Year 2018, Volume 28, Issue 2, Pages 109 - 124 2018-07-31

REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI
Writings On Middle East Of Refik Halid Karay

Muhammed HÜKÜM [1]

57 220

Refik Halid Karay, Türk hikâye ve romanında önemli bir yere sahip olmasının yanında siyasi ve sosyal içerikli gazete yazıları ile tanınan bir yazardır. Refik Halid Karay, siyasi tavrı sebebi ile iki kez sürgün hayatı yaşamıştır. Yazarın ilk sürgünlüğü 1913’te başlayarak 1918’de biter. Refik Halid’in ikinci sürgünü ise 1922’de Beyrut’ta başlar ve 1938’de sona erer. Özellikle Ortadoğu’da geçen ikinci sürgün dönemi onun edebi kimliği üzerinde etkili olmuştur. Sürgün romanı ve Gurbet Hikâyeleri Ortadoğu’da yaşadığı sürgünlük deneyimini odağa alan eserlerdir.

Refik Halid’in Memleket Yazıları serisinin 17.  kitabı “Sulhte Cimri, Harpte Müsrif” yazarın özellikle Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Hatay gibi Ortadoğu coğrafyasının önemli merkezleri hakkında yaptığı siyasi ve sosyal tahlilleri içerir. Bu yazılar dünya siyaseti ve Osmanlı sonrası Ortadoğu’nun sosyal ve siyasi yapısını göstermesi açısından önemli yazılardır.

Refik Halid Karay is a well-known writer with his political and social contented newspaper articles as well as having an important place in Turkish story and novels. Refik Halid Karay was exiled two times because of his political attitude. First exile of the writer started in 1913 and ended in 1918. Second exile of Refik Halid started in Beirut in 1922 and ended in 1938. Especially the second exile period lasted in Middle east effected the literary identity of him. His Sürgün [Exile] novel and Gurbet Hikâyeleri [Abroad Stories] are the works focusing on his exile experience in Middle East.

17th book of Memleket Yazıları [Hometown Writings] series named “Sulhte Cimri, Harpte Müsrif [Mean at Peace, Wasteful at War]” of Refik Halid contains political and social analysis about important centers of Middle East geography such as especially Syria, Lebanon, Cyprus, Hatay. These writings are important writings in that they reflect the political and social structure of Middle East after world politics and Ottoman.

 • Akşin, Sina, “Turkish-Syrian Relations in the Time of Faisal” (1918-20), Turkish Yearbook of International Relations, Ankara, s. 3-17. 1986
 • Armaoğlu, Fahir, 20. yy. Siyasi Tarihi, (1914-1995), Alkım Yayınevi, 16.bs., İstanbul, 2007, s. 506.
 • Bardakçı Murat, “General Necib’i Hatırlar mısınız?” Habertürk Gazetesi, 14.02.2011, http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/600750-general-necibi-hatirlar-misiniz,
 • Bardakçı, Murat, “Suriye İşi Eskiden Daha Büyük Dertti 1957'de Neredeyse Savaş Açacaktık” Habertürk Gazetesi, 04.03.2012, http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/721567-suriye-isi-eskiden-daha-buyuk-dertti-1957de-neredeyse-savas-acacaktik
 • Ebcioğlu, Hikmet Münür, Kendi Yazılarıyla Refik Halid, İstanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1943.
 • Kanter, M. Fatih, “Refik Halit Karay’ın Gurbet Hikâyelerinde Orta doğu” Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 245-250. Kilis, 2018
 • Karaca, Alaattin, “Refik Halid’in Gözüyle Suriye’de Fransız Mandası”, Karar Gazetesi, 19.02.2018 h
 • http://www.karar.com/yazarlar/alaattin-karaca/refik-halidin-gozuyle-suriyedeki-fransiz-mandasi-6244
 • Karay, Refik Halid, Memleket Yazıları-17: Sulhte Cimri Harpte Müsrif, İnkılâp Kitabevi, (Haz. Tuncay Birkan), İstanbul, 2017
 • Karay, Refik Halid, Yezidin Kızı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2016
 • Meriç, Cemil, “Süleyman Nazif” Jurnal Cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Okay, M. Orhan, “Refik Halid Karay ”,Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 24, İstanbul, 2001.
 • Özbalcı, Mustafa, “Hayatının ve Sanatının Ana Çizgileriyle Refik Halid Karay” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.3, 1988
 • Özbalcı, Mustafa, “Hayatının ve Sanatının Ana Çizgileriyle Refik Halid Karay” On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., S.3, s.75-91, 1988, Samsun.
 • Öztürkci, Alparslan, “Soğuk Savaş’ın 1950’li Yıllarda Orta Doğu’da Yaşanan Askeri Darbelere Etkileri” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XVII/34 (2017-Bahar/Spring), ss. 373-394.
 • Soran, Şükür, “İslam Coğrafyasında Değişim ve Demokrasi Sorunu: Mısır”, Avrasya Dosyası, Cilt 11, Sayı 3, 2005.
 • Törenek, Mehmet, “Bir Dil Ustası: Refik Halid Karay: Üslubuna Dair Bazı Dikkatler” Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı/Number 51, Aralık/December 2013, 159-174.
 • Ünal, Yenal, Yakın Dönem Türk Tarihinde Refik Halid Karay, Yeditepe Yay. İstanbul, 2013.
 • Yılmaz, Hadiye, “Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Milli Mücadele Döneminde Suriye ve Irak”, CTAD, Yıl 10, Sayı 20, (Güz, 2014),s. 289-306.
 • Yılmaz, Hadiye, “Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Milli Mücadele Döneminde Suriye ve Irak”, CTAD, Yıl 10, Sayı 20, (Güz, 2014),s. 289-306
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Author: Muhammed HÜKÜM

Bibtex @research article { firatsbed460926, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {109 - 124}, doi = {10.18069/firatsbed.460926}, title = {REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI}, key = {cite}, author = {HÜKÜM, Muhammed} }
APA HÜKÜM, M . (2018). REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (2), 109-124. DOI: 10.18069/firatsbed.460926
MLA HÜKÜM, M . "REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 109-124 <http://dergipark.org.tr/firatsbed/issue/39182/460926>
Chicago HÜKÜM, M . "REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018): 109-124
RIS TY - JOUR T1 - REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI AU - Muhammed HÜKÜM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.460926 DO - 10.18069/firatsbed.460926 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 124 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.460926 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.460926 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI %A Muhammed HÜKÜM %T REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 28 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.460926 %U 10.18069/firatsbed.460926
ISNAD HÜKÜM, Muhammed . "REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 / 2 (July 2018): 109-124. https://doi.org/10.18069/firatsbed.460926