Aim

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nün bilimsel ve süreli yayını olan “Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi”, ilk kez 1960 yılının Mart ayında “Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Dergisi”, adıyla yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 1977 yılında 11-12’nci sayıdan itibaren “Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi”, 1987 yılının ilk sayısından günümüze kadar ise “Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi” adıyla yayımlanmıştır.

Veteriner Hekimliği alanında güncel bilimsel çalışmaları yayımlamak amacıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Scope

Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri: Mikrobiyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Genetik, Besin Hijyeni, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Patoloji, Anatomi gibi alanları kapsamaktadır.