Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 929 - 942 2019-04-01

SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ

SOCIAL NETWORKS AND MODERN MAN’S LONELINESS: AN ADVERTISING OF COCA COLA

Eda SEZERER ALBAYRAK [1]

85 279

İnternetin ağlar oluşturarak hayatımızın içine girmesi ve son on yıldır milyarlarca kişi tarafından kullanılması, internet ile mobil iletişimin yakınsamasının bir sonucudur. Her teknoloji, toplumların üzerinde toplumsal ve sosyal açıdan dönüşümler ve değişimler sağlamaktadır. Özellikle iletişim teknolojileri ile beraber, toplumların alışkanlıklarından,  yıllardır süregelen kültürlerine, yapılarına, iş yaşamlarına kadar değişimler oluşmaktadır. Modernleşen bireyler geleneksel iletişim biçimlerinden ziyade, parmak dokunuşlarıyla dünya çapında birçok kullanıcıya erişme imkânı sağlayan bir ağ iletişimini tercih etmektedirler. Her türlü iletişimin bu ağlar üzerinden yapılması, dijital ağların çok fazla tercih edilmesi yeni bir sosyalleşme süreci olarak görülmeye başlanmıştır. Modernliğin getirmiş olduğu bu dönüşüm, geçmiş zamanlarda olan dönüşümlerden çok daha etkili olmuş, sadece “dijital yerliler” olarak anılan bu çağın içine doğmuş gençler değil onlardan daha eski jenerasyonlar bile bu değişime ayak uydurmuşlardır. Yaşı ne olursa olsun modern çağda yaşayan her insan kendini yenilemesini zorunlu hale getiren teknoloji ve internet geleneksel toplumsal düzenin ortadan kaybolmasına, yeni bir sosyalleşme sürecinin başlamasına neden olmuştur. Bu süreçle beraber, kişilerin ilişkileri, yaşama biçimleri, iletişimleri farklı bir boyut kazanmıştır. Bireylerin, diğer insanlarla kurdukları iletişim, teknolojiyle aracılanmış bir iletişim biçimine dönüşmüş, zaman ve mekan kavramı ortadan kalkmıştır. Bu anlık iletişim beraberinde beden dili (jest, mimik) içermeyen, sanal davranış ve sanal duygular içeren bir süreci kapsamaktadır. Bu bağlamda, sanal ortam üzerinde oluşturulan iletişim, kişileri yalnızlaşma sürecine götürmektedir. Dijital ağlar “   manuel” toplumları doğurmuş olup insanların bir araya gelememesine neden olmuştur. Bir araya gelen kişilerin ise belli bir süre sonra arkadaşları ile aynı ortamdayken “sanal” ortamlarına dönmeyi tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu çalışma ile toplulukların içinde yaşayan “yalnız” kişilerin sosyal ağlar aracılığıyla sosyalleşme çabalarına ve teknoloji sayesinde modernleşen fakat bir o kadar yabancılaşmış topluma Coca Cola’nın “Sosyal Medya” temalı reklam filmi penceresinden eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılacaktır.

