Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 47 - 50 2018-09-01

Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?
Is The Selected Surgical Technique Effect The Result In Pediatric Forearm Fractures Treated As Surgical?

Seçkin ÖZCAN [1] , Nizamettin KOÇKARA [2] , Hakan SOFU [3] , İsmet Yalkın ÇAMURCU [4] , Hanifi ÜÇPUNAR [5]

47 190

Ön kol kırıkları çocuklarda sık görülen yaralanmalar olup pediatrik kırıkların %41,1 ini oluşturmaktadır. Son dönemde yayımlanan literatür verilerine göre çocukluk çağında sıklıkla rastlanan bu yaralanmanın daha etkin tedavi edilmesine yönelik bir eğilim oluşmuştur. Özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısında çocuklarda üst ekstremite yaralanmalarının tedavisinde cerrahi tedavi seçiminde artış görülmektedir. Ancak minimal deplase ve stabil ön kol kırıklarında kapalı redüksiyon ve sirküler alçılama ile immobilizasyon altın standart tedavi yöntemi olmaya devam etmektedir.  Bu çalışmanın amacı cerrahi olarak tedavi edilen pediatrik ön kol kırıklarında seçilen tekniğin sonuca olan etkisini araştırmaktır.

2014-2017 yılları arasında Erzincan Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda ön kol kırığı nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilmiş pediatrik hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.  Çalışmaya toplam 40 hasta katılmıştır. Hastalar açık cerrahi uygulanan ve kapalı cerrahi uygulanan hastalar olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Hastaların cinsiyeti, ameliyat oldukları andaki yaşları, hastanede yatış süreleri (gün), direkt grafileri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen kaynama süreleri (hafta) ve tedavi maliyetleri kaydedildi. İki grup arasındaki karşılaştırma sayısal veriler için parametrik olmayan Mann-Whitney-U testiyle yapıldı. Kategorik verilerin karşılaştırılması ise Pearson Ki-kare testiyle yapıldı.

Çalışmaya dâhil edilen hastaların 21 tanesine açık cerrahi, 19 tanesine de kapalı cerrahi yöntem uygulanarak tedavi edilmiştir. Hastaların 33 tanesi erkek 8 tanesi kadın olup cerrahi tedavi yöntemi açısından cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p: 0,163). Tedavi edilen hastaların yaşları arttıkça açık cerrahi yapılma oranının yükseldiği tespit edildi (p: 0,001). Buna ek olarak açık cerrahi yapılan hastaların daha uzun süre hastanede kaldığı yapılan istatistiksel analiz ile ortaya kondu (p: 0,016). Açık ve kapalı cerrahi teknikle tedavi uygulanan hastaların kaynama süreleri değerlendirildiğinde 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir süre farklılığı saptanmadı (p: 0,349). Ancak 2 grup arasındaki toplam tedavi maliyeti karşılaştırıldığında açık cerrahi yapılanlarda maliyet oranının daha yüksek olduğu görüldü (p< 0,001).

Literatüre bakıldığında pediatrik ön kol kırıklarında intramedüller tespit ve açık redüksiyon ile plak fiksasyonu en sık kullanılan iki tekniktir. Ancak bir tekniğin diğerinden daha üstün olduğunu belirten açık sonuçlar bulunmamaktadır. Bizim verilerimizde açık cerrahi yapılan grupta hastanede yatış süresi daha uzun, maliyet daha fazla ve yaş daha ileri bulunmuştur. Ancak kaynama süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Tüm bunların yanı sıra cerrahi tedavi planlanan hastada tedavi planlaması ve kullanılacak tekniğin seçimi hekime bırakılmıştır.

 

Introduction; Forearm fractures are common injuries in children and account for 41.1% of pediatric fractures. According to recently published literature, there is a tendency towards more effective treatment of this injury which is frequently seen in childhood. Especially in the second half of the 20th century, there is an increase in the choice of surgical treatment in the treatment of upper extremity injuries in children. However, immobilization with closed reduction and circular casting in minimal deplase and stabilized forearm fractures continues to be the gold standard treatment method. The purpose of this study is to investigate the effect of the selected technique on the surgically treated pediatric forearm fractures.

Patients and Methods; Pediatric patients surgically treated for forearm fracture in the Orthopedics and Traumatology Department of Mengücek Gazi Research and Training Hospital, Erzincan University between the years of 2014-2017 were evaluated retrospectively. A total of 40 patients participated in the study. Patients were divided into 2 groups; open surgery patients and closed surgery patients. Patients' gender, age, the length of stay in the hospital (days), duration of union (week) and treatment costs were recorded. The comparison between the two groups was made using the non-parametric Mann-Whitney-U test for numerical data. Comparisons of categorical data were made by Pearson Chi-square test.

Results; Twenty-one of the patients included in the study were treated by open surgery and 19 by closed surgery. Thirty-three of the patients were male and 8 of them were female. There was no statistically significant difference between the sexes according to surgical treatment method (p: 0,163). As the ages of the treated patients increased, the rate of open surgery increased (p: 0.001). In addition, statistically, the patients who underwent open surgery were in hospital longer (p: 0.016). There was no statistically significant difference between the two groups (p: 0,349) when the union times of the patients treated with open and closed surgical techniques were evaluated. However, when comparing the total treatment cost between the two groups, it was seen that the cost ratio was higher in open surgical structures (p <0.001).

Conclusion; Literature review shows that fixation with intramedullary fixation and open reduction in pediatric forearm fractures is the most commonly used technique. However, there are no clear conclusions that a technique is superior to the other. In our data, the duration of hospitalization in the open surgery group was longer, the cost was higher and the age was higher. However, no statistically significant difference was found in terms of union time. Besides these, the treatment plan and the choice of the technique to be used in the surgical treatment has been left to the surgeon.

