Year 2018, Volume 27, Issue 3, Pages 217 - 220 2018-12-25

THE EFFECT OF MELATONIN ON RENAL FUNCTION OF IN RATS DURING ISCHEMIA/ REPERFUSION INJURY
İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa NİSARİ [1]

42 72

Objective: Oxygen free radicals are considered to be imp orta nt comp onents involved in the pathophysiological tissue alterations observed during ischemia/reperfusion. In this study, we investigated the protective effect of melatonin, potent antioxidant, on kidney functions and damage during the experimental renal ischemia reperfusion injury in rats. Materials and Methods: In this study we used 28 female wistar albino rats 200-250 g. The animals were randomly divided into 4 groups (n=7). Control group (C): They were fed with only standard rat diet and tap water. I/R group: Rats were subjected to 45 min of renal pedicle occlusion followed by 24 hours reperfusion. Melatonin group (Mel): Melatonin (25 mg/ kg i.p) was administered. I/R+Mel group: Melatonin (25 mg/kg i.p) was administered 30 min prior to ischemia and immediately before the reperfusion period. Rats were subjected to 45 min of renal pedicle occlusion followed by 24 hours reperfusion. Urea, uric acid and levels of creatinine, aspartate aminotransferase (AST), and alanine aminotransferase (ALT) in serum were evaluated. Results: Urea, uric acid creatinine, AST, and ALT levels in the I-R group were higher than those in C, Mel, and I/ R+Mel groups were found to be statistically significant (p< 0.001). In this case, renal I/R injury showed that the damage to the kidneys. Conclusions: These results show that treatment with Mel may prevent the kidney tissues damages due to ischaemia. 

Amaç: Serbest oksijen radikalleri iskemi/reperfüzyon (I/R) esnasında patofizyolojik doku değişimlerine neden olmaktadır. Bu çalışmada deneysel iskemi/ reperfüzyonun sıçan böbreklerinde yol açtığı oksidatif hasara karşı güçlü bir antioksidan olan melatoninin böbrek fonksiyonları ve böbrek hasarı üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 200-250 g ağırlığında 28 adet dişi Wistar albino rat kullanıldı. Ratlar rastgele 4 gruba ayrıldı (n=7). Kontrol grubu (K): Hayvanlara herhangi bir ilaç enjeksiyonu ya da I/R işlemi yapılmadı. I/ R grubu: Herhangi bir ilaç enjeksiyonu yapılmadan sol renal arter 45 dakika iskemiye maruz bırakıldı ve iskemiden çıkarılıp reperfüzyonundan emin olduktan sonra kapatılarak, 24 saat yaşamalarına izin verildi. Melatonin grubu (Mel): Hayvanlara, 25 mg/kg dozunda melatonin i.p olarak enjekte edildi ve I/R işlemi uygulanmadı. I/R+Mel grubu: Gruptaki tüm hayvanlara 25 mg/kg dozunda melatonin i.p olarak enjekte edilecek ve enjeksiyondan 30 dakika sonra hayvanlar 45 dakika iskemiye sokuldu, iskemiden sonra reperfüzyonunda 24 saat yaşamasına izin verildi. Serumda Üre (BUN), Kreatinin (CRE) aktivitelerine, ürik asit, aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri değerlendirildi. Bulgular: I-R grubundaki üre, kreatinin, AST ve ALT seviyeleri K, M ve IR+M gruplarındaki seviyelerden daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.001). Bu durum böbreklerde İ/R hasarının oluştuğunu göstermektedir. Sonuç: Çalışma sonuçları iskemiye bağlı böbrek hasarının azaltılmasında Mel uygulamasının koruyucu etkisinin olabileceğini göstermektedir.
  • 1. Ozan E, Koyutürk L, Sapmaz T. Böbrek iskemireperfüzyon hasarında antioksidan olarak prostoglandin E1 (PGE1) kullanımının incelenmesi: Deneysel çalışma. Fırat Tıp Dergisi 2004; 9:67-67. 2. Zimmerman BJ, Granger DN. Reperfusion injury. Surg Clin North Am, 1992; 72: 65-83. 3. Conesa LE, Valero F, Nadal JC, et al. N-acetyl-Lcysteine improves renal medullary hypoperfusion in acute renal failure. Am J Physiol 2001; 281:730- 773. 4. Charles DC, Gelman S. Pathophysiology, clinical manifestations, and prevention of ischemiareperfusion injury. Anesthesiology 2001; 94:1133- 1138. 5. Reiter R. Oxidative processes and antioxidant defense mechanisms in the aging brain. FASEB J 1995; 9:526-533. 6. Lerner AB, Case JD, Takahashi Y, Lee TH, Mori W. Isolation of melatonin, the pineal gland factor that lightens melanocytes. J Amer Chem Soc 1958; 80:2587 7. Reiter RJ, Melchiorri D, Sewerynek E, et al. Review of the evidence supporting melatonin’s role as an antioxidant. J Pineal Res 1995; 19:149-165. 8. Altun A, Vardar A, Altun BU. Melatonin ve Kardiyovasküler Sistem. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2001; 1:283-288. 9. Yildirim Z, Kotuk M, Erdogan H, et al. Preventive effect of melatonin on bleomycin-induced lung fibrosis in rats. J Pineal Res 2006; 40:27-33. 10. Aydoğdu N, Kanter M, Erbaş H, Kaymak K. Kadmiyuma bağlı karaciğer hasarında taurin, melatonin ve asetilsisteinin nitrik oksit, lipid peroksidasyonu ve bazı antioksidanlar üzerindeki etkileri. Erciyes Tıp Dergisi 2007; 29:089-096. 11. Özdamar MY, Yurtçu M, Toy H, Aköz M, Günel E. Renal iskemi-reperfüzyon hasarında üzüm çekirdeği proantosiyanidin ekstresinin etkisi. Genel Tıp Derg 2010; 20:1-5. 12. Karimi G, Ramezani M, Tahoonian Z. Cisplatin nephrotoxicity and protection by milk thistle extract in rats. Evid Based Complement Alternat Med 2005; 383-386. 13. Şentürk H, Kolankaya D, Sahin Y. Renal iskemiReperfüzyonu sırasında sıçan böbreğinde oluşan oksidatif stres hasarına Silimarin Etkisi. Çankaya University Journal of Science and Engineering 2010; 7:59-74. 14. Roncal CA, Mu W, Croker B, et al. Effect of elevated serum uric acid on cisplatin-induced acute renal failure. Am J Physiol. Renal Physiol 2006; 116-122.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Reports
Authors

Author: Mustafa NİSARİ (Primary Author)
Institution: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { eujhs507624, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {217 - 220}, doi = {}, title = {İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {NİSARİ, Mustafa} }
APA NİSARİ, M . (2018). İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 27 (3), 217-220. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eujhs/issue/42158/507624
MLA NİSARİ, M . "İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 (2018): 217-220 <http://dergipark.org.tr/eujhs/issue/42158/507624>
Chicago NİSARİ, M . "İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 (2018): 217-220
RIS TY - JOUR T1 - İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ AU - Mustafa NİSARİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 220 VL - 27 IS - 3 SN - 1018-3655- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Health Sciences İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ %A Mustafa NİSARİ %T İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ %D 2018 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 27 %N 3 %R %U
ISNAD NİSARİ, Mustafa . "İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 27 / 3 (December 2018): 217-220.