Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 1 - 44 2018-12-20

GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI

Bilal AKYOL [1]

29 67

İşsizlik Sigortası Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarihten bu yana faydalanma şartlarının ağır, faydalanma süresinin kısa, ödenek miktarının da az olması nedeniyle sürekli tartışma konusu olmuştur. Türkiye ile benzer sosyo-ekonomik göstergelere sahip olan Güney Avrupa Refah Rejimi ülkelerindeki İşsizlik Sigortası uygulamaları incelendiğinde de yapılan eleştirilerin yerinde olduğu görülecektir. Bu çalışmada önce Güney Avrupa Refah Rejimi ülkeleri olan İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan ile Türkiye’nin sosyo-ekonomik göstergelerine yer verilmiş, daha sonra bu ülkelerdeki İşsizlik Sigortası uygulamaları incelenerek bir kıyaslama yapılmış ve Türkiye’deki uygulamada düzeltilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Güney Avrupa Refah Rejimi ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’de işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının bu ülkelere göre oldukça ağır olduğu, sağlanan faydaların miktar ve süre olarak kısıtlı kaldığı ve bu ülkelerde herhangi bir prim şartı aranmaksızın verilen işsizlik yardımlarının Türkiye’de mevcut olmadığı görülmüştür.
İşsizlik Sigortası, Güney Avrupa Refah Rejimi, Türkiye, İspanya, Yunanistan, İtalya
 • AKTÜRK, Bekir (2008),” İşsizlik Sigortasına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.economy.gov.tr.2016), https://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-241972 Son Erişim Tarihi: 28.02.2018.
 • ERDAL, Süleyman (2012), “Küreselleşme Sürecinde Refah devleti Uygulamaları Açısından İsveç Modelinin Değerlendirilmesi” (Yayınlanmamış Doktora Tezi) , Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • GÜMÜŞ, İskender ve TATLIYER, Mevlüt (2013), “Güney Avrupa Refah Rejimi’nin Borç Krizi” İş Ahlakı Dergisi, 6 , s 1-37.
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1112&langId=en&intPageId=4571 Son Erişim Tarihi:24.03.2018.
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&langId=en&intPageId=4743 Son Erişim Tarihi:19.04.2018.
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=en Son Erişim Tarihi: 03.03.2018.
 • https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1 Son Erişim Tarihi: 21.10.2018
 • http://prev.oaed.gr/images/NEAANAKOINWSEIS/ASFALISI/kallia201331.pdf Son Erişim Tarihi:27.03.2018.
 • http://prev.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1922&Itemid=926&lang=en Son Erişim Tarihi:27.03.2018.
 • http://prev.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=654&Itemid=766&lang=en Son Erişim Tarihi:27.03.2018.
 • KURNAZ, Işıl (2016), "İstihdam ve İşsizlik" Sosyal Politika-I (Ed. O. A. İlhan ve Ş. Yener), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s.194
 • OZDEMİR, Süleyman (2005), “Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(1), s 695-733.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bilal AKYOL (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { fuuiibfdergi500244, journal = {Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {2602-2184}, address = {Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 44}, doi = {}, title = {GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {AKYOL, Bilal} }
APA AKYOL, B . (2018). GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (2), 1-44. Retrieved from http://dergipark.org.tr/fuuiibfdergi/issue/41388/500244
MLA AKYOL, B . "GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018): 1-44 <http://dergipark.org.tr/fuuiibfdergi/issue/41388/500244>
Chicago AKYOL, B . "GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018): 1-44
RIS TY - JOUR T1 - GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI AU - Bilal AKYOL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 44 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-2184- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI %A Bilal AKYOL %T GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 2602-2184- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD AKYOL, Bilal . "GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMASI". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 1-44.