Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 20 - 47 2018-01-31

Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey

Özal ÇİÇEK [1]

169 227

In the historical process, the minimum wage has emerged for continuation of people’s lives, who have been earning their lives by labor work and for more humane conditions. During this process, its effects have gradually spread to all areas of the labor market and implemented as social policy tool completing the institutionalization process. The minimum wage is not only a concept bearing a social influence and a humanitarian aspect but also possessing a protective armor for the base pay workers in the market mechanism. In this respect, the minimum wage, representing an important base for determining the wages in the market, its issue of exclusion from tax is frequently discussed on the agenda for a long time. In the study, it is aimed to explain what the minimum wage is, what it means in the economic structure. In addition, it is sought to put forward what would be the impact on the consumption expenditures of the minimum wage population in the scenario of removing tax policies from minimum wage which considered a basic income in Turkey.
Minimum Wage, Tax, Tax Burden, Consumption Expenditures, Turkey
 • Akalın, G. (2001), Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz, TİSK Yayınları, Ankara.
 • Akdoğan, A. (1980), Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, A.İ.T.İ.A. Maliye Fakültesi, Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayınları, No:137/1-9, Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayii, Ankara.
 • Akdoğan, A. (2011), Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 14. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Akın, F. (2010), Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması, TÜRK-İŞ Yayını, Aralık 2010, Ankara.
 • Asgari Geçim İndirimi (2017), http://www.muhasebetr.com/asgari-gecim-indirimi-agi/ (Erişim Tarihi: 21.07.2017).
 • Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti, https://www.csgb.gov.tr/home/contents/istatistikler/asgariucret/ (Erişim Tarihi: 21.07.2017).
 • Bosnalı, Ö. (1997), “Gelir Dağılımı Açısından Mali Araçlar ve Asgari Geçim İndirimi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dikmen, O. (1958), “Asgari Geçim Haddi Üzerine Düşünceler”, Maliye Enstitüsü Konferansları, 2. Seri, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No:758/98-4, Sermet Matbaası, İstanbul, ss.41-64.
 • Diulio, E. A. (1985), Makro Ekonomi, Teori ve Problemler: 353 Çözümlü Problem, (Çev. Ahmet Gökdere), Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, Ankara.
 • Erginay, A. (2010), Kamu Maliyesi, Güncellenmiş 18. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Feyzioğlu, B. (1978), “Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 1, ss.46-67.
 • Herekman, A. (1989), Kamu Maliyesi (Genel Vergi Kuramı), Cilt 2, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Kızılot, Ş (1980), “Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, Yasa Hukuk Dergisi, Ocak-1980, ss.170-179.
 • Korkmaz, A. (2001), “Türkiye’de Asgari Ücretin Mali Yönü”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss.275-285.
 • Korkmaz, A. (2003), Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Kutal, M. (1969), Teorik Esasları ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul.
 • Nadaroğlu, H. (1998), Kamu Maliyesi Teorisi, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 10. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Pehlivan, O. (2012), Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, 10.Basım, Trabzon.
 • Pürsünlerli, E. S. (2003), Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması, Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Rakıcı, C. ve Vural, T. (2011), “Asgari Ücret Üzerindeki Toplam Vergi Yükü ve Asgari Ücret Tutarının Anlamı”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3,No 2, ss.57-68.
 • Samuelson, P. A. (1987), İktisat, (Çev. Demir Demirgil), Menteş Kitabevi, İstanbul.
 • Saraçoğlu, F. (2007), “Asgari (En Az) Geçim İndiriminin Vergi Ödeme Gücünün Kavranması Açısından Önemi Ve Türkiye’de Uygulama Açısından Gelişimi”, Kazancı Hukuk Dergisi, Sayı:33-34, ss.121-133.
 • Şeker, S. (1994), Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü, Türk Harb-İş Sendikası Yayınları, Ankara.
 • Talas, C. (1976), Sosyal Ekonomi, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenerek Genişletilmiş 4. Baskı, S Yayınları, No:5, Ankara.
 • Taşçıoğlu, M. (1971), Uluslararası Görüşler Açısından Endüstri ve Tarım Sektörlerinde Asgari Geçim, Asgari Ücret Sorunları ve Bu Konular Karşısında Türkiye, Tisa Yayıncılık, Ankara.
 • TÜİK, Hanehalkı Tüketim Harcaması 2015, Gelire göre sıralı % 20’lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Dikey %), http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21580 (Erişim Tarihi:24.07.2017).
 • Üstünel, B. (1990), Makro Ekonomi, 5. Basım, Mısırlı Matbaası, İstanbul.
 • Zaim, S. (1992), Çalışma Ekonomisi, 9.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
Primary Language en
Subjects Social, Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Özal ÇİÇEK
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { fsecon332310, journal = {Fiscaoeconomia}, issn = {}, eissn = {2564-7504}, address = {Ahmet Arif EREN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {20 - 47}, doi = {10.25295/fsecon.2018.01.002}, title = {Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey}, key = {cite}, author = {ÇİÇEK, Özal} }
APA ÇİÇEK, Ö . (2018). Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey. Fiscaoeconomia, 2 (1), 20-47. DOI: 10.25295/fsecon.2018.01.002
MLA ÇİÇEK, Ö . "Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey". Fiscaoeconomia 2 (2018): 20-47 <http://dergipark.org.tr/fsecon/issue/34876/332310>
Chicago ÇİÇEK, Ö . "Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey". Fiscaoeconomia 2 (2018): 20-47
RIS TY - JOUR T1 - Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey AU - Özal ÇİÇEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25295/fsecon.2018.01.002 DO - 10.25295/fsecon.2018.01.002 T2 - Fiscaoeconomia JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 47 VL - 2 IS - 1 SN - -2564-7504 M3 - doi: 10.25295/fsecon.2018.01.002 UR - https://doi.org/10.25295/fsecon.2018.01.002 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Fiscaoeconomia Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey %A Özal ÇİÇEK %T Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey %D 2018 %J Fiscaoeconomia %P -2564-7504 %V 2 %N 1 %R doi: 10.25295/fsecon.2018.01.002 %U 10.25295/fsecon.2018.01.002
ISNAD ÇİÇEK, Özal . "Impact on the Consumption Expenditures of the Minimum Wage’s Exclusion From Tax in Turkey". Fiscaoeconomia 2 / 1 (January 2018): 20-47. https://doi.org/10.25295/fsecon.2018.01.002