Year 2016, Volume 55, Issue 3, Pages 105 - 108 2016-09-01

Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları
Histopathological findings of the patients who underwent prostate biopsy: One single center results

Hakan Türk [1] , Sıtkı Ün [2] , Mustafa Karabıçak [3] , Batuhan Ergani [4] , Gökhan Koç [5] , Yusuf Özlem İlbey [6] , Ferruh Zorlu [7]

107 185

Amaç: Prostat kanseri (PKa), Avrupa'da yaşlı erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Tanı prostat spesifik antijen (PSA), rektal muayene ve biyopsi ile konulmaktadır. Bu çalışmada; prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik sonuçlar ile PSA, anormal rektal muayene bulgusu ve yaş arasındaki ilişki değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 ile Aralık 2014 arasında PSA 2.5 ng/mL değerinden yüksek veya anormal rektal muayene bulgusu nedeniyle prostat biyopsisi yapılan 1181 hasta retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 1181 hastaya transrektal prostat biyopsisi yapıldı. Ortalama yaş 63.9 (37-90), ortalama PSA değeri 13.4 (1.63-371) ng/mL idi. Üç yüz doksan yedi hastada PKa tespit edildi. PKa tespit edilen grupta ortalama yaş (p=0.001), ortalama PSA ve anormal rektal muayene bulgusu (p=0.001) istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Sonuç: PKa ile PSA değerleri ve diğer bulgular, free/total PSA dışında, mevcut literatür ile uyumlu saptanmıştır. PKa saptama yaşı, literatüre kıyasla daha düşük bulunmuştur.
Aim: Prostate cancer (PCa) is the most common cancer in elderly males in Europe. PCa is diagnosed by prostate specific antigen (PSA), digital rectal examination and prostate biopsy. In this study, it is aimed to evaluate the relationship between PSA level, anormal digital rectal examination findings, age and the histopathological findings of the prostate biopsies. Materials and Methods: The medical records of 1181 patients who underwent transrectal prostate biopsy, between June 2010 and December 2014, due to suspicion of PCa with the PSA levels higher 2.5 ng/mL or anormal digital rectal examination findings were retrospectively reviewed. Results: Transrectal prostate biopsy was performed to 1181 patients. The median age was 63.9 (37-90), the median PSA level was 13.4 (1.63-371) ng/mL. PCa was detected in 397 (33.6%) of 1181 patients. The mean age (p=0.001), mean PSA and anormal digital rectal examination findings (p=0.001) were significantly higher in the PCa group. Conclusion: The mean PSA level and other findings, except free/total PSA, were similar with the current literature. The mean age of PCa detected in patients was lower than the literature.
Other ID JA33ZN65PB
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hakan Türk

Author: Sıtkı Ün

Author: Mustafa Karabıçak

Author: Batuhan Ergani

Author: Gökhan Koç

Author: Yusuf Özlem İlbey

Author: Ferruh Zorlu

Bibtex @ { etd344205, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {105 - 108}, doi = {10.19161/etd.344205}, title = {Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları}, key = {cite}, author = {Türk, Hakan and Ün, Sıtkı and Karabıçak, Mustafa and Ergani, Batuhan and Koç, Gökhan and İlbey, Yusuf Özlem and Zorlu, Ferruh} }
APA Türk, H , Ün, S , Karabıçak, M , Ergani, B , Koç, G , İlbey, Y , Zorlu, F . (2016). Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları. Ege Tıp Dergisi, 55 (3), 105-108. DOI: 10.19161/etd.344205
MLA Türk, H , Ün, S , Karabıçak, M , Ergani, B , Koç, G , İlbey, Y , Zorlu, F . "Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları". Ege Tıp Dergisi 55 (2016): 105-108 <http://dergipark.org.tr/etd/issue/31453/344205>
Chicago Türk, H , Ün, S , Karabıçak, M , Ergani, B , Koç, G , İlbey, Y , Zorlu, F . "Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları". Ege Tıp Dergisi 55 (2016): 105-108
RIS TY - JOUR T1 - Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları AU - Hakan Türk , Sıtkı Ün , Mustafa Karabıçak , Batuhan Ergani , Gökhan Koç , Yusuf Özlem İlbey , Ferruh Zorlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344205 DO - 10.19161/etd.344205 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 108 VL - 55 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344205 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344205 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları %A Hakan Türk , Sıtkı Ün , Mustafa Karabıçak , Batuhan Ergani , Gökhan Koç , Yusuf Özlem İlbey , Ferruh Zorlu %T Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 3 %R doi: 10.19161/etd.344205 %U 10.19161/etd.344205
ISNAD Türk, Hakan , Ün, Sıtkı , Karabıçak, Mustafa , Ergani, Batuhan , Koç, Gökhan , İlbey, Yusuf Özlem , Zorlu, Ferruh . "Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları". Ege Tıp Dergisi 55 / 3 (September 2016): 105-108. https://doi.org/10.19161/etd.344205