THE JOURNAL OF FOOD
Cover Image
ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Period Bimonthly | Founded: 1976 | Publisher Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” publishes peer-reviewed articles covering all aspects of Food Science and Technology. 


THE JOURNAL OF FOOD is one of the means of communication of the Association of Food Technology. The Journal of Food is in the category of scientific and refereed journals which are published 6 times a year. The Journal of Food was initially published in 1976 on the need of a press organ with a view to assess and control of the agricultural products, to recover a product from them by modern techniques, to assess duly by-products and residuals, to determine technological, microbiological and economical issues about the analysis and control, to find these issues’ formulas, to communicate nutrition problems with their formulas to the public opinion and public organizations, and also to collaborate.

Starting from the year 1976, The Journal of Food has been published regularly. 170 journals were published and hundreds of articles came up in 29 years since 1976.

Abstracting and Indexing Information of THE JOURNAL OF FOOD


Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 20)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline
THE JOURNAL OF FOOD

ISSN 1300-3070 | e-ISSN 1309-6273 | Period Bimonthly | Founded: 1976 | Publisher Gıda Teknolojisi Derneği | http://dergipark.gov.tr/gida
Cover Image

528.833

1.267.306

“GIDA / THE JOURNAL OF FOOD” publishes peer-reviewed articles covering all aspects of Food Science and Technology. 


THE JOURNAL OF FOOD is one of the means of communication of the Association of Food Technology. The Journal of Food is in the category of scientific and refereed journals which are published 6 times a year. The Journal of Food was initially published in 1976 on the need of a press organ with a view to assess and control of the agricultural products, to recover a product from them by modern techniques, to assess duly by-products and residuals, to determine technological, microbiological and economical issues about the analysis and control, to find these issues’ formulas, to communicate nutrition problems with their formulas to the public opinion and public organizations, and also to collaborate.

Starting from the year 1976, The Journal of Food has been published regularly. 170 journals were published and hundreds of articles came up in 29 years since 1976.

Abstracting and Indexing Information of THE JOURNAL OF FOOD


Academic Resource IndexIIJIF
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)Index Copernicus (ICV 2015: 54.47)
CAB AbstractsInfobase Index
CABI (CAB Direct)JIFACTOR
CiteFactorJournal Factor
COSMOSJournal Index
CrossRefOCLS WorldCat
DIIFResearch Impact Factor
DOAJ
Scholarsteer
EBSCO Host
Scientific Indexing Services (SIS)
FAO Agris
Scientific World Index (Sciwindex)
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Scilit
Google Scholar (h- index: 20)TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
İdealonline
GIDA / THE JOURNAL OF FOOD Last Issue
Volume 44 - Issue 2 - Apr 2019
 1. LİMON (Citrus limon) VE ACI PORTAKAL (Citrus aurantium) UÇUCU YAĞLARININ 4±1°C’DE MUHAFAZA EDİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss) MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 185 - 190
  Emine Özpolat
 2. FARKLI KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLMİŞ LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETİMİ VE KOLESTEROL ASİMİLASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 191 - 201
  Duygu Alp, Hakan Kuleaşan
 3. ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MİKROBİYAL DEKONTAMİNASYON İÇİN BAZI ISIL OLMAYAN TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
  Pages 202 - 215
  Damla Bilecen Şen, Birol Kılıç, Ebru Demir, Gülden Başyiğit Kılıç
 4. COMPARISON OF VITAMIN, PEPTIDE AND MALONDIALDEHYDE CONTENT OF DIFFERENT EGGS
  Pages 216 - 225
  Fikret KARATAŞ, Aminu Haruna Tela, Sinan Saydam
 5. TAZE KARİDESLERİN RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASINDA SOĞAN KABUĞU EKSTRAKTININ ETKİSİ
  Pages 226 - 237
  İlknur Uçak
 6. PROBİYOTİK BİTTER ÇİKOLATA ÜRETİMİNDE MİKROENKAPSÜLE LACTOBACILLUS RHAMNOSUS KULLANIMI
  Pages 238 - 247
  Emel Ünal Turhan, Zerrin Erginkaya, Ezgi Sarıkodal, Serya Tülin Özkütük, Gözde Konuray
 7. TOPRAĞA GÖMEREK VEYA BUZDOLABI KOŞULLARINDA OLGUNLAŞTIRMANIN SİVAS KÜP PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 248 - 259
  Nurcan Koca, Dilsat Bulut Ergin
 8. DEPO BAĞIL NEMİ VE SICAKLIĞININ SARAY HELVASININ KALİTESİNE ETKİLERİ
  Pages 260 - 273
  Meral Kılıç Akyılmaz, Özer Atıl, Zehra Gülsünoğlu
 9. RAPID IDENTIFICATION OF SOME SWEETENERS AND SUGARS BY ATTENUATED TOTAL REFLECTANCE-FOURIER TRANSFORM INFRARED (ATR-FTIR), NEAR-INFRARED (NIR) AND RAMAN SPECTROSCOPY
  Pages 274 - 290
  Burcu Guven, Serap Durakli-Velioglu, Ismail Hakki Boyaci
 10. YER FISTIĞI KABUĞUNDAN BİYOETANOL ÜRETİMİ
  Pages 291 - 300
  Cihan Bostancı, Sevgi Ertuğrul Karatay, Gönül Dönmez
 11. AYDIN İLİNDE TÜKETİLEN SEBZE VE MEYVELERİN ESER ELEMENT DERİŞİMLERİNİN TAYİNİ
  Pages 301 - 308
  Gülşen Güven
 12. PRELIMINARY INVESTIGATIONS IN VITRO ACE-INHIBITORY ACTIVITIES OF TRYPTIC PEPTIDES PRODUCED FROM COLD PRESS DEOILED HAZELNUT MEALS
  Pages 309 - 317
  İbrahim Gülseren, Bilal Çakır
 13. KIRMIZI PANCAR (Beta vulgaris L.) BETALAİNLERİ ÜZERİNE TERMAL DESTEKLİ ULTRASONİK EKSTRAKSİYONUN ETKİSİ
  Pages 318 - 327
  Atilla Şimşek
 14. THE EFFECT OF DIFFERENT MICROWAVE POWERS ON THE DRYING KINETICS AND POWDER PROPERTIES OF FOAM-MAT DRIED EGG WHITE POWDER
  Pages 328 - 339
  Gülşah Çalışkan Koç, Burcu Çabuk
 15. ASSESSMENT OF SOME PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY PARAMETERS OF RAW MEATBALLS PREPARED WITH HIGH PRESSURIZED MEAT
  Pages 340 - 347
  Sinan Uzunlu
 16. BIOMONITORING OF SOME PERSISTENT ORGANOCHLORINE CONTAMINANTS IN THE MILK OF ANATOLIAN WATER BUFFALOES
  Pages 348 - 356
  Enes Atmaca
 17. DOĞAL RENK MADDESİ KATKILI SERT ŞEKERLEME ÜRETİMİ: FARKLI KARBONHİDRAT FORMÜLASYONLARININ RENK, CAMSI GEÇİŞ, HİGROSKOPİTE, KARBONHİDRAT KOMPOZİSYONU VE DUYUSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 357 - 368
  Fatih Mehmet YILMAZ, Ebru YILDIRIM, Merve KARAKUŞ
 18. NAR KABUĞUNDAN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTEYE SAHİP FENOLİK BİLEŞİKLERİN EKSTRAKSİYON KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU
  Pages 369 - 382
  TUĞBA DEMİR, ÖZLEM AKPINAR, HAKİ KARA, HÜSEYİN GÜNGÖR