Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 49 - 60 2018-12-15

Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi

Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU [1] , Halil KIZILASLAN [2] , Nuray KIZILASLAN [3] , Esma KURT [4]

65 189

Son yıllarda Türkiye’de et ve et ürünleri üretiminin de kalite standartlarındaki olumsuz değişmeler ve bunun neticesinde hastalıkların artması dolayısıyla insanlara hastalıkların taşınması endişesi artmaktadır. Böylelikle bireylerin et ve et ürünleri özellikle kırmızı et tüketim de hassasiyeti oluşmuş  ve bir çok bireyin tüketim alışkanlıkların da farklılıklar ortaya çıkmıştır.

 Bu çalışmada, giderek artmakta olan gıda güvenirliği eğiliminin tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri satın alma tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Araştırmanın amacı Sivas ilindeki tüketicilerin kırmızı et tercihlerini belirlenmek ve tüketimi etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin analiz etmektir. Oransal örnekleme yöntemi ile 535 (271 kır, 264 kent) tüketici ile görüşülmüştür. Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin kırmızı et satın alırkenki tutum ve davranışlarını belirleyen bazı faktörlerin belirlenmesi ve ortaya konulmasıdır. Bunun içinde kırmızı et satın alımındaki bireylerin tutum, davranış ve bilgilerini ölçmek için 18 değişkeni 5’li likert ölçeği yardımı ile analiz edilmiş ve faktör analizi yardımı ile 4 faktör altında toplanmıştır.

 Araştırma sonucunda, tüketicilerin önemli bir bölümünün gıda güvenirliği konusundaki haberlerden etkilendiği ve et tüketim kompozisyonunu buna göre şekillendirdiği ortaya konulmuştur.

Bilinç düzeyi, Gıda güvenirliği, Kırmızı et Tüketimi
 • Dölekoğlu, C.Ö., Şahin, A., Giray, F.H., 2015. Kadınlarda Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Akdeniz. Tarım Bilimleri Dergisi, 21(4), 572-584.
 • İlhan Meço, G., 2011. Tekirdağ İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıklarının Analizi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, (Yükseklisans Tezi).
 • Kalaycı, Ş., 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. BRC Matbaacılık, Ankara.
 • Kızıloğlu, R., Kızılaslan, H., 2013. Maden Suyu Talebini Etkileyen Faktörlerin Tobit Modeli İle Analizi: Beypazarı İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30 (2), 80-85.
 • Kızıloğlu, R., Kızılaslan, H., Gökçe, C., 2013. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yeşil Gıda Ürünleri Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumları Üzerine Araştırma. ISSN: 2146-8168; Sayı: 6, Sayfa: 19-30.
 • Koç, G., Uzmay, A., 2015. Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği: Kavramsal Çerçeve, Gelişmeler Ve Türkiye. Turkish Journal of Agricultural Economics, 21(1), 39-48.
 • Lorcu, F., Bolat, B.A., 2012. Edirne İlinde Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1) ss. 71-85.
 • Mutlu, S., 2007. Gıda Güvenirliği Açısından Tüketici Davranışları (Adana Kentsel Kesimde Kırmızı Et Tüketimi Örneği). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, (Doktora Tezi).
 • Mutlu, S., Yurdakul, O., 2008. Gıda Güvenirliği Açısından Tüketici Davranışları (Adana Kentsel Kesimde Kırmızı Et Tüketimi Örneği). Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Cilt:17-4, 49-59.
 • Tabachnick, B.G., Fidell, L.S., 1996. Using multivariate statistics (3rd ed.). New York, USA: HarperCollins College Publishers.
 • Yalçın, G.E., Yazıcı, E., Fatma, Ö.C.A.L., 2016. Gıda Güvencesini Tehdit Eden Etmenler ve Çözüm Önerileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 130-134.
 • Yılmaz, E., 2008. Trakya Bölgesinde Kırsal ve Kentsel Tüketicilerin Gıda Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, (Doktora Tezi).
Subjects Science, Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-6520-0543
Author: Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Halil KIZILASLAN
Country: Turkey


Author: Nuray KIZILASLAN
Country: Turkey


Author: Esma KURT
Country: Turkey


Bibtex @research article { gbad386750, journal = {Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi}, issn = {2146-8168}, eissn = {2146-8168}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {49 - 60}, doi = {}, title = {Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi}, key = {cite}, author = {YÜZBAŞIOĞLU, Rüveyda and KIZILASLAN, Halil and KIZILASLAN, Nuray and KURT, Esma} }
APA YÜZBAŞIOĞLU, R , KIZILASLAN, H , KIZILASLAN, N , KURT, E . (2018). Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7 (3), 49-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gbad/issue/39083/386750
MLA YÜZBAŞIOĞLU, R , KIZILASLAN, H , KIZILASLAN, N , KURT, E . "Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 49-60 <http://dergipark.org.tr/gbad/issue/39083/386750>
Chicago YÜZBAŞIOĞLU, R , KIZILASLAN, H , KIZILASLAN, N , KURT, E . "Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi AU - Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU , Halil KIZILASLAN , Nuray KIZILASLAN , Esma KURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-8168-2146-8168 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi %A Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU , Halil KIZILASLAN , Nuray KIZILASLAN , Esma KURT %T Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi %D 2018 %J Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi %P 2146-8168-2146-8168 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD YÜZBAŞIOĞLU, Rüveyda , KIZILASLAN, Halil , KIZILASLAN, Nuray , KURT, Esma . "Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 / 3 (December 2018): 49-60.