Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 199 - 202 2000-09-01

KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR
CALCIFIED CEREBRAL LESIONS DEPICTING T1W HYPERINTENSITY ON MRI

Cem ÇALLI [1] , Recep SAVAŞ [2] , Ömer KİTİŞ [3] , Nilgün YÜNTEN [4] , Hüdaver ALPER [5]

62 441

6u çalışmada, manyetik rezonans görüntülemede (MRG), spin-eko (SE) T1 ağırlıklı incelemede hiperintensite gösteren kalsifiye serebral lezyonlar irdelenmiştir. Bu çalışmaya yaşları 3 ay ila 56 yaş arasında değişen toplam 9 olgu alınmıştır. Tüm olgulara kontrastsız kranyal BT ile birlikte MRG tetkiki (TSE T2 ağırlıklı ve T1 ağırlıklı sekanslar) yapılmıştır. Tanılar daha sonra laboratuar ve klinik olarak doğrulanmıştır. 4 olguda bilateral bazal ganglionlarda simetrik yerleşimli kalsifikasyonlar olduğu görüldü. BT'de hiperdens olarak izlenen lezyonlar T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens iken T2 ağırlıklı kesitlerde bazıları hiperintens, bazıları ise hipointens olarak izlendi. Bu olgulara Fahr hastalığı tanısı kondu. Diğer 1 olgu ise TORCH grubu enfeksiyon tanısı ile izlenmekte idi ve sitomegalovirus enfeksiyonu olarak tanı aldı. Bu olguda T1 ağırlıklı kesitlerde subependimal alanlarda hiperintens nodüller izlendi. Sistemik lupus eritematozis'li (SLE) bir olguda bazal ganglionlarda ve dentat nukleuslarda simetrik kalsifikasyonlar mevcut idi. Diğer 3 olgu kronik infarkt idi ve bunlarda da özellikle giral alanlarda izlenen T1 ağırlıklı sekanslardaki hiperintensitelerin kalsifikasyon olduğu BT ile konfirme edildi. Fahr hastalığı, TORCH grubu enfeksiyonlar, SLE ve kronik infarkt alanlarındaki kalsifikasyonlar MRG'de T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görülebilmektedir. Ayırıcı tanı gerektiğinde BT ile bu bulgu korele edilmelidir.
In this study, cerebral calcified lesions shovving hyperintensity on conventional magnetic resonance spin-echo T1- weighted images were evaluated. 9 patients, ages ranging from 3 months to 56 years old were included in the study. Cranial unenhanced computed tomography (CT) and conventional spin-echo (SE) magnetic resonance imaging (MRI) (Turbo SE T2-, and T1-weighted) were performed in ali patients. The diagnosis of the patients were then confirmed either by clinical examination or laboratory findings. 4 patients had bilateral symmetric calcifications in the basal ganglia. The lesions were hyperdense on CT studies vvhereas they depicted hyperintensity on SE T1-vveghted MR images. Some of the lesions were also hyperintense on turbo SE T2-weighted images. These patients were diagnosed as Fahr's disease. One patient with TORCH infection had hyperintense subependymal nodules on T1-weighted images. Another patient with the diagnosis of systemic lupus eritematosis had bilateral symmetric basal ganglia and dentate nucleus calcifications. 3 patients with chronic cerebral infarctions shovved gyral hyperintensities on T1-weighted images which were confirmed to be calcifications on CT examinations. Cerebral calcifications encountered in certain disorders, such as Fahr's disease, SLE, TORCH infections and chronic cerebral infarctions, may be seen hyperintense on SE T1- vveighted images. This finding should remind the possibility of the presence of calcification and should be confirmed by CT study.
Subjects
Other ID JA32BV43FS
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Cem ÇALLI

Author: Recep SAVAŞ

Author: Ömer KİTİŞ

Author: Nilgün YÜNTEN

Author: Hüdaver ALPER

Bibtex @ { etd343368, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {199 - 202}, doi = {}, title = {KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR}, key = {cite}, author = {ÇALLI, Cem and SAVAŞ, Recep and KİTİŞ, Ömer and YÜNTEN, Nilgün and ALPER, Hüdaver} }
APA ÇALLI, C , SAVAŞ, R , KİTİŞ, Ö , YÜNTEN, N , ALPER, H . (2000). KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 199-202. Retrieved from http://dergipark.org.tr/etd/issue/31390/343368
MLA ÇALLI, C , SAVAŞ, R , KİTİŞ, Ö , YÜNTEN, N , ALPER, H . "KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 199-202 <http://dergipark.org.tr/etd/issue/31390/343368>
Chicago ÇALLI, C , SAVAŞ, R , KİTİŞ, Ö , YÜNTEN, N , ALPER, H . "KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 199-202
RIS TY - JOUR T1 - KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR AU - Cem ÇALLI , Recep SAVAŞ , Ömer KİTİŞ , Nilgün YÜNTEN , Hüdaver ALPER Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 202 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR %A Cem ÇALLI , Recep SAVAŞ , Ömer KİTİŞ , Nilgün YÜNTEN , Hüdaver ALPER %T KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD ÇALLI, Cem , SAVAŞ, Recep , KİTİŞ, Ömer , YÜNTEN, Nilgün , ALPER, Hüdaver . "KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 199-202.