Year 2019, Volume 30, Issue 1, Pages 58 - 63 2019-06-30

Borrelia burgdorferi ile doğal enfekte köpeklerin nötrofil-lenfosit, monosit-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının belirlenmesi

KÜBRA ÇAKIR [1] , Didem PEKMEZCİ [2]

30 47

Lyme hastalığı ya da Borreliozis; Borrelia burgdorferi adlı spiroket şekilli bir bakterinin neden olduğu, dünyada köpeklerde ve insanlarda yaygın olarak görülen, başlıca Ixodes cinsi kenelerle bulaşan, kalp, eklemler ve sinir sisteminde bozukluklarla karakterize ve kronikleşebilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Günümüzde sistemik inflamatuar yanıtın komplementleri olarak nötrofil-lenfosit oranı (NLO), monosit-lenfosit oranı (MLO) ve platalet-lenfosit oranı (PLO) birçok hastalık prognozunun değerlendirilmesi ve prediktif parametreler olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız ise ilk defa kronik bir inflamasyona neden olan B. burgdorferi’i yönünden doğal enfekte seropozitif köpekler ile seronegatif köpeklerin tedavi öncesi başüstü parametreleri olan nötrofil (NEU), NLO, lenfosit (LYM), monosit (MONO), MLO, platalet (PLT) ve PLO değerlerinin karşılaştırılmasıdır. Yirmi dört adet sahipli köpekten tedavi öncesi alınan tam kan ve serum örnekleri çalışma materyalini oluşturmuştur. Serum örneklerinin B. burgdorferi’ye karşı oluşan IgG antikor yanıtı ELISA yöntemi ile belirlenmiştir. Sonrasında bu 7 adet seropozitif örnek Western Blot yöntemi ile doğrulanmıştır. Gruplar arası NEU, NLO, MONO, MLO, PLT ve PLO değerleri karşılaştırılmış ancak, istatiksel bir fark bulunamamıştır. Sonuç olarak lyme hastalığı yönünden seropozitif köpekler ile seronegatif köpeklerin ilk kez NLO, MLO, ve PLO değerlerinin karşılaştırıldığı mevcut çalışma ile uygulaması kolay ve düşük maliyetli sistemik inflamasyon belirteçlerinin veteriner pratikteki kullanımlarının genişletilmesi yönündeki gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Köpek, Borrelia burgdorferi, nötrofil-lenfosit, monosit-lenfosit, platelet-lenfosit
 • 1. Alay I, Kaya C, Karaca I, Eren E, Hosgoren M, Aslanova F, Cengiz ME, YaSar, L. (2019). The effectiveness of neutrophil to lymphocyte ratio in prediction of medical treatment failure for tubo‐ovarian abscess. J Obstet Gynaecol Res. doi:10.1111/jog.13946
 • 2. Borissoff JI, Spronk HM, ten Cate H, (2011). The hemostaticsystem as a modulator of atherosclerosis. N Engl J Med. 364,1746-1776.
 • 3. Chandrashekara S, Mukhtar Ahmad M, Renuka P, Anupama KR, Renuka K, (2017). Characterization of neutrophil-to-lymphocyte ratio as a measure of inflammation in rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 20(10), 1457-1467.
 • 4. Dambach DM, Smith CA, Lewis RM, Van Winkle TJ, (1997). Morphologic, immunohistochemical, and ultrastructural characterization of a distinctive renal lesion in dogs putatively associated with Borrelia burgdorferi infection: 49 cases (1987–1992). Vet Pathol. 34, 85-96.
 • 5. Djordjevic D, Rondovic G, Surbatovic M, Stanojevic I, Udovicic I, Andjelic T, Zeba S, Milosavljevic S, Stankovic N, Abazovic D, Jevdjic J, Vojvodic D, (2018). Neutrophil-to-lymphocyte ratio, monocyte-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and mean platelet volume-to-plateletcount ratio as biomarkers in critically ill and injuredpatients: Which ratio to choose to predict outcome andnature of bacteremia? Mediators Inflamm. 2018, 3758068.
 • 6. Grauer GF, Burgess EC, Cooley AJ, (1988). Renal lesions associated with Lyme borreliosis in a dog. J Am Vet Assoc. 193, 237-239.
 • 7. Greene RT, (1991). Canine Lyme borreliosis.Vet Clin N Am Small Anim. 21(1), 51-64.
 • 8. Guthrie GJK, Charles KA, Roxburgh CSD, Horgan PG, McMillan DC, Clarke SJ, (2013). The systemic inflammation-based neutrophil-lymphocyte ratio:experience in patients with cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 88, 218-230.
 • 9. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC, (1997). Lyme disease. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, p. 964-971.
 • 10. Kornblatt AN, Urband PH, Stere AC, (1985). Arthritis caused by Borrelia burgdorferi in dogs. J Am Vet Med Assoc. 186(9), 960-964.
 • 11. Koyama H, Maeno T, Fukumoto S, Shoji T, Yamane T, Yokoyama H, Emoto M, Shoji T, Tahara H, Inaba M, Hino M, Shioi A, Miki T, Nishizawa Y, (2003). Platelet P-selectin expression is associated with atheroscleroticwall thickness in carotid artery in humans. Circulation. 108, 524-529.
