Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research
Cover Image
ISSN 2146-8168 | e-ISSN 2146-8168 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://gbad.gop.edu.tr/icerik.aspx?dergi=2&id=20&dil=tr

ÖNEMLİ BİLGİ!..

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD);

 -2018 YILINDAN İTİBAREN  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE MAKALELER YAYINLAMAYA DEVAM EDECEKTİR.

 -HER SAYIDA EN FAZLA 2  (İKİ) DERLEME MAKALE YAYINLANACAKTIR. 

 -2018 YILI İTİBARİYLE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİNE BAŞVURU YAPILMIŞTIR. 

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün resmi bir yayın organı olup uluslararası statülü, hakemli, fen bilimleri alanında yayın yapan online baskı yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific  Research, GBAD),   DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS  INDEXING      (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT            FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR    (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Baş editör: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Baş editör yardımcısı: Doç. Dr. Cemal KAYA

Sekreterya: Arş. Gör. Mahir ÖZKURT,

                   Arş.Gör. Osman Nuri ASLAN 

ISSN: 2146-8168

Adres: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, A Blok, 1.Kat. 60150, TOKAT

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web adresi: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web tasarım: M.Edip Aslan 

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is the official publication of Institute of Science of Gaziosmanpasa University , and it is national and international, open acccess, peer-reviewed, electronic journal concerned with life sciences. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is indexed/abstracted in GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).

Owner: Director of Institute of Science of Gaziosmanpasa University

Editor-in-Chief: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Associate Editor-in-Chief: Assist. Prof. Dr. Cemal KAYA

ISSN: 2146-8168

Address: Institute of Science of Gaziosmanpasa University, 60250, Tokat, Turkey.

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web address: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web design: M.Edip Aslan

 

 

Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research

ISSN 2146-8168 | e-ISSN 2146-8168 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://gbad.gop.edu.tr/icerik.aspx?dergi=2&id=20&dil=tr
Cover Image

30.436

103.033

ÖNEMLİ BİLGİ!..

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD);

 -2018 YILINDAN İTİBAREN  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE MAKALELER YAYINLAMAYA DEVAM EDECEKTİR.

 -HER SAYIDA EN FAZLA 2  (İKİ) DERLEME MAKALE YAYINLANACAKTIR. 

 -2018 YILI İTİBARİYLE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİNE BAŞVURU YAPILMIŞTIR. 

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün resmi bir yayın organı olup uluslararası statülü, hakemli, fen bilimleri alanında yayın yapan online baskı yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific  Research, GBAD),   DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS  INDEXING      (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT            FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR    (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Baş editör: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Baş editör yardımcısı: Doç. Dr. Cemal KAYA

Sekreterya: Arş. Gör. Mahir ÖZKURT,

                   Arş.Gör. Osman Nuri ASLAN 

ISSN: 2146-8168

Adres: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, A Blok, 1.Kat. 60150, TOKAT

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web adresi: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web tasarım: M.Edip Aslan 

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is the official publication of Institute of Science of Gaziosmanpasa University , and it is national and international, open acccess, peer-reviewed, electronic journal concerned with life sciences. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is indexed/abstracted in GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).

Owner: Director of Institute of Science of Gaziosmanpasa University

Editor-in-Chief: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Associate Editor-in-Chief: Assist. Prof. Dr. Cemal KAYA

ISSN: 2146-8168

Address: Institute of Science of Gaziosmanpasa University, 60250, Tokat, Turkey.

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web address: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web design: M.Edip Aslan

 

 

Volume 7 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Bolu Bölgesindeki Hazır Beton Tesislerinin Durumu ve Beton Kalitesini Etkileyen Faktörler
  Pages 1 - 11
  Bahattin ÖZTOPRAK, Şahin SÖZEN, Murat ÇAVUŞ
 2. Doğrusal Relüktans Motorun Otomatik Kayar Kapılara Uygulanması ve PIC Mikrodenetleyici ile Kontrolü
  Pages 12 - 26
  Mustafa ARPACIOĞLU, Ahmet FENERCİOĞLU, Yusuf AVŞAR
 3. Tokat Garipler Camisi’nin Sismik Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi
  Pages 27 - 37
  Şahin SÖZEN, Murat ÇAVUŞ, Bahattin ÖZTOPRAK
 4. Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi
  Pages 38 - 48
  Dürdane YANAR, Yusuf YANAR, Hilmi ERDAL, Gülistan ERDAL, Emel POYRAZ
 5. Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi
  Pages 49 - 60
  Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU, Halil KIZILASLAN, Nuray KIZILASLAN, Esma KURT
 6. Effect of Bentonite's Different Rates to Ammonium Removal in Aquatic Conditions
  Pages 61 - 69
  Dilek ŞAHİN, Eda SERTAŞI, Meryem ÖZ, Ünal ÖZ, Zafer KARSLI, Orhan ARAL
 7. De-etiolasyon Sürecinde Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yapraklarında Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Toplam Fenolik Bileşik Miktarlarında Değişimler
  Pages 70 - 76
  Bülent AKGÜL, Lokman ÖZTÜRK, Dursun KISA, Nusret GENÇ
 8. Düşük Çözünürlüklü Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Step Motorun Manyetik Analizi
  Pages 77 - 84
  Engin HÜNER
 9. The Biogas Potential That Can Be Obtained From The Animal Wastes Of Tokat Province
  Pages 93 - 100
  Esin Hande BAYRAK IŞIK, Fatih POLAT
 10. Karakaya Baraj Gölü (Malatya) Ağ Kafes Sistemlerinde Alabalık Yetiştiriciliği İçin Taşıma Kapasitesinin Tahmini
  Pages 101 - 110
  Bülent AYEKİN, Nihat YEŞİLAYER, Ekrem BUHAN
 11. TOKAT- AMASYA KARAYOLU ÇEVRESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN KUŞBURNUNDA (Rosa sp) MESAFEYE BAĞLI OLARAK KİRLİLİĞİN BELİRLENMESİ
  Pages 118 - 129
  Mehmet GÜNEŞ, Ergin ÇİLALİ
 12. Sıcak Dumanlanmış Balık Ezmesinin Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
  Pages 130 - 140
  Cem AYDIN, Yalçın KAYA
 13. Yenen mantar; Bovista plumbea’da A, E ve C vitaminlerinin belirlenmesi
  Pages 141 - 145
  İbrahim TÜRKEKUL, Hakan IŞIK, Aydın Şükrü BENGÜ
 14. Allium cepa L.’ da Krom (K2Cr2O7)’un Toksik Etkilerinin Araştırılması
  Pages 146 - 158
  Nurşah OCAK GÜREL, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Emine YALÇIN
 15. Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 159 - 172
  Fatma YILMAZ, Taner ERSÖZ
 16. Ceviz Yaprak Özütlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Hususunda Variyatel Farklılıklar
  Pages 173 - 180
  İsmail KOCAÇALIŞKAN, Abbas ALBAYRAK, Semra İLHAN, İrfan TERZİ
 17. Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması
  Pages 181 - 188
  MELEK AYDOĞAN, KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU, EMİNE YALÇIN
 18. Tarımsal Otomasyonda Yeni Yaklaşım: Konuşan Bitki ve Konuşan Meyve
  Pages 85 - 92
  Muhammed TAŞOVA, Mehmet Metin ÖZGÜVEN
 19. Orkide ve Böcek İlişkileri
  Pages 111 - 117
  Şenay ARZUMAN, Bülent YAŞAR, Arzu ÇIĞ