Year 2015, Volume 14, Issue 55, Pages 79 - 97 2015-04-22

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ

Volkan PAN [1] , Cenk AKAY [2]

451 1466

Mersin University Education Faculty first grade students’ foreign language learning attitudes towards English courses and foreign language classroom anxiety levels were examined in terms of several variables in this research..It is aimed to obtain the problems that students face while learning the foreign language the education faculty and to develop solution offers for those problems

Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yabancı dil dersi alan 1. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ve yabancı dil sınıf kaygısı düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Yapılan çalışma ile eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancı dil öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2013 -2014 Eğitim öğretim yılında yabancı dil dersi alan 280 1. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Açık Uçlu Sorular Formu” ile Aydoslu (2005) tarafından geliştirilen “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” , Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Aydın (1999) tarafından yapılan “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır.

Bu çalışmanın sonunda Eğitim fakültesinde yabancı dil dersi alan 1. Sınıf öğrencilerinin; İngilizce dersine karşı olumlu tutuma sahip oldukları ancak kaygı düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle anne - baba eğitim düzeylerinin öğrencilerin yabancı dil sınıf kaygısını etkilediği, anne – baba eğitim düzeyi düşük olanların daha çok kaygı duyduğu tespit edilmiştir. Son olarak, öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumları ile yabancı dil sınıf kaygıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

 • KAYNAKÇA
 • Akram, A., ve Yasmeen, R. (2011). Attitudes towards English ve Punjabi language learning in faisalabad. Journal of Academic and Applied Studies, 1(4), 9-32.
 • Aydın, Belgin (1999); “A Study of Sources of Foreign Language Classroom Anxiety in Speaking and Writing Classes,” Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskisehir.
 • Aydın, Selami ve Buğra Zengin (2008); “Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti”, Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.
 • Aydoslu, Ulviye (2005); “Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Olarak İngilizce Dersine İliskin Tutumlarının İncelenmesi (B.E.F. Örneği)”, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching. Fourth edition. White Plains, NY: Pearson Education Company.
 • Chapman, E., ve McKnight, W. (2002). Attitude your most priceless possession. Crisp Learning.
 • Cresswell, J. W. (2008). Planning a mixed methods study. Presentation made to Social Work-Nursing Graduate Students. University of Michigan
 • Doughty, C. J., ve Long, M. H. (Eds.). (2008). The handbook of second language acquisition (Vol. 27). John Wiley & Sons.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde Spss' le Veri Analizi. Baskı, Beta Basım Yayım. İstanbul.
 • Ellis, R. (1994). The study of second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Gardner, R. C. (2002). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation Social Psychology of Language, Vol 4. Annals of Behavioral Medicine, 24(1).
 • Gardner, R. C., & Lalonde, R. N. (1985). Second Language Acquisition: A Social Psychological Perspective.
 • Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale. TESOL Quarterly, 20, 559-562.
 • Horwitz, E. K. (1996). Even teachers get the blues: Recognizing and alleviating non-native teachers feelings of foreign language anxiety. Foreign Language Annals, 29, 365-372.
 • Horwitz, E. K. (1999). Cultural and situational influences on foreign language learners' beliefs about language learning: a review of BALLI studies. System, 27(4), 557-576.
 • Horwitz, E. K. (2000). It ain’t over ’til it’s over: On foreign language anxiety, first language deficits, and the confounding of variables. The Modern Language Journal 84 (2), ss. 256–259.
 • Horwitz, E. K. (2000). Teachers and students, students and teachers: an ever-evolving partnership. The high school women.”Modern Language Journal, 80(2), 199-212.
 • Horwitz, E. K. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 112-126.
 • Horwitz, E. K.(1990).“Attending to the affective domain in the foreign language classroom.”In Smognan (Ed) Shifting the interactional focus to the language learner. (15-33) Middlebury, VT. Northeast Conference.
 • Horwitz, E. K., & Young, D. J. (1991). Language anxiety: From theory and research to classroom implications ( 27-36). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, B. M., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70( 2), 125-132.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, B. M., & Cope, J. A. (1991). Foreign language classroom anxiety. In E. K. Horwitz & D. J. Young (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implication (ss. 27-36). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Horwitz, E. K., M. Tallon & H. Luo (2009). Foreign language anxiety. In J. C. Cassady (ed.), Anxiety in schools: The causes, consequences, and solutions for academic anxieties. New York: Peter Lang.
 • Horwitz, Elaine K, Classroom Management for Teachers of Japanese and Other Foreign Languages (2005), Foreign Language Annals; Spring 2005; 38(1), 56
 • Krashen S. and M. Long et al. (1982). Child-Adult Differences in Second Language Acquisition. Rowley, Mass.: Newbury House.
 • Kuş, E. (2009). Nicel–Nitel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel Mi. Nitel mi.
 • MacIntrye, P. D. and Gardner, R. C.(1991).“Investigating language class anxiety using the focused essay tecnique.” Modern Language Journal, 75, 296-304.
 • MacIntrye, P. D. and Gardner, R. C.(1991).“Language anxiety: Its relationship to other anxieties and to processing in native and second languages.”Language Learning, 41(4), 513-534.
 • MacIntrye, P. D. and Gardner, R. C.(1991).“Methods and results in the study of anxiety and language learning:A review of literature.”Language Learning, 41(1), 85-117.
 • Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Saito, Y., Horwitz, E. K., & Garza T. J. (1999). Foreign language reading anxiety. The Modern Language Journal, 83, 202 -218.
 • Samimy, K. K., ve Rardin, J. P. (1994). Adult language learners' affective reactions to community language learning: A descriptive study. Foreign Language Annals, 27(3), 379-390.
 • Scovel, T. (1994). The role of culture in second language pedagogy. System, 22 (2), 205-219.
 • Sturgeon, C. Michael, (2006). Aptitude, attitude and motivation as predictors in Foreign language learning, Language Learning, 27, 263-78.
 • Von Wörde, R. (1998). An investigation of students’ perspectives on foreign language anxiety. Unpublished Ph. D. Dissertation, George Mason University, Washington D.C.
 • Yang Yu, M.A., (2010). Attitudes of Learners Toward English: a Case of Chinese College Students, Doctoral dissertation, Graduate Program in Education, The Ohio State University Yayıncılık a.ş.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: What does the anxiety research suggest? The Modern Language Journal, 75(4), 426–439.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Volkan PAN

Author: Cenk AKAY

Dates

Publication Date: April 22, 2015

Bibtex @ { esosder83013, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {79 - 97}, doi = {10.17755/esosder.14574}, title = {EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {PAN, Volkan and AKAY, Cenk} }
APA PAN, V , AKAY, C . (2015). EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55), 79-97. DOI: 10.17755/esosder.14574
MLA PAN, V , AKAY, C . "EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 79-97 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/6169/83013>
Chicago PAN, V , AKAY, C . "EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 79-97
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ AU - Volkan PAN , Cenk AKAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.14574 DO - 10.17755/esosder.14574 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 97 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.14574 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.14574 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ %A Volkan PAN , Cenk AKAY %T EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.14574 %U 10.17755/esosder.14574
ISNAD PAN, Volkan , AKAY, Cenk . "EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (April 2015): 79-97. https://doi.org/10.17755/esosder.14574
AMA PAN V , AKAY C . EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 79-97.
Vancouver PAN V , AKAY C . EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 97-79.