Year 2016, Volume 55, Issue 4, Pages 175 - 179 2016-12-01

Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi
Prospective evaluation of relaxation exercises and sound masking therapy in tinnitus patients

Selen Karaçalı [1] , Mehmet Fatih Öğüt [2] , Göksel Turhal [3] , Sercan Göde [4] , Kerem Öztürk [5]

94 140

Amaç: Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kulak burun boğaz kliniğine konsülte edilen ve ortalama yaşı 54.69±12.68 yıl olan 32 kronik tinnitus hastası alındı. Hastalar randomizasyonla dört gruba ayrılmış olup bunlar sırasıyla: 1) Tinnitus maskeleme cihazı ve gevşeme egzersizleri verilen, 2) Sadece tinnitus maskeleme cihazı verilen, 3) Sadece gevşeme egzersizleri verilen ve 4) Tinnitus maskeleme veya gevşeme egzersizleri verilmeyen (kontrol grubu) hastalardan oluşmaktaydı. Girişimde Türk Psikoloji Derneği gevşeme egzersizleri CD'si ve tinnitus maskeleme cihazı kullanıldı. Hastaların değerlendirilmesinde ve takibinde Tinnitus reaksiyon anketi (TRQ-Tinnitus Reaction Questionnaire), tinnitus handikap anketi (THQ-Tinnitus Handicap Questionnaire), olgu takip formu ve tinnitus/hiperakuzi ilk değerlendirme formundan yararlanıldı. Hastalar ilk başvuruda ve üçüncü ayın sonunda değerlendirildi. Bulgular: Grup 1-4'teki hastalarında çalışma başındaki TRQ skorları sırasıyla 37.38±19.81, 21±21.82, 27.25±13.12 ve 35.25±24.51; Grup 1-4'teki hastaların üçüncü ayın sonundaki TRQ skorları sırasıyla 21.5±16, 17.25±17.8, 37.88±16.18 ve 52.13±10.29; Grup 1-4'teki hastaların üçüncü ayın sonundaki THQ skorları sırasıyla 979.38±685.79, 643.5±383.47, 838.75±530.42 ve 1375±652.95; Grup 1-4'teki hastaların üçüncü ayın sonundaki THQ skorları ise sırasıyla 741.88±635.24, 622.75±344, 1208.13±623.21 ve 1958.75±667.46 olarak bulundu. Sadece Grup 1'in başlangıç ve üçüncü ay sonu THQ skorları arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı. Sonuç: Maskeleme cihazıyla birlikte gevşeme egzersizlerinin uygulanması tinnitusun neden olduğu rahatsızlığı anlamlı olarak azaltmaktadır.
Aim: Prospective evaluation of relaxation exercises and masking in tinnitus patients. Materials and Methods: Thirty-two patients with a mean age of 54.69±12.68 years who consulted the otolaryngology clinic with chronic tinnitus were included. Patients were randomized into four groups as: 1) Tinnitus masker device and relaxation exercises given, 2) Only tinnitus masker given, 3) Only relaxation exercises given and 4) Neither relaxation exercises implemented nor tinnitus masker given (control group). For the interventions, the Turkish Psychological Association Relaxation Exercises CD and tinnitus masker device were used. Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ), Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ), Case Report Form, and Tinnitus / Hyperacusis Initial Assessment Forms were used for evaluation and follow-up. Patients were evaluated at the beginning and at the end of three months. Results: TRQ scores of groups 1-4 at the beginning of the study were 37.38±19.81, 21.00±21.82, 27.25±13.12 and 35.25±24.51 respectively. Mean TRQ scores of groups 1-4 at the third month were 21.50±16.00, 17.25±17.80, 37.88±16.18 and 52.13±10.29 respectively. Mean THQ scores of groups 1-4 at the beginning of the study were 979.38±685.79, 643.5±383.47, 838.75±530.42 and 1375±652.95 respectively. Mean THQ scores of groups 1-4 at the third month were 741.88±635.24, 622.75±344, 1208.13±623.21 and 1958.75±667.46 respectively. A statistically significant difference was found between the THQ-beginning and THQ-end scores of group 1 only. Conclusion: Using masker device with relaxation exercises significantly reduces the distress and annoyance caused by tinnitus.
Other ID JA39SF97MN
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Selen Karaçalı

Author: Mehmet Fatih Öğüt

Author: Göksel Turhal

Author: Sercan Göde

Author: Kerem Öztürk

Bibtex @ { etd344221, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {175 - 179}, doi = {10.19161/etd.344221}, title = {Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Karaçalı, Selen and Öğüt, Mehmet Fatih and Turhal, Göksel and Göde, Sercan and Öztürk, Kerem} }
APA Karaçalı, S , Öğüt, M , Turhal, G , Göde, S , Öztürk, K . (2016). Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 55 (4), 175-179. DOI: 10.19161/etd.344221
MLA Karaçalı, S , Öğüt, M , Turhal, G , Göde, S , Öztürk, K . "Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 (2016): 175-179 <http://dergipark.org.tr/etd/issue/31454/344221>
Chicago Karaçalı, S , Öğüt, M , Turhal, G , Göde, S , Öztürk, K . "Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 (2016): 175-179
RIS TY - JOUR T1 - Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi AU - Selen Karaçalı , Mehmet Fatih Öğüt , Göksel Turhal , Sercan Göde , Kerem Öztürk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344221 DO - 10.19161/etd.344221 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 179 VL - 55 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344221 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344221 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi %A Selen Karaçalı , Mehmet Fatih Öğüt , Göksel Turhal , Sercan Göde , Kerem Öztürk %T Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.344221 %U 10.19161/etd.344221
ISNAD Karaçalı, Selen , Öğüt, Mehmet Fatih , Turhal, Göksel , Göde, Sercan , Öztürk, Kerem . "Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 / 4 (December 2016): 175-179. https://doi.org/10.19161/etd.344221