Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 159 - 163 2000-09-01

METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM
METAPLASIC UROTHELIAL LESION - NEPHROGENIC ADENOMA

Sait ŞEN [1] , Taner AKALIN [2] , Çağ ÇAL [3] , Gülsen KANDİLOĞLU [4]

55 106

Nefrojenik adenom klinik olarak olduğu kadar histopatolojik olarakta malignite ile karışabilen ilginç bir reaktif epiteliyal lezyondur. Farklı histolojik formlarda gözlenir ve rekürrensleri sıktır. Bu çalışmada dört erkek olguya ait dokuz nefrojenik adenom biyopsisi yeniden değerlendirilerek, klinik ve histopatolojik özellikleri sunulmuştur. Olguların biri dışında tümüne mesane karsinomu nedeniyle cerrahi girişim yapılmıştır. Dört olgunun üçünde nefrojenik adenom rekürrensi görülmüştür. Nefrojenik adenom görece nadir bir lezyondur ve arada pleomorfik hücrelerin de izlenebileceği polimorfik (polipoid veya papiller, tübüler ve kistik) görüntü sergileyebileceği için ayırıcı tanıda gözönünde bulundurulmalıdır.
Nephrogenic adenoma is a reactive epithelial lesion which may be confused with malignancy, regarding both clinical and histopathological aspects. İt may show different histologic appearences and recurrences are frequent. İn this study, nine biopsy materials of four male patients with nephrogenic adenoma were re-evaluated and clinical and histopathologic findings were presented. Ali of the cases except one had a history of surgical procedure because of bladder carcinoma. The recurrences of nephrogenic adenoma were detected in the three of four cases. Nephrogenic adenoma is a relatively rare lesion and because it may show polymorphic (polipoid or papıllary, tubular and cystic) appearence with random pleomorphic cells, we conclude that this lesion should be considered in differential diagnosis.
Subjects
Other ID JA46EY38YA
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sait ŞEN

Author: Taner AKALIN

Author: Çağ ÇAL

Author: Gülsen KANDİLOĞLU

Bibtex @ { etd343359, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {159 - 163}, doi = {}, title = {METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM}, key = {cite}, author = {ŞEN, Sait and AKALIN, Taner and ÇAL, Çağ and KANDİLOĞLU, Gülsen} }
APA ŞEN, S , AKALIN, T , ÇAL, Ç , KANDİLOĞLU, G . (2000). METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 159-163. Retrieved from http://dergipark.org.tr/etd/issue/31390/343359
MLA ŞEN, S , AKALIN, T , ÇAL, Ç , KANDİLOĞLU, G . "METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 159-163 <http://dergipark.org.tr/etd/issue/31390/343359>
Chicago ŞEN, S , AKALIN, T , ÇAL, Ç , KANDİLOĞLU, G . "METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 159-163
RIS TY - JOUR T1 - METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM AU - Sait ŞEN , Taner AKALIN , Çağ ÇAL , Gülsen KANDİLOĞLU Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 163 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM %A Sait ŞEN , Taner AKALIN , Çağ ÇAL , Gülsen KANDİLOĞLU %T METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD ŞEN, Sait , AKALIN, Taner , ÇAL, Çağ , KANDİLOĞLU, Gülsen . "METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 159-163.