Year 2019, Volume 14, Issue 27, Pages 393 - 408 2019-05-23

ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah Durakoğlu [1] , İpek Beyza ALTIPARMAK [2]

24 30

Özet

Pedagoji tarihinde geçmişten günümüze kadar ders kitapları, eğitim-öğretim için en önemli materyallerden biri olarak görülmüştür. Türk pedagoji tarihinde Osmanlıdan başlayarak Cumhuriyetin ilan edilmesi ve sonrasındaki değişimler ders kitaplarında ve müfredatta hep yansımalarını bulmuş ve bu materyaller şekillenerek günümüze kadar gelmiştir. Bu durum eğitim ve öğretim üzerinde ders kitaplarının öneminin ne kadar fazla olduğunun bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Her değişim ve her yenilik kendini eğitim sisteminde ve paralelinde ise müfredat eksenli olarak ders kitaplarında göstermektedir. Bu manada ders kitaplarının doğru ve çağın gereklerine uygun olarak modern koşulların şekillendirdiği bilim ve aklın temel alındığı bir şekilde oluşturulması oldukça önemlidir. Eğitim araç ve gereçlerinin doğru zeminlerde ve doğru bilgi ile hazırlanmış olması ve alanında dünyaca kabul edilmiş farklı eserlerdeki bilgiler ile çelişmemesi sistemin doğru akışı bakımından oldukça önemlidir. Buradan hareketle yapılan çalışmada 2012 ve 2018 tarihlerinde yayınlanan felsefe kitapları ele alınmıştır. Çalışmada, 2018 yılına kadar liselerin 11. sınıflarında okutulan felsefe ders kitabı ile 2018’den sonraki müfredatın ön gördüğü yani günümüzde liselerin halen 11. sınıflarında okutulmaya devam eden felsefe kitabı içeriğinin okunarak değerlendirilmesi amaçlanmış ve örnek olarak ise söz konusu kitaplar üzerinden bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada ders kitaplarının içeriği ve bilgi eksiklikleri tespit edilmiş ve ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonunda felsefe ders kitaplarının içeriğine yönelik analizlere ve eleştirilere yer verilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın ilgili alana katkı sunacağı düşünülmektedir.

Felsefe, ders kitabı, müfredat
  • KaynakçaAkdağ, Bülent (2002). Ortaöğretimdeki Felsefe Derslerinin Etkililiğinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 11-28.Akyüz, Yahya. (2011). Osmanlı Döneminden Cumhuriyete Geçilirken Eğitim-Öğretim Alanında Yaşanan Dönüşümler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 9-22.Arslanoğlu, İbrahim.(2001). Ortaöğretimde Sosyoloji Ders Kitapları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 9, 1: 67- 80. Aslan, Erdal. (2010). Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ders Kitapları. Eğitim ve Bilim, 35(158), 215-231.Ata Bahri (2007). Eğitimin Tarihsel Temelleri, (Ed. Emin Karip), “Eğitim Bilimine Giriş” Ankara: Pegem Yayıncılık.Ata, Bahri. (2009). Selim Sabit Efendi'nin Okul Tarihi İnşası. Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2), 377-392.Aydın, Ayhan. (2000). Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası. İstanbul: Alfa Yayınları.
  • Bayrakdar, Mehmet. (1997). Din Felsefesine Giriş. Ankara
Primary Language tr
Subjects Philosophy
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9687-8939
Author: Abdullah Durakoğlu
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2971-3090
Author: İpek Beyza ALTIPARMAK
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bibtex @research article { flsf527566, journal = {FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)}, issn = {}, eissn = {2618-5784}, address = {Hamdi BRAVO}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {393 - 408}, doi = {}, title = {ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Durakoğlu, Abdullah and ALTIPARMAK, İpek Beyza} }
APA Durakoğlu, A , ALTIPARMAK, İ . (2019). ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 14 (27), 393-408. Retrieved from http://dergipark.org.tr/flsf/issue/45340/527566
MLA Durakoğlu, A , ALTIPARMAK, İ . "ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 (2019): 393-408 <http://dergipark.org.tr/flsf/issue/45340/527566>
Chicago Durakoğlu, A , ALTIPARMAK, İ . "ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 (2019): 393-408
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Abdullah Durakoğlu , İpek Beyza ALTIPARMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) JF - Journal JO - JOR SP - 393 EP - 408 VL - 14 IS - 27 SN - -2618-5784 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Abdullah Durakoğlu , İpek Beyza ALTIPARMAK %T ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) %P -2618-5784 %V 14 %N 27 %R %U
ISNAD Durakoğlu, Abdullah , ALTIPARMAK, İpek Beyza . "ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 / 27 (May 2019): 393-408.