Year 2012, Volume 1, Issue 10, Pages 81 - 89 2012-03-01

The Place of Frequency Studies in the Teaching Turkish and Turkish Grammar
TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ

Salih Kürşad DOLUNAY [1]

284 687

Bu çalışmada sıklık çalışmalarının Türkçe ve dil bilgisi öğretimindeki yeri üzerinde durulmuştur. Giriş bölümünde “sıklık” teriminin tanımı yapılmış, daha sonra da art zamanlı ve eş zamanlı sıklık çalışmalarının ne olduğu hususunda bilgi verilmiştir. Bu arada Türkiye’de yapılan bazı sıklık çalışmalarından da kısaca bahsedilmiştir. Çalışmanın diğer bölümünde, araştırmacıların görüşlerinden de hareketle, sıklık çalışmalarının Türkçe öğretimindeki yeri, bu çalışmalardan Türkçe öğretiminin hangi alanlarında yararlanılabileceği açıklanmıştır
Türkçe öğretimi, dil bilgisi öğretimi, sıklık çalışmaları, kelime öğretimi
 • AKSAN, Doğan (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (2004). Dilbilim ve Türkçe Yazıları. İstanbul: Multilingual.
 • AKSOY, Ömer Âsım (1936). Bir Dili Öğrenmek İçin En Lüzumlu Kelimeler ve Bu Kelimelerin Belirtme Usulü. Gaziantep: Gaziantep Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi Yayınları.
 • BAŞ, Bayram (2006). 1985–2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • ÇİFÇİ, Musa (1991). Bir Grup Yükseköğrenim Öğrencisi Üzerinde Kelime Serveti Araştırması. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • DOLUNAY, Salih Kürşad (2009). İlköğretim İkinci Kademede Zaman Ekleri ve Fonksiyonlarının Öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • GÖZ, İlyas (2003). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • GÜZ, Nüket, Emel HUBER, Osman SENEMOĞLU ve Erdim ÖZTOKAT (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. (Editör: Berke VARDAR). İstanbul: Multilingual.
 • HARIT, Ömer (1971). Kelime Hazinesi Araştırması. Ankara: MEB Planlama Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Yayını.
 • KARA, Mehmet, Atakan KURT ve Melek OKTAY (2009). Türkçe İçin Bir Sıklık Analizi Programı. Türkçenin İzinde. (Editörler: Mehmet Dursun ERDEM ve Sibel ÜST). İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KARADAĞ, Özay (2005). İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • KIRCA (ZENGİN), Nesrin (1992). İlkokulun Dört ve Beşinci Sınıflarında Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Araştırmalar:1 Türkçe Ders Kitapları. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • KOÇAK, Hikmet (1999). Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi ile İlgili Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • KURUDAYIOĞLU, Mehmet (2005). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • MEMOĞLU-SÜLEYMANOĞLU, Hayriye (2006). Türkçenin Ters Sıklık Sözlüğü. Ankara: Kurmay Kitap Yayın Dağıtım.
 • PIERCE, Joe E. (1960). Türkçe Kelime Sayımı. Ankara: MEB Yayım Müdürlüğü Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama Merkezi.
 • SEZGİN, Fatin (1993). Dil ve Edebiyatta İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • TEKCAN, Ali İ. ve İlyas GÖZ (2005). Türkçe Kelime Normları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • TOSUNOĞLU, Mesiha (1998). İlköğretim Okuluna Başlayan Öğrencilerin Okuma Yazmayı Öğrenmeden Önceki Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • YAZI, Zafer (2005). Orta Öğretim 10. Sınıf öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • YİĞİTTÜRK, Hasan (2005). Orta Öğretim 9. Sınıf öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Salih Kürşad DOLUNAY

Dates

Publication Date: March 1, 2012

Bibtex @ { gaziturkiyat90361, journal = {Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {1307-914X}, eissn = {}, address = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {1}, pages = {81 - 89}, doi = {}, title = {TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ}, key = {cite}, author = {DOLUNAY, Salih Kürşad} }
APA DOLUNAY, S . (2012). TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (10), 81-89. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6723/90361
MLA DOLUNAY, S . "TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012): 81-89 <http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6723/90361>
Chicago DOLUNAY, S . "TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012): 81-89
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ AU - Salih Kürşad DOLUNAY Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 89 VL - 1 IS - 10 SN - 1307-914X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ %A Salih Kürşad DOLUNAY %T TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ %D 2012 %J Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 1307-914X- %V 1 %N 10 %R %U
ISNAD DOLUNAY, Salih Kürşad . "TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 10 (March 2012): 81-89.
AMA DOLUNAY S . TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2012; 1(10): 81-89.
Vancouver DOLUNAY S . TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SIKLIK ÇALIŞMALARININ YERİ. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2012; 1(10): 89-81.