Aim

Akademik saygınlığı en üst düzeyde bir yayın olmayı hedefleyen FLSF Dergisi, bir özet ya da tanıtım olmanın ötesine geçemeyen ve ideolojik ya da popüler makaleler yerine, felsefeye ve sosyal bilimlere ait alanların çeşitli noktalarına ışık tutan, felsefe ya da sosyal bilimler tarihinde henüz aydınlanmamış ilgileri, ilişkileri, bağlantıları, geçişleri ya da süreklilikleri serimleyen, yanlış anlamaları ve kavramaları düzeltmeye çalışan problem-temelli akademik yazılara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, akademisyenlerin, özellikle günün toplumsal, siyasi, ekonomik, sanatsal ya da bilimsel vb. sorunları karşısında gerek felsefe ya da sosyal bilimler tarihinde zaten dile getirilmiş gerekse kendi donanımları aracılığıyla dile getirebilecekleri çözüm önerilerini serimleyen yazıları yayınlayarak ülkemizin düşünsel, bilimsel, toplumsal ya da siyasi gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, ülkemizin düşünsel ortamını hareketlendirecek polemik yazılarına da açıktır.

*

FLSF aims to be one of the prestigious academic journals, to bring light into variety of issues and topics in philosophy and social sciences, to indicate relevances, relationships, transition and continuity that are not yet enlightened in the history of philosophy and social sciences, to correct misunderstandings and misconceptions within problem-based academic writings rather than publishing ideological or popular articles that cannot go beyond being a summary or introduction. Besides, while facing contemporary problems in economics, politics, art and science, FLSF aims to encourage publishing articles that can provide permanent solutions or reintroduce already expressed ideas or original approaches in historical thinking in a way that they can contribute to social, scientific, and political development of the society. For this reason, it is also open to the polemical writings that could enliven the intellectual environment of the society.Scope

Felsefe ve sosyal bilimler alanında kuramsal araştırma makaleleri

Theoretical articles on philosophy and social sciences