Editör

Prof.Dr. Murat YAKAR, Mersin Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Doç.Dr. Ekrem TUŞAT, Selçuk Üniversitesi

Osman Orhan, Selçuk Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof.Dr.Dursun Zafer Şeker, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ, Aksaray Üniversitesi

Prof.Dr. Cengiz ALYILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Abdurrahman Geymen, Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Ferruh YILDIZ, Selçuk Üniversitesi
Editör Kurulu

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, Hitit  Üniversitesi

Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk  ÖZENER, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan BEŞDOK, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül TOZ, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi KARSLI, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Semra ALYILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Tekin SUSAM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. İ. Rakıp KARAŞ, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Mevlüt YETKİN, Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Şinasi KAYA, İstanbul TeknikÜniversitesi

Doç. Dr. İbrahim YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Ömer MUTLUOĞLU, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu ERENER, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Cüneyt  ERENOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Yasemin ŞİŞMAN,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç.Dr. Güler YALÇIN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yavuz ÖZALP, Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih TAKTAK, Uşak Üniversitesi

Dr.Ali ULVİ, Selçuk Üniversitesi