Year 2019, Volume 14, Issue 27, Pages 203 - 219 2019-05-23

PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI

Konur Alp DEMİR [1]

16 32

0000-0003-1199-930XDevlet kurumsal kimlik sahibi bir yapılanma olarak varlığını toplumsal düzenin varlığına adamıştır. Devletin bu gibi bir işlev ile anlamlandırılması için felsefi temellerine atıf yapmak gerekmektedir. Bu temelleri de Platon’un Devlet adlı eserinde bulmak mümkündür. Bu eser farklı pasajlardan meydana gelmiştir. Bu kapsamda ilgili eser felsefi tartışmalar içeren ve hem devleti hem devletin işletmecisi olan kamu yönetimi sistemini hem de devletin önemli bir unsuru olan toplumun varlıksal sorgulamasını yapan bir yönlendiricidir. Antik Çağ’ın henüz boş duran kâğıdında geleceğe yönelik çıkarımları içeren başlıkların Devlet adlı eser özelinde yazılması büyük bir felsefecinin satır aralarına gizlediği günümüz idealleridir. Bu eser geçmişten getirilen değerlerin geleceğe taşınması adına önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı bu eserin kurgusal analizinin modern kamu yönetimi ekseninde yapılması felsefi bir değerin yönetim ekseninde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı Devlet adlı eserin satır aralarında gizlenmiş geleceğe yönelik çıkarımları günümüz mantığı ile yorumlayarak uygulamaya yansıyan bilindiklerin gerçek kökeninin bu eser olduğunu vurgulamaktır.


Devlet, Kamu Yönetimi, Platon, Toplum
  • Bevir, Mark (2012). Governance: A Very Short Introduction, Oxford University Press, United Kingdom. Çevik, Hasan Hüseyin (2012). Kamu Yönetimi Kavramlar-Sorunlar-Tartışmalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Demir, Konur Alp (2014). “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında Sivil Toplum Çıkmazı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 41, s. 61-70.Dursun, Davut (2013). “Siyaset ve Siyaset Bilimi”, Siyaset Bilimi, (Editörler: Davut Dursun ve Mustafa Altunoğlu), Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2671, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1637, Eskişehir, s. 2-27.Dursun, Davut (2012). Siyaset Bilimi, Beta Yayınevi, İstanbul. Eker, Semih (2013). “Sivil Toplum ve Devlet”, Siyaset Bilimi, (Editörler: Davut Dursun ve Mustafa Altunoğlu), Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2671, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1637, Eskişehir, s. 72-93.Emre, Cahit (2012). “Yönetim Bilimi”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Editörler: Burhan Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yayman), 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara, s. 67-84.Eryılmaz, Bilal (2012). Kamu Yönetimi Düşünceler-Yapılar-Fonksiyonlar-Politikalar, 5. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.Parlak, Bekir ve Zahid Sobacı (2012). Ulusal ve Küresel Perspektifte Kamu Yönetimi Teori ve Pratik, 4. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa. Levi-Faur, David (2012). “From “Big Government” To “Big Governance”?”, The Oxford Handbook of Governance, (Editor: David Levi-Faur), Oxford University Press, United State, pp. 3-18.Platon (2010). Devlet, (Çevirenler: Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz), 20. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.Polatoğlu, Aykut (2003). Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, 2. Baskı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara. Sarıbay, Ali Yaşar ve Süleyman Seyfi Öğün (1998). Bir Politikbilim Perspektifi, ASA Kitabevi, Bursa. Söğütlü, İlyas (2013). “Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler”, Siyaset Bilimi, (Editörler: Davut Dursun ve Mustafa Altunoğlu), Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2671, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1637, Eskişehir, s. 58-89.Şenel, Alâeddin (1970). Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne, Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Yayınları No. 307, Sevinc Matbaası, Ankara.Tekeli, İlhan (2012). “Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Editörler: Burhan Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yayman), 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara, s. 661-671.Toku, Neşet (2005). Siyaset Felsefesine Giriş, Kaknüs Yayınları, İstanbul.Tortop, Nuri; Eyüp G. İspir; Burha Aykaç; Hüseyin Yayman ve M. Akif Özer (2017). Yönetim Bilimi, 11. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara. Uygun, Oktay (2017). Devlet Teorisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul. Vergin, Nur (2013). Siyasetin Sosyolojisi Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Doğan Kitap, İstanbul.Yalçınkaya, Ayhan (2013). “Antik Yunan: Yurttaş ve İktidar”, Siyasi Düşünceler Tarihi, (Editör: Mehmet Ali Ağaoğulları), Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2870, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1827, Eskişehir, s. 2-35.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1199-930X
Author: Konur Alp DEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { flsf491051, journal = {FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)}, issn = {}, eissn = {2618-5784}, address = {Hamdi BRAVO}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {203 - 219}, doi = {}, title = {PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {DEMİR, Konur Alp} }
APA DEMİR, K . (2019). PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 14 (27), 203-219. Retrieved from http://dergipark.org.tr/flsf/issue/45340/491051
MLA DEMİR, K . "PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 (2019): 203-219 <http://dergipark.org.tr/flsf/issue/45340/491051>
Chicago DEMİR, K . "PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 (2019): 203-219
RIS TY - JOUR T1 - PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI AU - Konur Alp DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 219 VL - 14 IS - 27 SN - -2618-5784 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI %A Konur Alp DEMİR %T PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI %D 2019 %J FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) %P -2618-5784 %V 14 %N 27 %R %U
ISNAD DEMİR, Konur Alp . "PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 / 27 (May 2019): 203-219.