Year 2008, Volume 47, Issue 1, Pages 35 - 45 2008-03-01

5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler
Serum lipid levels in 5-15 years old children and affecting parameters

Avar S [1] , Taşar M.A [2] , Tıraş U [3] , Dallar Y [4]

68 711

Amaç : Kardiyovasküler hastalıklar sıklıkla erişkin dönemde bulgu vermekle birlikte aterosklerozun çocukluk döneminde başladığı bilinmektedir. Okul çağı Türk çocuklarında hiperlipidemi sıklığını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem : Bu çalışma, prospektif, kesitsel ve vaka kontrollü bir çalışmadır ve 1040 çocuk çalışmaya alındı. Çocuklar yaşlarına göre gruplara ayrıldı: 5-8.9, 9-11.9, ve 12-15 yıl. Çalışmaya katılan çocuklardan plazma kolesterol, trigliserid, VLDL, LDL ve HDL- kolesterol düzeyleri bakıldı. Plazma lipid düzeyleri yüksek olan çocuklardan homosistein düzeyi bakıldı. Bulgular : Ortalama plasma kolesterol, VLDL, LDL, HDL ve TG düzeyleri 142.4±26.8, 14.1±7.5, 82.8±25.6, 45.3±9.5 ve 70.8±37.7 mg/dl olarak saptandı. Total kolesterol, HDL ve LDL-C düzeyleri ile yaş grupları arasında ilişki saptanmazken trigliserid ve VLDL-C düzeyleri 5-8.9 yaş grubunda diğer gruplara göre en düşük düzeyde saptandı. Beden kitle indeksi (BKI) ile plazma kolesterol, VLDL ve trigliserid düzeyleri arasında pozitif ilişki bulundu(p
Aim : Though cardiovascular diseases are more often symptomatic in elderly than in childhood, it is well known that atherosclerosis starts in childhood age group. To investigate the prevalence of hyperlipidemia and affecting factors in school-age Turkish children. Methods: This prospective, sectional and case controlled study included 1040 children, We analyzed plasma cholesterol, triglyceride (TG), VLDL, LDL and HDL- cholesterol levels. Plasma homosistein level was analyzed when plasma lipids were above the cut-off limits. The children were divided into three age groups: 5-8.9, 9-11.9, and 12-15 years. Results: Mean plasma cholesterol, VLDL, LDL, HDL and TG levels of the study group were 142.4±26.8, 14.1±7.5, 82.8±25.6, 45.3±9.5 and 70.8±37.7mg/dL, respectively. TC, HDL and LDL-C levels showed insignificant difference between age groups, whereas TG and VLDL-C levels were significantly lower in 5 and 8.9 age group compared to the other groups (p
Subjects
Other ID JA76JM22AV
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Avar S

Author: Taşar M.A

Author: Tıraş U

Author: Dallar Y

Bibtex @ { etd343704, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2008}, volume = {47}, pages = {35 - 45}, doi = {}, title = {5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler}, key = {cite}, author = {S, Avar and M.A, Taşar and U, Tıraş and Y, Dallar} }
APA S, A , M.A, T , U, T , Y, D . (2008). 5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler. Ege Tıp Dergisi, 47 (1), 35-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/etd/issue/31414/343704
MLA S, A , M.A, T , U, T , Y, D . "5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 35-45 <http://dergipark.org.tr/etd/issue/31414/343704>
Chicago S, A , M.A, T , U, T , Y, D . "5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - 5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler AU - Avar S , Taşar M.A , Tıraş U , Dallar Y Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 47 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine 5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler %A Avar S , Taşar M.A , Tıraş U , Dallar Y %T 5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler %D 2008 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 47 %N 1 %R %U
ISNAD S, Avar , M.A, Taşar , U, Tıraş , Y, Dallar . "5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler". Ege Tıp Dergisi 47 / 1 (March 2008): 35-45.