 • 1. Sferopoulos NK. Segmental forearm bone injuries in children: classification and treatment. J Orthop Traumatol. 2016 Sep;17(3):215-21. doi: 10.1007/s10195-015-0389-0. Epub 2016 Feb 9.
 • 2. Patel A, Li L, Anand A. Systematic review: functional outcomes and complications of intramedullary nailing versus plate fixation for both-bone diaphyseal forearm fractures in children. Injury. 2014 Aug;45(8):1135-43.
 • 3. Sinikumpu JJ, Serlo W. The shaft fractures of the radius and ulna in children: current concepts. J Pediatr Orthop B. 2015 May;24(3):200-6.
 • 4. Eismann EA, Little KJ, Kunkel ST, Cornwall R. Clinical research fails to support more aggressive management of pediatric upper extremity fractures. J Bone Joint Surg Am. 2013 Aug 7;95(15):1345-50.
 • 5. Satish BR, Vinodkumar M, Suresh M, Seetharam PY, Jaikumar K. Closed reduction and K-wiring with the Kapandji technique for completely displaced pediatric distal radial fractures. Orthopedics. 2014 Sep;37(9):e810-6.
 • 6. Ho CA, Jarvis DL, Phelps JR, Wilson PL. Delayed union in internal fixation of pediatric both-bone forearm fractures. J Pediatr Orthop B. 2013 Jul;22(4):383-7.
 • 7. Antabak A, Luetic T, Ivo S, Karlo R, Cavar S, Bogovic M, Medacic SS. Treatment outcomes of both-bone diaphyseal paediatric forearm fractures. Injury. 2013 Sep;44 Suppl 3:S11-5.
 • 8. Ryan LM, Teach SJ, Searcy K, Singer SA, Wood R, Wright JL, Chamberlain JM. Epidemiology of pediatric forearm fractures in Washington, DC. J Trauma. 2010 Oct;69(4 Suppl):S200-5.
 • 9. Truntzer J, Vopat ML, Kane PM, Christino MA, Katarincic J, Vopat BG. Forearm diaphyseal fractures in the adolescent population: treatment and management. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Feb;25(2):201-9.
 • 10. Pace JL. Pediatric and Adolescent Forearm Fractures: Current Controversies and Treatment Recommendations. J Am Acad Orthop Surg. 2016 Nov;24(11):780-788.Review.
 • 11. Zhao C. [Outcomes of different operations for distal forearm fractures in children]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2015 Apr 21;95(15):1168-70. Chinese.
 • 12. Baldwin K, Morrison MJ 3rd, Tomlinson LA, Ramirez R, Flynn JM. Both bone forearm fractures in children and adolescents, which fixation strategy is superior - plates or nails? A systematic review and meta-analysis of observational studies. J Orthop Trauma. 2014 Jan;28(1):e8-e14.
 • 13. Sinikumpu JJ, Lautamo A, Pokka T, Serlo W. Complications and radiographic outcome of children's both-bone diaphyseal forearm fractures after invasive and non-invasive treatment. Injury. 2013 Apr;44(4):431-6.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Seçkin ÖZCAN (Primary Author)
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: Nizamettin KOÇKARA
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Author: Hakan SOFU
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Author: İsmet Yalkın ÇAMURCU
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Author: Hanifi ÜÇPUNAR
Institution: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dates

Publication Date: September 1, 2018

Bibtex @clinical research { eutd449829, journal = {Erzincan Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-628X}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {47 - 50}, doi = {}, title = {Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Seçkin and KOÇKARA, Nizamettin and SOFU, Hakan and ÇAMURCU, İsmet Yalkın and ÜÇPUNAR, Hanifi} }
APA ÖZCAN, S , KOÇKARA, N , SOFU, H , ÇAMURCU, İ , ÜÇPUNAR, H . (2018). Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?. Erzincan Tıp Dergisi, 1 (2), 47-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/eutd/issue/39026/449829
MLA ÖZCAN, S , KOÇKARA, N , SOFU, H , ÇAMURCU, İ , ÜÇPUNAR, H . "Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?". Erzincan Tıp Dergisi 1 (2018): 47-50 <http://dergipark.org.tr/eutd/issue/39026/449829>
Chicago ÖZCAN, S , KOÇKARA, N , SOFU, H , ÇAMURCU, İ , ÜÇPUNAR, H . "Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?". Erzincan Tıp Dergisi 1 (2018): 47-50
RIS TY - JOUR T1 - Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi? AU - Seçkin ÖZCAN , Nizamettin KOÇKARA , Hakan SOFU , İsmet Yalkın ÇAMURCU , Hanifi ÜÇPUNAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erzincan Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 50 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-628X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan Medical Journal Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi? %A Seçkin ÖZCAN , Nizamettin KOÇKARA , Hakan SOFU , İsmet Yalkın ÇAMURCU , Hanifi ÜÇPUNAR %T Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi? %D 2018 %J Erzincan Tıp Dergisi %P -2630-628X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Seçkin , KOÇKARA, Nizamettin , SOFU, Hakan , ÇAMURCU, İsmet Yalkın , ÜÇPUNAR, Hanifi . "Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?". Erzincan Tıp Dergisi 1 / 2 (September 2018): 47-50.
AMA ÖZCAN S , KOÇKARA N , SOFU H , ÇAMURCU İ , ÜÇPUNAR H . Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?. Erzincan Tıp Dergisi. 2018; 1(2): 47-50.
Vancouver ÖZCAN S , KOÇKARA N , SOFU H , ÇAMURCU İ , ÜÇPUNAR H . Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Ön Kol Kırıklarında Seçilen Yöntem Sonucu Etkiler Mi?. Erzincan Tıp Dergisi. 2018; 1(2): 50-47.