Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 45 - 64 2018-12-20

SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

Yavuz ATLI [1] , Nurcan YÜCEL [2]

52 272

Son dönemlerde ülkemizde yapılan sağlık reformlarıyla birlikte hastane
sayısının artması ve kamu – özel hastanelerin ayrımının ortadan kaldırılarak kamu
sağlık güvencesine sahip bireylerin bu sağlık güvenceleriyle özel hastanelerde tedavi
olmalarını sağlayan düzenlemeler, hastaneler arasındaki rekabetin artmasına ve
müşteri beklentilerini daha iyi karşılayan hastanelerin rakiplerine göre daha fazla
tercih edilmesine neden olmuştur. Ülkemizde yaşanan sağlık reformuyla birlikte
hasta memnuniyeti daha bir ön plana çıkmış, sağlık hizmeti veren sağlık kurumları,
hedef karlarını ulaşabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için hasta tatmini, hasta
memnuniyeti, hasta farkındalığı vb. pazarlama kavramlarının üzerinde durarak
yenilik yatırımları yapmışlardır. Hastaların temel sağlık ihtiyacı olan tıbbi
ihtiyaçların, hasta beklentilerine cevap vermediğini hasta memnuniyeti için
duygusal, estetik ihtiyaç vb ihtiyaçlarının da karşılanması hizmet kalitesi açısından
zorunlu bir hal almıştır. Sağlık hizmetlerinde kalite, hasta tatminini beraberinde
getirerek, sağlık hizmetlerinde marka, hasta tatmin derecesi gibi yeni kavramları
doğurmuştur.
Sağlık, Sağlık Kurumlarında Marka
  • BURAN, Gonca (2011), “Sağlık Hizmetlerinde Marka Yönetimi: Bursa İl Merkezindeki Hastanelerin Müşteri Profili Ve Marka Yönetiminin Değerlendirilmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim dalı Sağlık Yönetimi Programı, s.26
  • DURSUN, Yunus; ÇERÇİ, Meral (2004), “Algılanan Sağlık Hizmeti Kalitesi, Algılanan Değer, Hasta Tatmini Ve Davranışsal Niyet İlişkileri Üzerine Bir Araştırma” Erciyes Üniversitesi iktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, S. 1.
  • KARAFAKİOĞLU, Mehmet (1998) Sağlık Hizmetleri Pazarlaması. Dönence Basım ve Yayın, İstanbul.
  • KARAHAN, Mehmet; KORKUTAN, Müntaz ve YILDIRIMÇAKAR, Özkan; (2017). “Sağlık Hizmetlerinde Markalaşma ve Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Vol:3, Issue:13; pp:275-287 (ISSN:2149-8598)
  • KAYALI Cevdet.A, A. YERELİ, M. SOYSAL, B. TERİM (2004), “Marka Değerinin Firmaların Piyasa Değeri Ve Finansal Performansları Uzerindeki Etkileri”, 8.Uluslararası Finans Sempozyomu, 27-28 Ekim, İstanbul, 180-195.
  • KARPAT, Isıl (2000), “Marka Yönetimi Süreci Ve Tanıtımın Rolü”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 212.
  • KÜÇÜKMADAN, Esra (2015), “Marka, Sağlık Hizmetlerinde Markalaşma Ve Marka Sadakati”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beykent Üniversitesi, İstanbul, 2015, S.74., (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi)
  • ÖZATA, Musa (2004), “Sağlık Bilişim Sistemlerinin Hastane Etkiliğinin Arttırılmasında Yeri Ve Önemi (Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama”, Doktora Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, S. 6.
  • RECEP, Akdur (1999), “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Ve Avrupa Topluluğu Ülkeleri İle Karşılaştırılması”, Ankara, S.5
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yavuz ATLI (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Author: Nurcan YÜCEL
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { fuuiibfdergi500248, journal = {Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {2602-2184}, address = {Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {45 - 64}, doi = {}, title = {SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ}, key = {cite}, author = {ATLI, Yavuz and YÜCEL, Nurcan} }
APA ATLI, Y , YÜCEL, N . (2018). SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (2), 45-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/fuuiibfdergi/issue/41388/500248
MLA ATLI, Y , YÜCEL, N . "SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018): 45-64 <http://dergipark.org.tr/fuuiibfdergi/issue/41388/500248>
Chicago ATLI, Y , YÜCEL, N . "SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018): 45-64
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ AU - Yavuz ATLI , Nurcan YÜCEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 64 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-2184- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ %A Yavuz ATLI , Nurcan YÜCEL %T SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 2602-2184- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ATLI, Yavuz , YÜCEL, Nurcan . "SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 45-64.