Year 2019, Volume 14, Issue 27, Pages 185 - 201 2019-05-23

GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM

Murat SATICI [1]

9 14

Modern Avrupa demokrasisinin, Fransız Devrimi’nin içerdiği “eşitlik, özgürlük ve kardeşlik” ilkelerine referansla temellendirildiği olgusunun yanında, tarihsel olarak daha sonraları ulus-devlet egemenliğinde bir politika tarihi aksının ortaya çıktığı da aşikardır. Guiseppe Mazzini’nin (1805-1872), demokrasi, ulus ve kozmopolitizm üzerine düşünceleri, Fransız Devrimi’nden sonraki Avrupa demokrasisinin ve ulusçuluğunun on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıldaki karakterini etkilemiştir. Mazzini’nin görüşleri, hem on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıl politik çehresini görebilmek, hem de yirminci yüzyılda bazı modern ulus devletlerin totalitarizme ve faşizme nasıl dönüştüğünü anlayabilmek açısından önemli bir kaynak sunmaktadır.

Bu çalışma, Mazzini’nin demokrasi tanımını, ulusçuluk ve kozmopolitizme genişleyen politika düşüncesini serimlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Mazzini’nin bireysel haklardan kolektif haklara ve ulusçu birliğe yönelen vurgusunun temellerini ele alacak, ulus birliğinin kozmopolit bir birleşik Avrupa kavramsallaştırmasına genişleyen yapısına odaklanacaktır. Son olarak da Mazzini’nin görüşlerinin yirminci yüzyıla etkileri tartışılacaktır. 

Politika Felsefesi, Guiseppe Mazzini, Demokrasi, Ulusçuluk
  • ANDREW, Heywood. Siyasi İdeolojiler, çev. Ahmet Kemal Bayram, Adres Yayınları, Ankara, 2013.COPPA, Frank J. “The Religious Basis of Guiseppe Mazzini’s Political Thought”, Journal of Church and State, Vol. 12, No. 2, 1970, s: 233-253.DALLI, Charles. “Prophet of The Past: History In The Making of Mazzini’s Promised Land” https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/30368?show=full s: 205-216 (Erişim tarihi 10.02.2019).FICHTE, Johann G. “Alman Ulusuna Söylevler”, Kılıçaslan Eyüp Ali ve Ateşoğlu Güçlü, Alman İdealizmi I, Fichte, der. Kılıçaslan Eyüp Ali ve Ateşoğlu Güçlü, Doğu Batı, İstanbul, 2006, s: 321-330.GRIFFIN, Roger. Faşizmin Doğası, çev. Ali Selman, İletişim, İstanbul, 2014.HERDER, Johann G. On Social and Political Culture, trans. and ed. F. M. Barnard, Cambridge University Press, London, 1969.HODDOCK, Bruce. “State and Nation In Mazzini’s Political Thought”, History of Political Thought, Vol. 20, No.2, 1999, s: 313-336.KANT, Immanuel. Sürekli (Ebedi) Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme, Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, der. ve çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984, s: 224-266.KANT, Immanuel. “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi” çev. Uluğ Nutku, Artı Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, Adana, Eylül 1992, s: 24-30.MAZZINI, Guiseppe. “İki Büyük Öğreti”, Guiseppe Mazzini, Avrupa’da Demokrasi Üzerine Düşünceler, çev. Ahmet Fethi, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2005, içerisinde s: 60-69. MAZZINI, Guiseppe. “Zamanımızın Demokratik Eğilimi”, Guiseppe Mazzini, Avrupa’da Demokrasi Üzerine Düşünceler, çev. Ahmet Fethi, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2005, içerisinde s: 51-59.MAZZINI, Guiseppe. “Ulusallık ve Kozmopolitizm”, Guiseppe Mazzini, Avrupa’da Demokrasi Üzerine Düşünceler, çev. Ahmet Fethi, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2005, içerisinde s: 111-116.SALVO, Mastallone. “Önsöz”, Guiseppe Mazzini, Avrupa’da Demokrasi Üzerine Düşünceler, çev. Ahmet Fethi, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2005, içerisinde s:7-49.SULLAM, Simon Lewis. Guisseppe Mazzini and the Origins of Fascism, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2015.STEFANO, Recchia and NADIA, Urbinati. A Cosmopolitanism of Nations, trans. Stefano Recchia, Princeton University Press, Princeton, 2009.
Primary Language tr
Subjects Philosophy
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8469-3163
Author: Murat SATICI (Primary Author)
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { flsf537550, journal = {FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)}, issn = {}, eissn = {2618-5784}, address = {Hamdi BRAVO}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {185 - 201}, doi = {}, title = {GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM}, key = {cite}, author = {SATICI, Murat} }
APA SATICI, M . (2019). GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 14 (27), 185-201. Retrieved from http://dergipark.org.tr/flsf/issue/45340/537550
MLA SATICI, M . "GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 (2019): 185-201 <http://dergipark.org.tr/flsf/issue/45340/537550>
Chicago SATICI, M . "GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 (2019): 185-201
RIS TY - JOUR T1 - GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM AU - Murat SATICI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 201 VL - 14 IS - 27 SN - -2618-5784 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM %A Murat SATICI %T GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM %D 2019 %J FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) %P -2618-5784 %V 14 %N 27 %R %U
ISNAD SATICI, Murat . "GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 / 27 (May 2019): 185-201.