Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 1300-9702 | e-ISSN 2149-3243 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat Üniversitesi |

253.423

630.113


Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9702 | e-ISSN 2149-3243 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat Üniversitesi |
Cover Image

253.423

630.113


Volume 29 - Issue 1 - Jan 2019
 1. MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ M.Ö. 2. BİNYIL YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ
  Pages 1 - 16
  Meral BAŞARAN MUTLU
 2. KUZEYBATI ANADOLU’DA (KIYI TROAS BÖLGESİ) KIRSAL HAYVANCILIK VE ARAZİ KULLANIMI: ETNOARKEOLOJİK BİR BAKIŞ
  Pages 17 - 25
  Abdulkadir ÖZDEMİR, Abdulvahap Onur BAMYACI
 3. YERLİ EDEBİYATTA POZİTİVİZM ETKİSİ: BİR ARA NESİL MENSUBU FAZLI NECİP VE ‘TEBESSÜM’Ü
  Pages 27 - 47
  Berna FİLDİŞ
 4. BÜTÜNLÜĞE ULAŞMA YOLUNDA NASREDDİN HOCA VE EŞEĞİ
  Pages 49 - 57
  Gülda ÇETİNDAĞ SÜME
 5. TOPLUM-BİREY-CİNNET ÜÇGENİ VE BÖCEKLEŞEN YAŞAMLAR: TOPLUM BÖCEĞİ
  Pages 59 - 70
  Sibel BULUT
 6. THE REFLECTION OF THE IMAGERY OF COLDNESS IN ANN BEATTIE’S “SNOW”
  Pages 71 - 77
  Zennure KÖSEMAN
 7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN KÜLTÜRÜ GÖRÜŞLERİ
  Pages 79 - 89
  Emine Zehra TURAN, Ali MEYDAN
 8. ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HÜCRE KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA, KALICILIĞINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
  Pages 91 - 106
  Mehmet KOCA, İsmail TÜRKOĞLU
 9. BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE SİBER ZORBALIĞA İLİŞKİN DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ
  Pages 107 - 120
  Mehmet KOZAN, Müzeyyen BULUT ÖZEK
 10. LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 121 - 132
  Necmi GÖKYER
 11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 133 - 141
  Nurcan TEKİN, Oktay ASLAN
 12. TÜRK SOYLULARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
  Pages 143 - 157
  Nurşat BİÇER, Yakup ALAN
 13. EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEKLEMİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN NİTELİKSEL BOYUTUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER (NİTEL BİR ÇALIŞMA)
  Pages 159 - 179
  Tuncay DİLCİ
 14. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ’NE DAYALI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
  Pages 181 - 191
  Vildan DONMUŞ KAYA, Bürhan AKPUNAR
 15. AFET YÖNETİMİ, AFET EĞİTİMİ VE AFET FARKINDALIĞI: AMERİKA ÖRNEĞİ
  Pages 193 - 204
  Asaf VAROL
 16. İHRACAT PAZARLAMASI STRATEJİLERİ İLE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ
  Pages 205 - 225
  Atilla YÜCEL
 17. RETRO PAZARLAMA KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN RETRO MARKA EĞİLİMLERİNİN RETRO MARKA FARKINDALIĞINA VE RETRO MARKA GÜVENİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 227 - 248
  Esen ŞAHİN, Fatma KAYA
 18. FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALARA SAHİP ÜLKELERE AİT BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  Pages 249 - 259
  Hakan YILDIRIM, Murat KESEBİR
 19. TÜRKİYE’DE DEVLET MUHASEBESİ REFORMUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
  Pages 261 - 276
  Kadir KARTALCI
 20. BİR PERFORMANSLA İLİŞKİLİ ÜCRETLENDİRME ÖRNEĞİ: AKADEMİK TEŞVİK UYGULAMASI VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Pages 277 - 298
  Rıza DEMİR
 21. ASTROLOJİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 299 - 321
  Sevilay USLU DİVANOĞLU, Tuba USLU
 22. HURÛF-I MUKATTAA’NIN KIRAATLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 323 - 334
  Nesrişah SAYLAN
 23. MEKÂN HAFIZASINDA AİDİYET ARAMA PRATİKLERİ: BOŞ ZAMAN KÜLTÜRÜ VE DELİLER KAHVEHANESİ ÖRNEĞİ
  Pages 335 - 344
  Figen KANBİR
 24. ARKADAŞLIK ÜZERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
  Pages 345 - 359
  Ömer AYTAÇ, Mehmet TAN
 25. MALATYA’DA YAŞAYAN ÇİNGENELERDE SOSYAL SERMAYE/ GÜVEN İLİŞKİLERİ
  Pages 361 - 380
  Süleyman İLHAN İLHAN, Muhammet FIRAT
 26. J. MACDONALD KINNEIR’E GÖRE KIBRIS: MAĞUSA, LARNAKA, LEFKOŞA
  Pages 381 - 398
  Ayşegül KUŞ
 27. OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNDE AYDINLAR VE BÜROKRASİNİN ROLÜ
  Pages 399 - 411
  M. Çağlar KURTDAŞ
 28. MİLLÎ KORUNMA KANUNUNUN HAYATA GEÇİRİLİŞİ (1940) VE TEK PARTİ DÖNEMİ UYGULAMALARI
  Pages 413 - 428
  Mehmet Korkud AYDIN
 29. OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ TİCARETİNDE KULLANDIĞI 1862 TARİHLİ GÜMRÜK TARİFE DEFTERİ: AMERİKA ÖRNEĞİ
  Pages 429 - 448
  Murat FİDAN
 30. İRAN KAYNAKLARINA GÖRE NAZİ DÖNEMİNDE ALMANLARIN İRAN’DAKİ CASUSLUK VE PROPAGANDA FAALİYETLERİ
  Pages 449 - 465
  Mustafa ŞEHİTOĞLU, Rahmi DOĞANAY
 31. ALMAN DOĞU MİSYONUNU'NUN DİYARBAKIR'DAKİ YETİM VE SAĞLIK ÇALIŞMALARI
  Pages 467 - 475
  Muttalip ŞİMŞEK
 32. GÜRCİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASI İLE BİRLİKTE TRANSKAFKASYA’DA TÜRK-GÜRCÜ İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER (1918-1920)
  Pages 477 - 490
  Yunus EKİCİ