Year 2008, Volume 47, Issue 1, Pages 51 - 53 2008-03-01

Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış
The sternalis muscle in a cadaver and an overview to its significance in clinical approaches

Üçerler H [1] , İkiz Z.A.A [2] , Bilge O [3] , Orhan M [4]

59 98

M. sternalis, 1867'den beri iyi bilinen göğüs ön duvarına ait bir varyasyondur. Bu kasın insidansı populasyonlar arasında farklılık gösterir. En yüksek insidans %17.1 ile Çinlilere aittir. M. sternalis rutin diseksiyon sırasında formalin ile fikse edilmiş bir erkek kadavrada sağda unilateral olarak saptandı. Kas, üçüncü articulatio sternocostalis seviyesinde iki baş halinde başlamakta idi. M. pectoralis major ile kaynaşmış halde altıncı cartilago costalis hizasında, linea medioclavicularis'ten 35.2 mm uzaklıkta sonlandı. M. sternalis'in şimdiye kadar önemli bir fonksiyonu bildirilmiş olmamasına karşın, radyologlar ve göğüs cerrahları için tanı ve tedavide büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, makalemizde olgumuzu ve daha önce bildirilmiş olguları tartışıyoruz.
The sternalis muscle is a well-known variation of the anterior chest wall since 1867. The incidence of the sternalis muscle differs among the population. Chinese people has the highest incidence with 17.1%. The sternalis muscle was observed unilaterally in a formalin fixed adult male cadaver on the right side during routine dissection. The muscle originated at the level of the third sternocostal articulatio as two heads. It was ended fusing with pectoralis major muscle at the level of sixth costal cartilage 35.2 mm distance from midclavicular line. Although no function of sternalis muscle has been reported by now, this rare anatomic variation has great importance for radiologists and cheast surgeons in diagnosis and therapy. Because of this reason, in this paper we discuss our case and the previous reported cases.
Subjects
Other ID JA22SU84VZ
Journal Section Case Reports
Authors

Author: Üçerler H

Author: İkiz Z.A.A

Author: Bilge O

Author: Orhan M

Bibtex @ { etd343707, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2008}, volume = {47}, pages = {51 - 53}, doi = {}, title = {Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış}, key = {cite}, author = {H, Üçerler and Z.A.A, İkiz and O, Bilge and M, Orhan} }
APA H, Ü , Z.A.A, İ , O, B , M, O . (2008). Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış. Ege Tıp Dergisi, 47 (1), 51-53. Retrieved from http://dergipark.org.tr/etd/issue/31414/343707
MLA H, Ü , Z.A.A, İ , O, B , M, O . "Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 51-53 <http://dergipark.org.tr/etd/issue/31414/343707>
Chicago H, Ü , Z.A.A, İ , O, B , M, O . "Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış". Ege Tıp Dergisi 47 (2008): 51-53
RIS TY - JOUR T1 - Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış AU - Üçerler H , İkiz Z.A.A , Bilge O , Orhan M Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 53 VL - 47 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış %A Üçerler H , İkiz Z.A.A , Bilge O , Orhan M %T Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış %D 2008 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 47 %N 1 %R %U
ISNAD H, Üçerler , Z.A.A, İkiz , O, Bilge , M, Orhan . "Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış". Ege Tıp Dergisi 47 / 1 (March 2008): 51-53.