Residents' attitudes to proposed tourism development. Annals of Tourism Research, 27 (2), 391-411.
 • Musa, G., Hall, C. M. ve Higham, J. E. S. (2004). Tourism sustainability and health impacts in high altitude adventure, cultural and ecotourism destinations: A case study of Nepal's Sagarmatha National Park. Journal of Sustainable Tourism, 12 (4), 306-331.
 • Özder, A., Kaya, H. ve Ünlü, M. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin “turizm” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların analiz örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 18-31.
 • Park, P. ve Stokowski, P. A. (2009). Social disruption theory and crime in rural communities: Comparisons across three levels of tourism growth. Tourism Management, 30, 905-915.
 • Pearce, P. L., Moscardo, G. ve Ross, G. F. (1996). Tourism community relationships. Oxford, UK: Pergamon.
 • Perdue, R. R., Long, T. P. ve Allen, L. (1990). Resident support for tourism development. Annals of Tourism Research, 17 (4), 586-599.
 • Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. Annals of Tourism Research, 33 (4), 1121-1140.
 • Saçılık, M., Çevik, S. ve Özkan, Ç. (2016). Turizm ve otel işletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin "turizm" olgusuna ilişkin metaforik algıları. Akademik Bakış Dergisi, 53, 84- 103.
 • Teye, V., Sönmez, S. F. ve Sirakaya, E. (2002). Residents’ attitudes toward tourism development. Annals of Tourism Research, 29 (3), 668-688.
 • Toprak, L. (2015). Mardin’de halkın turizm algısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), 201-218.
 • Theuns, H. L. (2002). Tourism and development: Economic dimensions. Tourism Recreation Research, 27 (1), 69-81.
 • Ünlüönen, K. ve Özekici, Y. K. (2017). Yeni gelişen destinasyonlarda turizm algısı: Yozgat ili üzerine bir alan araştırması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (4), 466-488.
 • Williams, J. ve Lawson, R. (2001). Community issues and resident opinions of tourism. Annals of Tourism Research, 28 (2), 269-290.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zaei, M. E. ve Zaei, M. E. (2013). The impacts of tourism industry on host community. European Journal of Tourism Hospitality and Research, 1 (2), 12-21.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9641-8054
Author: Çağdaş ERTAŞ (Primary Author)
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder447487, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {720 - 733}, doi = {10.17755/esosder.447487}, title = {ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI}, key = {cite}, author = {ERTAŞ, Çağdaş} }
APA ERTAŞ, Ç . (2019). ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 720-733. DOI: 10.17755/esosder.447487
MLA ERTAŞ, Ç . "ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 720-733 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/447487>
Chicago ERTAŞ, Ç . "ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 720-733
RIS TY - JOUR T1 - ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI AU - Çağdaş ERTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.447487 DO - 10.17755/esosder.447487 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 720 EP - 733 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.447487 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.447487 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI %A Çağdaş ERTAŞ %T ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.447487 %U 10.17755/esosder.447487
ISNAD ERTAŞ, Çağdaş . "ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 720-733. https://doi.org/10.17755/esosder.447487
AMA ERTAŞ Ç . ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 720-733.
Vancouver ERTAŞ Ç . ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 733-720.