Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 866 - 881 2019-04-01

AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

AHILIK PRINCIPLES AND APPLICATIONS TODAY’S TO CURRENT SMES: ELAZIG PROVINCIAL EXAMPLE

Muhammet DÜŞÜKCAN [1] , Oğuzhan BAŞDAŞ [2]

36 215

Ahilik, temelleri fütüvvet anlayışı üzerine kurulmuş, ilkeleri insani ahlak değerleriyle oluşturulmuş sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel fonksiyonları bulunan bir esnaf teşkilatlanmasıdır. Ahilik teşkilatıyla Anadolu insanının eğitimli ve ahlaklı birer sanatkâr olmaları sağlanmıştır. Ahi Evran tarafından kurulan ahilik kurumu günümüzde dahi eşine rastlanılmayan muazzam bir sistemle,  ahiliğe bağlı üyelere mesleki eğitim vermenin yanı sıra sosyal yardımlaşma fonksiyonu da yerine getirmekteydi. Ahilik teşkilatı Türk toplumuna mal edilmiş, ilkeleri ahlaki değerler üzerine kurulmuş bir sistem olmakla birlikte milli birlik ve beraberlik ülküsüyle işleyen devasa bir mekanizma örneğidir. Bu kurum esnaf teşkilatı olarak üyelerine gerekli eğitimler vererek üretilen malın miktarındansa kalitesine odaklanan bir anlayışa sahiptir. Girişim ve girişimcilik kavramı, son dönemlerde büyük bir hızla küreselleşmeye sahne olan dünyada ekonomik kalkınmanın en önemli faktörlerinden biridir. Özellikle kapitalizmin ekonomilere egemen olmasıyla ekonomi döngüsünün çarkı görevini üstlenen girişimciler olmadıkça ekonomik sistemin bir gelişme göstermesi mümkün değildir. Girişimcilik bir süreçtir, pazardaki fırsatların belirlenmesi ile başlayan, kaynak ve girdiler kullanılarak yeni işlerin yaratıldığı, yeni ekonomik fırsatları kazanca dönüştüren dinamik bir süreçtir. Günümüzde girişimcilik faaliyetleri kurumsal bir çerçevede küçük ve büyük işletmelerde yapılmaktadır. Ahilikteki esnafların günümüzdeki karşılığı olan girişimciler faaliyetlerini KOBİ’ler vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Ahilik, Ahilik İlkeleri
  • Ahiliğin Görgü Kuralları, http://anayasa.wordpress.com/2009/01/13/ahilik-gorgu-kurallari/, erişim: 04.01.2017.Ahilik, Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr, erişim: 15.04.2017.Aslan, E.H. (2013). Türklerde İş Ahlakı Ve Geçmişten Günümüze Ahilik, Beykent Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.Aslanderen M. (2016). Esnaf Ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahiplik Düzeylerinin Değerlendirilmesi(Kırşehir Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir.Demir M. (2004). Ahilik, Ahi Evran'ı Veli Ve Kırşehir'de Ahilik Kutlamaları, Cumhuriyet Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2004.Demirpolat, A ve Akça G. (2004) Ahilik ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkıları, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, s.355-376.Günay, A. (2003). Ahilikteki Mesleki ve Sosyal Dayanışma, Sakarya Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.Gündüz, A.Y., Kaya, M. ve Aydemir, C. (2012). Ahilik Teşkilatında ve Günümüzde Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Afyon Kocatepe Üni. İibf Dergisi, C.14, S.2, Afyon.Malkoç, E. (2016). Ahilik Sistemi Örgütlenme Yapısının Günümüz Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu İle Karşılaştırılması, Karabük Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Karabük.Özerkmen, N. (2004). Ahiliğin Toplumsal Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları-Sosyolojik Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.2, S.44, Ankara.Temel, H. (2007). Ahilik Teşkilatının Halkın Eğitimi ve Öğretimindeki Rolü, Selçuk Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Konya.Zorlu, K., Merdan, E. ve Ege, Ö. (2012). Ahilik Kültürünün Günümüz İşletmelerinde Bilinirliliği Üzerine Bir Araştırma:Gümüşhane Örneği, ZWFT , Cilt: 4, Sayı:3, s.73-94.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5742-1787
Author: Muhammet DÜŞÜKCAN (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5367-9112
Author: Oğuzhan BAŞDAŞ (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder476801, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {866 - 881}, doi = {10.17755/esosder.476801}, title = {AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DÜŞÜKCAN, Muhammet and BAŞDAŞ, Oğuzhan} }
APA DÜŞÜKCAN, M , BAŞDAŞ, O . (2019). AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 866-881. DOI: 10.17755/esosder.476801
MLA DÜŞÜKCAN, M , BAŞDAŞ, O . "AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 866-881 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/476801>
Chicago DÜŞÜKCAN, M , BAŞDAŞ, O . "AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 866-881
RIS TY - JOUR T1 - AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ AU - Muhammet DÜŞÜKCAN , Oğuzhan BAŞDAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.476801 DO - 10.17755/esosder.476801 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 866 EP - 881 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.476801 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.476801 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ %A Muhammet DÜŞÜKCAN , Oğuzhan BAŞDAŞ %T AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.476801 %U 10.17755/esosder.476801
ISNAD DÜŞÜKCAN, Muhammet , BAŞDAŞ, Oğuzhan . "AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 866-881. https://doi.org/10.17755/esosder.476801
AMA DÜŞÜKCAN M , BAŞDAŞ O . AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 866-881.
Vancouver DÜŞÜKCAN M , BAŞDAŞ O . AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 881-866.