Sosyal medya, Yalnızlık, Modern İnsan
 • Avcı, A. (2017). “Her Zaman Çevrimiçi”Olmak, Epôke Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Bayraktutan, F. (2005). Aile içi İlişkiler Açısından İnternet Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Üniversitesi, Istanbul.
 • Bookchin, M. (1996). Ekolojik Bir Topluma Doğru. Istanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cabral, J. (2011). “Is Generation Y Addicted to Social Media?”, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol:2, No:1.Cornejo, R. Tentori, M., Favela, J. (2013). “Enriching in-person encounters through social media: A study on family connectedness for the elderly.” Human Computer Studies, Vol. 71.
 • Çakır, M. (2014). Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü. Ütopya Yayınevi: Ankara.
 • Çakır, M. (2013). Medya ve Modernlik. Parşömen Yayıncılık: Istanbul.
 • Çizmeci, E. (2015). Yeni Medya ve Serbest Zaman. İletişim Çalışmaları, Istanbul: Derin Yayınları.
 • Davutoğlu, A. (1995). “Derinliğini Kaybeden İletişim” İzlenim Dergisi, Sayı:30.
 • Eldeniz, L. (2010). “İkinci Medya Çağında Etkileşimin Rolü ve Web 2.0”, İkinci Medya Çağında İnternet, 2010.
 • Ellison, D. (2012). Sociality Through Social Network Sites. The Oxford Hnadbook of Internet Studies, Oxford: Oxford University Press.
 • Giddens, Anthony. Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil. Istanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012
 • Giddens, A; Pierson, C. (2001). Modernliği Anlamlandırmak, Çev. Serhat Uyurkulak ve Murat Sağlam. Istanbul: Alfa Kitabevi. Günay, M. (2008). “Yalnızlık ve Birliktelik Arasında İnsan İlişkileri” Aratos Dergisi, 2008 http://docplayer.biz.tr/61082881-Yalnizlik-ve-birliktelik-arasinda-insan-iliskileri-1-yrd-doc-dr-mustafa-gunay.html Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu. Metis Yayınları, İstanbul
 • Kart, E. (2014). “Boş Zamanın Çoklu Tüketim Mekanı Olarak İnternet ve Yeni Yaşam Tarzlarının İnşası”. Global Media Journal.
 • Kaya. A. (2013). “Sosyal Paylaşım Ağlarının Kişilerarası İletişim Sürecine Etkisi bağlamında Facebook”, Sosyal Medya Araştırmaları 1: Sosyalleşen Birey İçinde, Metis Yayınları, Istanbul.
 • Kuşay, Y. (2010). “Sosyal Medyanın Gücü ve Uygulama Örnekleri”, İkinci Medya Çağında İnternet,
 • Küçüksaraç, B. (2013). Prosumer Kadınlar ve Kendin Yap Bloglarında Üretim ve Tüketim Pratikleri, Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Araştırmaları Literatürk Academia: Istanbul.
 • Livingstone, S. (2010). “From Family Television to Bedroom Culture: Young People’s Media At Home Originally published in Devereux, Eoin, (ed.) Media studies: key issues and debates. London, Sage Publications, 2010.
 • Lou, L. L. (2009). “Loneliness, Friendship, and Self-Esteem: First-Year College Students’ Experiences of Using Facebook”, (Unpublished Doctoral Thesis), University at Albany, State University of New York.
 • Pelling, E. L., ve White, K. M. (2009). “The theory o Planned Behaviour Applied to Young People’s Use of Social Networking Web Sites”, Cyberpsychology&Behaviour.
 • Peplau, L. A., Perlman, D. (1982). “Perspectives on Loneliness”, Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Theraphy, New York: Wiley.
 • Torlak, Ö. ve Ay, U. (2014). “Facebook’ta Bulunma Amacı ve Facebook Reklamlarına Duyulan İlgi Arasındaki İlişki”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir.
 • Tutar, Hasan. (2007). “Katı Olan Her İş Sanallaşıyor veya İşgörenin Artan Yalnızlığı Üzerine: Kuramsal Bir Yaklaşım”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:9, Sayı:2.
 • Turkle, S. (2010). Alone Together. Basic Books: New York.
 • Özkan, G. Ş. (2014). “Ağ Tabanlı Sahnede Benliğin Sunumu: İdealize Edilmiş Duygular” Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Araştırmalar, Literatürk Academia: Istanbul.
 • Wallsten, S. What Are We Not Doing When We Are Online. National Bureau of Economic Research Working Paper Series. http://www.nber.org/papers/w19549.pdf?new_window=1
 • Weiss, R. S. (1987). “Reflections on the Present State of Loneliness Research”, Journal of Social Behaviour&Personality.
 • Yengin, Deniz. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. Derin Yayınları: Istanbul.
 • http://scholar.google.com.tr/scholar_urlurl=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2Fdownload%2F31332059%2FDIJITAL_DUNYADA_ZAMAN_yedek2.docx&hl=tr&sa=T&ei=XBzCWraIJpKImgHc4KZg&scisig=AAGBfm0dJ6NrecrBaxXWc68AayY0Pnfvhg&nossl=1&ws=1600x752 (23.03.2018).
 • http://www.calismatoplum.org/sayi17/yilmaz.pdf (20.03.2018)
 • http://www.comscore.com (01.04.2018)
 • https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=nuray+mercan+dijital+d%C3%BCnya+&btnG= (05.04.2018)
 • http://www.bilgiyonetimi.org.cm/pages/mkl_gos.php?nt=426 (10.04.2018)
 • (http://www.arem.gov.tr/yayin/internet_ve.pdf) (13.04.2018)
 • (http://optimiseblog.co.uk/a-2013-social-media-report/) (13.04.2018)
 • (https://www.youtube.com/watch?v=RiUNAjaeAFc) (15.04.2018)
Primary Language tr
Subjects Management, Behavioral Sciences, Social Work
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2195-0772
Author: Eda SEZERER ALBAYRAK (Primary Author)
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder486718, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {929 - 942}, doi = {10.17755/esosder.486718}, title = {SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {SEZERER ALBAYRAK, Eda} }
APA SEZERER ALBAYRAK, E . (2019). SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 929-942. DOI: 10.17755/esosder.486718
MLA SEZERER ALBAYRAK, E . "SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 929-942 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/486718>
Chicago SEZERER ALBAYRAK, E . "SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 929-942
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ AU - Eda SEZERER ALBAYRAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.486718 DO - 10.17755/esosder.486718 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 929 EP - 942 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.486718 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.486718 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ %A Eda SEZERER ALBAYRAK %T SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.486718 %U 10.17755/esosder.486718
ISNAD SEZERER ALBAYRAK, Eda . "SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 929-942. https://doi.org/10.17755/esosder.486718
AMA SEZERER ALBAYRAK E . SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 929-942.
Vancouver SEZERER ALBAYRAK E . SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 942-929.