Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 181 - 188 2018-12-15

Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması

MELEK AYDOĞAN [1] , KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU [2] , EMİNE YALÇIN [3]

25 97

Ksenobiyotik kullanımının hızla artması ve gerekli güvenlik testlerinden geçmeden kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kimyasalların insan sağlığı ve doğal kaynaklar üzerine olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. Ames testi, ksenobiyotikler tarafından meydana gelen mutasyonların hücre düzeyinde belirlenmesi amacıyla kullanılan kısa zamanlı test sistemlerinden biridir. Bu çalışmada Ames/Salmonella/mikrozom Testi uygulanarak p-hidroksibenzoik asit metil esterin mutajenik etkisi araştırılmıştır. Yöntemde Mutachromeplate test kiti ile Salmonella typhimurium TA 100 ve TA 98 suşları kullanılmıştır. Deneyler S9’lu ve S9’suz olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilmiştir. S9’lu ve S9’suz ortamda tüm çalışma konsantrasyonlarında pozitif koloni sayıları, spontan pozitif koloni sayılarından daha fazla bulunmuştur. Paraben dozu arttıkça pozitif kuyucuk (koloni) sayısınında arttığı belirlenmiştir. Her iki suş için en yüksek revertant koloni100 μg/plak dozunda elde edilmiştir. Sonuç olarak p-hidroksibenzoik asit metil esterin yüksek dozlarının TA 100 ve TA 98 suşları için mutajenik olduğu belirlenmiştir.

Paraben, Mutajenite, Ames Testi
  • kın, A., Sümer, S. 1989. Gıda Katkı Maddesi Olarak kullanılan Sodyum Benzoat ve Sodyum Nitratın Salmonella/Microsome test Sisteminde Etkilerinin Araştırılması. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 10, 21-27.Bağcı, H. 1985. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yaz Okulu Moleküler Biyoloji Ders Notları.Castelain, F., Castelain, M. 2012. Parabens: a real hazard or a scare story. European Journal of Dermatology. 22, 723-7.Chang, T.L., Robert, P., Hanzimmer, S. 1988. The interaction of aqueous solutions of chlorinwithmaicacid, tartaricacidandvariousfruitjuics, a source of mutagens. Analytical Letters. 21 (11), 2049-2067.Charles, J. M., Cifone, M. A., Lawlor, T. E., Murli, H., Young, R. R., Leeming, N. M. 2000. Evaluation of the in vitro genetic toxicity of 4-(2,4- Dichlorophenoxy) butyricacid. Mutation Research. 472, 75-83.Crinnion, W.J. 2010. Toxic effects of the easily avoidable phthalates and parabens. Journal of Clinical Therapeutic. 15, 190-6.Daniels, A.E, Reyes, A.L., Wymer, L.J., Rankin, C.C., Stelma, G.N. 1993. Genotoxic Activity detected in Soils From a Hazardous Waste site by the Ames test and an SOS colorimetric test. Environmental and Molecular Mutagen. 22, 115-122.Darbre, P.D., Harvey, P.W. 2008. Paraben esters: rewiev of recent studies on endocrine toxicity, absorption, esterase and human exposure and discussion of potential human health risks. J Applied Toxicology. 28, 561-578.Dökmeci, İ. 1988. Toksikoloji, Akut zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi, Nobel Kitap kitabevi, İstanbul. 547.Erdinger, L., Haack. T., Boche, G. 2001. Mutagenicty in Salmonella typhimurium TA 98 and TA 100 of nitrose and respective hydroxylamine compounds. Mutation Research. 491, 183-193.Ertüngealp, E., Seyisoğlu, H. 1996. Klimakterium ve menopoz. Kişnişçi H, Gökşin E, Durukan T,Üstay K, Ayhan A, Gürgan T, Önderoğlu L. Temel kadın hastalıkları ve doğum bilgisi. 1. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi. 1319-52.Final amended report on the safety assessment of Methylparaben,Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben, Butylparaben,Isobutylparaben, and Benzylparaben as used in cosmetic products. International J Toxicology. 27, 1-82.McCann, J., Choi, E., Yamasaki, E., Ames, B.N. 1975. Detection of carcinogens as mutagens in the Salmonella/microsome test: Assay of 300 chemicals. Proceedings of the National Academy of Sciences. 72, 5135-39.Mori, Y. 1991. Absence of Mutagenic Action of 5-B cholan 24 oic acid Derivatives in the Bacterial Fluctationand Standart Ames Tests. Mutation Research. 262, 267-274.Mortelmans, K., Zeiger, E. 2000. The Ames Salmonella/microsome mutagenicity assay. Mutation Research. 455, 29-60.Murray, R.K., Mayes, P.A., Granner, D.D.K., Rodwell, V.W. 1993. ed: Gülriz Menteş Harper’in Biyokimyası, Barış Kitabevi İstanbul, 811-917.Omurtag, G. Z., Arıcıoğlu, F. Şardaş, S., Oğuz , S. 2013. Mutajenik Karsinojenik Etkinin Ames Testi İle Araştırılması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 3(2), 75-82. Ong, T., Steward, J., Whong, W.Z. 1984. A simple Insitue Mutagenicity Test System for Detection of Mutagenic Air Pollution. Mutation Research.139, 177-181.Öksüzoğlu, E., Diril, N., Durusoy, M. 2000. Mutagenic effects of plant growth hormones with the Salmonella/microsome test and the SOS chromotest. Bulletin Environment Contamination and Toxicology. 65, 691-698.Özen, E. 2012. 1,4 Dioksan Verilen Albino Farelerde Yeşil Çayın Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Koruyucu Etkisi. Yüksek Lisans Tezi Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 60.Temizkan, G.O. 1996. Moleküler Genetik, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 281.Vargus, V.M.F., Motho, V.E.P., Henriques, J.A.P. 1993. Mutagenic Activity Detected by the Ames Test in River Water Under the Influence of Petro Chemical Industries. Mutation Research. 319, 31-45.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-4128-6837
Author: MELEK AYDOĞAN
Institution: Giresun üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4767-9132
Author: KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU
Institution: Giresun üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5280-5375
Author: EMİNE YALÇIN (Primary Author)
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { gbad457400, journal = {Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi}, issn = {2146-8168}, eissn = {2146-8168}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {181 - 188}, doi = {}, title = {Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {AYDOĞAN, MELEK and ÇAVUŞOĞLU, KÜLTİĞİN and YALÇIN, EMİNE} }
APA AYDOĞAN, M , ÇAVUŞOĞLU, K , YALÇIN, E . (2018). Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7 (3), 181-188. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gbad/issue/39083/457400
MLA AYDOĞAN, M , ÇAVUŞOĞLU, K , YALÇIN, E . "Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 181-188 <http://dergipark.org.tr/gbad/issue/39083/457400>
Chicago AYDOĞAN, M , ÇAVUŞOĞLU, K , YALÇIN, E . "Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 181-188
RIS TY - JOUR T1 - Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması AU - MELEK AYDOĞAN , KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU , EMİNE YALÇIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 188 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-8168-2146-8168 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması %A MELEK AYDOĞAN , KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU , EMİNE YALÇIN %T Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması %D 2018 %J Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi %P 2146-8168-2146-8168 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD AYDOĞAN, MELEK , ÇAVUŞOĞLU, KÜLTİĞİN , YALÇIN, EMİNE . "Ames/Salmonella/Mikrozom Testi ile Parabenin (p-hidroksibenzoik asit metil ester) Mutajenik Aktivitesinin Araştırılması". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 / 3 (December 2018): 181-188.