Author Guidelines

1) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), temelde bir felsefe dergisidir. Kuramsal olmak kaydıyla, sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki yazılara da yer verilir.

2) Hakemli olan bu dergi, yılda iki kez (Bahar/Güz dönemlerinde) yayınlanır.

3) Dergiye gönderilecek yazılar araştırma, inceleme makalesi türünde olmalı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

4) Yazılar, Türkçe veya İngilizce olabilir.

5) Başlık: Makale başlığı, 16 punto (Cambria) olarak ve koyu harflerle yazılmalıdır. Yazar Adı: Başlığın hemen altına, sağa yaslanmış olarak, Cambria ve 11 puntoyla; soyadın tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Soyadınıza bağlı “*”’lı bir dipnotla ünvanınız ve çalıştığınız/öğrenci olduğunuz kurum belirtilmelidir.

6) Her makalede, yazar adının hemen altında Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 100-200 sözcük arasında “Öz” ve “Abstract” yer almalıdır. “Abstract”ın üzerinde, makalenin İngilizce adı da bulunmalıdır. Ayrıca: özetin de abstractın da başlığı büyük harfle olmalı; bütün özet/abstract 10 punto, Cambria ve italik yazılmalıdır.

7) Anahtar kelimeler/keywords hemen özetin/abstractın altında verilmelidir. Bunların dörtten az sekizden fazla olmaması gerekmektedir.

8) Yazılar 5500 sözcüğü geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıklı, sol 4,5 cm., üst 5,5cm., alt 3 cm. ve sağ marjlar en az 5 cm. bırakılarak yazılmalıdır. Yazıların alt başlıkları, 10 punto ile koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Yayınlanması kabul edilen yazılar Word Programında Cambria 10 punto ile yazılmış olmalı ve flsfdergisi@hotmail.com adresine gönderilmelidir.

9) Dergi adresine ulaşan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd. yönlerden editörler tarafından incelenir ve değerlendirilmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda, yazı Editörlerin ilgi ve uzmanlık alanı içerisindeyse üçüncü hakem olarak Editörlerin görüşüne başvurulur; diğer durumlarda yazı üçüncü hakeme gönderilir ve oradan gelecek görüşe göre bir karara varılır.

Düzeltme istenen yazılar, en geç iki hafta içinde yayın kuruluna gönderilmelidir.

10) Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Yazar(lar)a bilgi verilir.

11) Kaynaklara göndermeleri dipnot biçiminde, sayfa sonunda; yazarın adı soyadı; alıntı yapılan metnin adı; (varsa çevirmeni); yayınlayan kurum, yayınlandığı şehir ve yıl; sayfa numarası sırasıyla veriniz. 9 punto, Cambria olmalarına dikkat ediniz.

12) Metnin sonuna, yazarların soyadlarının alfabetik sırasını gözeterek -dipnotlarda toplanmış ve yararlandığınız kaynaklara dayanan- bir kaynakça koyunuz.

13) Bahar sayısı için yazılar, en geç Şubat ayının sonu; Güz sayısı için en geç Eylül ayının sonuna kadar gönderilmelidir.

Yazılar hakemlere Bahar sayılarında Mart’ın ilk gününden, Güz sayılarında Ekimin ilk gününden itibaren gönderilmeye başlar. Hakemlere (yazının uzunluğu ve kısalığına, hakemin vaktinin uygun olup olmamasına göre) 2 ya da 3 hafta süre tanınır. Raporlar ulaştıkça yazarlara iletilir.

Bahar sayıları Mayıs’ın 15-31’i arası, Güz sayıları Aralık’ın 15-31’i arası yayınlanır.

*

1) FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) is mainly a journal of philosophy. Provided that being theoretical and philosophical, also open to evaluate papers on the other fields of social sciences.

2) FLSF is a biannual (Spring/Fall) peer-reviewed journal.

3) FLSF is an "e" electronic journal. Printed version of the journal is not provided to any author or individual.

4) Content: Only research papers are accepted for the review process. The articles should not be published anywhere else before. The responsibility of the articles belongs to the author.

5) Language: Articles can be either in Turkish or English.

6) Title: The title of the article should be in Cambria, 16-point bold font.  Title should be concise and informative regarding the subject. Try to avoid abbreviations where possible.

7) Author’s Information: Author’s name must be written in Cambria and 11-point font, just under the headline, leaning to the right; all letters of the surname must be written in uppercase.

The university or the institution where author(s) currently works should be stated by a footnote attached to the surname and no title should be used.

8) Abstract: It should be in English and between 100-200 words just below the author's name and with 10 fonts, Cambria and italic.

The abstract should state briefly the purpose of the study, methods, the principal results and major conclusions.

9) Keywords should be added to abstract and should not be less than four and more than eight.

10) Papers should not exceed 5500 words.

11) The margins of paper should be set up as 4,5 cm on the left and the right, 5 cm on the top and 4 cm on the bottom.

12) The subtitles should be written in bold and 10 font size on the left margin.

13) Accepted texts should be written in Cambria, 10 font size in the Word Program and sent to flsfdergisi@hotmail.com.

14) Paper Review Process:  The article submitted to the journal are primarily looked over by the editors in terms of its content and editorial principals and anonymously sent to two reviewers. Every evaluated paper should get the approval of two referees. If one of the referees has rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can claim a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief editor of the journal.

The papers revised according to Paper Review Forms should not be sent to the editorial board later than two weeks.

15) Unpublished articles will not be returned and the authors will only be informed about the rejection.

16) References should be given as footnotes in the below order:

Author's first and last name, the name of the cited text, translator (if any), publisher, publisher’s city and publishing year; page number. They will be in Cambria 9 font size.

17) Prepare a bibliography at the end of the text taking into account the alphabetical order of the surnames of the authors. Bibliography must be based on the sources that have collected in the notes and which were benefited from.

18) The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date should be after the link.

19) Papers for the volume of Spring should be sent at the latest for February and papers for the volume of Fall should be sent at the latest of September.

Articles are sent to the reviewers from the first day of March on the Spring volume, and from the first day of October on the Fall volumes. Two or three weeks are granted to the referees (depending on the length and shortness of the article, whether the time of the jury is appropriate). Reports are forwarded to the authors as they arrive.

Spring volumes are published between May 15-31, Fall volumes are published between December 15-31.