Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 168 - 197 2018-09-30

An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion

Recep KAHRAMAN [1] , Emre ATSAN [2]

51 258

As a financial crime, should economic sanctions be imposed against tax evasion? In our study, in terms of financial crime in terms of crime of tax evasion, the legal dimension of the sanctions imposed on this crime has been defined in Turkish Tax System. In the crime of tax evasion, which is one of the economic crime types, the legislator imposes judicial fine and imprisonment as a sanction. Since economic crimes harm individuals' property, the legal value that is protected by these crimes is mostly those with monetary value. In our study, it was discussed in the doctrine that the punishment to be given as a result of the negativity of the assets of the property should be punished as a freedom of punishment.
Tax Evasion, Turkish Tax Law, Economic Crime, Economic Sanctions
 • 1982 T.C. Anayasası
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 306 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 • 765 Sayılı Eski TCK
 • 2365 Sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan Kanun
 • 4369 Sayılı Kanun
 • 5237 Sayılı Yeni TCK
 • 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
 • 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Artuk, M. Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya, Caner. (2011) “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Ankara: Turhan Kitapevi
 • Çağan, N. (1983), “1982 Anayasasında Vergilendirme”, Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:522.
 • Çomaklı, Şafak Ertan, (2008), “Vergi Ceza Hukukunda Mahsus Suç”, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Dönmezer, Sulhi. (1984) “Suç Siyaseti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 52, 1-32
 • Erginay, A. (1983), “Yeni Anayasamızın Mali Hükümleri” Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:522.
 • Erman, S. (1992), “Ticari Ceza Hukuku” Cilt I, Dergah Kitabevi & Sahaf, İstanbul.
 • Gölcüklü, A. F., & Gözübüyük, A. Ş. (1996), “Avrupa insan hakları sözleşmesi ve uygulaması: bireysel başvuru, güvence altına alınan kararlar, insan hakları komisyonu, insan hakları divanı, inceleme ve yargılama yöntemi, tazminat, kararların yerine getirilmesi, komisyon ve divan içtihatları.” Turhan Kitabevi.
 • Hakeri, Hakan. (2012) “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Ankara: Adalet Yayınevi
 • Koca, Mahmut-Üzülmez, İlhan. (2012) “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Özer, İ. (1968), “Türkiye’de Vergi Rezervleri”, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Neşriyatı” No:140, Damga Matbaası. Sancar, Türkan. (2002) “Ekonomik Suç Gerçekliği Karşısında “Ekonomik Suç Ve Ceza” Söylemi”, Çekler Hakkındaki 3167 Sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı Ve Karşıt Görüşler Sempozyumu
 • Şensoy, Ş. C. (2004), “Ekonomik Suç Kavramı ve Ekonomik Suçların Kriminolojik Özellikleri”, Çetin Özek Armağanı, İstanbul.
 • Şenyüz, Doğan. (2012) Vergi Ceza Hukuku Vergi Kabahatleri Ve Suçları, Bursa: Ekin Yayınevi
 • Tiryaki, Tercan-Gürsoy, Türker. (2004) “Ekonomik Suç Kavramı Ve Sigortacılık Suçlarının Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, 55, 53-69
 • Uyar, T. (1987), “İcra ve İflas Hukukunda Suç Sayılan Fiiller”, Manisa.
 • www.anayasa.gov.tr
 • Yücel, Mustafa. (1976) “Ceza Siyasetinde Yeni Gelişmeler”, Ankara Barosu Dergisi, 4, 617-627
Primary Language en
Subjects Social
Published Date September
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9148-8483
Author: Recep KAHRAMAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1682-1682
Author: Emre ATSAN

Dates

Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { fsecon463595, journal = {Fiscaoeconomia}, issn = {}, eissn = {2564-7504}, address = {Ahmet Arif EREN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {168 - 197}, doi = {10.25295/fsecon.2018.03.008}, title = {An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion}, key = {cite}, author = {KAHRAMAN, Recep and ATSAN, Emre} }
APA KAHRAMAN, R , ATSAN, E . (2018). An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion. Fiscaoeconomia, 2 (3), 168-197. DOI: 10.25295/fsecon.2018.03.008
MLA KAHRAMAN, R , ATSAN, E . "An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion". Fiscaoeconomia 2 (2018): 168-197 <http://dergipark.org.tr/fsecon/issue/39490/463595>
Chicago KAHRAMAN, R , ATSAN, E . "An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion". Fiscaoeconomia 2 (2018): 168-197
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion AU - Recep KAHRAMAN , Emre ATSAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25295/fsecon.2018.03.008 DO - 10.25295/fsecon.2018.03.008 T2 - Fiscaoeconomia JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 197 VL - 2 IS - 3 SN - -2564-7504 M3 - doi: 10.25295/fsecon.2018.03.008 UR - https://doi.org/10.25295/fsecon.2018.03.008 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fiscaoeconomia An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion %A Recep KAHRAMAN , Emre ATSAN %T An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion %D 2018 %J Fiscaoeconomia %P -2564-7504 %V 2 %N 3 %R doi: 10.25295/fsecon.2018.03.008 %U 10.25295/fsecon.2018.03.008
ISNAD KAHRAMAN, Recep , ATSAN, Emre . "An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion". Fiscaoeconomia 2 / 3 (September 2018): 168-197. https://doi.org/10.25295/fsecon.2018.03.008
AMA KAHRAMAN R , ATSAN E . An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion. fsecon. 2018; 2(3): 168-197.
Vancouver KAHRAMAN R , ATSAN E . An Evaluation on Imprisonment of Tax Evasion. Fiscaoeconomia. 2018; 2(3): 197-168.