 • 12. Kurtipek E, Bekci TT, Kesli R, Sami SS, Terzi Y, (2015). The role of neutrophil lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio in exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. J Pak Med Assoc. 65(12), 1283-1287.
 • 13. Li H, Zhou Y, Ma Y, Han S, Zhou L, (2017). The prognostic value of the platelet-to lymphocyte ratio in acute coronary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Kardiol Pol. 75 (7), 666-673.
 • 14. Liu X, Shen Y, Wang H, Ge Q, Fei A, Pan S, (2016). Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with sepsis: a prospective observational study. Mediators Inflamm. 8191254.
 • 15. Magnarelli LA, Anderson JF, Schreier AB, (1987). Clinical and serologic studies of canine borreliosis, J Am Vet Med Assoc. 19, 1089-1094.16. Naess A, Nilssen SS, Mo R, Eide GE, Sjursen H, (2017). Role of neutrophil to lymphocyte and monocyte to lymphocyte ratios in the diagnosis of bacterial infection in patients with fever. Infection, 45(3), 299-307.
 • 17. Pine JK, Morris E, Hutchins GG, West NP, Jayne DG, Quirke P, Prasad KR, (2015). Systemic neutrophil-to-lymphocyte ratio in colorectal cancer: the relationship to patient survival, tumour biology and local lymphocytic response to tumour. Br J Cancer. 113, 204-211.
 • 18. Proctor MJ, Morrison DS, Talwar D, Balmer SM, Fletcher CD, O’Reilly DSJ, Foulis AK, Horgan PG, McMillan DC, (2011). A comparison of inflammation-based prognostic scores in patients with cancer. A Glasgow Inflammation Outcome Study. Eur J Cancer. 47, 2633-2641.
 • 19. Rossi S, Basso M, Strippoli A, Schinzari G, D'Argento E, Larocca M, Cassano A, Barone C, (2017). Are markers of systemic inflammation good prognostic indicators in colorectal cancer? Clin Colorectal Cancer. 16(4), 264-274.
 • 20. Sanders NA, (2000). Canine Lyme nephritis Proc. 18th ACVIM Forum, 627-628.
 • 21. Scorpio DG, Wachtman LM, Tunin RS, Barat NC, Garyu JW, Dumler JS, (2008). Retrospective clinical and molecular analysis of conditioned laboratory dogs (Canis familiaris) with serologic reactions to Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi, and Rickettsia rickettsii. JAALAS. 47, 23-28.
 • 22. Shi L, Qin X, Wang H, Xia Y, Li Y, Chen X, Shang L, Tai YT, Feng X, Acharya P, Acharya, C, Xu Y, Deng S, Hao M, Zou D, Zhao Y, Ru K, Qiu L, An G, (2017). Elevated neutrophil-to-lymphocyte ratio and monocyte-to-lymphocyte ratio and decreased platelet-to-lymphocyte ratio are associated with poor prognosis in multiple myeloma. Oncotarget. 8(12), 18792–18801.
 • 23. Wang Y, Fuentes HE, Attar BM, Jaiswal P, Demetria M, (2017). Evaluation of the prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with hypertriglyceridemia induced acute pancreatitis. Pancreatology. 17(6), 893-897.
 • 24. Yang Z, Zhang Z, Lin F, Ren Y, Liu D, Zhong R, Liang Y, (2017). Comparisons of neutrophil-, monocyte-, eosinophil-, and basophil- lymphocyte ratios among various systemic autoimmune rheumatic diseases. APMIS. 125(10), 863-871.
 • 25. Yao C, Liu X, Tang Z, (2017). Prognostic role of neutrophil-lymphocyte ratio and platelet- lymphocyte ratio for hospital mortality in patients with AECOPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 12, 2285-2290.
 • 26. Zheng CF, Liu WY, Zeng FF, Zheng MH, Shi HY, Zhou Y, Pan JY, (2017). Prognostic value of platelet-to-lymphocyte ratios among critically ill patients with acute kidney injury. Critical Care. 21(1), 238.
Primary Language tr
Subjects Veterinary Sciences
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7488-1400
Author: KÜBRA ÇAKIR (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Didem PEKMEZCİ
Institution: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Country: Turkey


Supporting Institution Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Project Number PYO.VET.1904.17.020
Thanks Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından PYO.VET.1904.17.020 proje numarası ile desteklenmiştir. Ayrıca çalışmanın istatistiğini yapan Prof.Dr. Filiz Akdağ’a şükranlarımızı sunarız.
Dates

Publication Date: June 30, 2019

APA ÇAKIR, K , PEKMEZCİ, D . (2019). Borrelia burgdorferi ile doğal enfekte köpeklerin nötrofil-lenfosit, monosit-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının belirlenmesi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 30 (1), 58-63. DOI: 10.35864/evmd.564038