Year 2015, Volume 1, Issue 3, Pages 369 - 382 2015-09-01

POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF PUMPED STORAGE HYDRO-ELECTRIC POWER PLANTS FOR TURKEY

Ahmet Ali Sertkaya [1] , Maksut Saraç [2] , Muhammed Arslan OMAR [3]

171 1744

Enerji toplumsal refahın sağlanması için gerekli araçlardan ve üretim faaliyetlerinin ana girdilerinden biri olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez temel taşlarından biridir. Bu nedenle, endüstrideki gelişmelerin, yaşam standartlarındaki yükselişin ve artan nüfusun ihtiyaç duyduğu enerjinin yeterli, güvenilir ve düşük maliyetle sağlanması ve sunulması önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PDHES) önceleri pik talebin karşılanması için planlanırken, şimdilerde enerjinin depolanması maksadıyla da planlanmaktadır. PDHES’ler yenilenebilir enerji kaynaklarından önce genel olarak geceleri yani enerjinin ucuz olduğu saatlerde veya enerjinin az kullanıldığı saatlerde pompa modunda, puant saatlerde veya enerjinin pahalı olduğu saatlerde de türbin modunda çalıştırılmaktaydı. Şimdi ise yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanması veya gün içerisinde düzenlenmesine göre PDHES’ler günün her saatinde pompa ve türbin modunda çalışmaya başlamış ve bu maksatla da yeni yeni projeler planlanmakta ve inşa edilmektedir. Genelde tüm gelişmiş ülkelerin portföyünde bulunan PDHES’lere, özellikle ülkemizde nükleer santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine paralel olarak bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Dünyada ve Ülkemizde mevcut PDHES’ler ve gelecekteki durumları incelenmiştir.
As one of the main inputs and most important tool in production activities, energy is among inevitable means in achieving people's economic and social welfare. For this reason, it is necessary that the energy needs as a result of rising life standards and increasing population are met sufficiently, reliably and at affordable costs. While, the Pumped Hydroelectric Energy Storage (PHES) system, one of the renewable energy resources, was once planned to cover the peak energy demands, nowadays it can also be used for the purpose of storing energy. Prior to the use as a renewable energy resource, the PHES systems were generally operated at pump modes during nights. That is at times of low energy costs or low energy consumptions and operated at turbine modes during peak demands. However; nowadays PHES systems operate for storing renewable energy resources or depending on their settings within a day, they can operate in a pump or turbine mode at every hour of the day. And with this in mind, new projects are planned and carried out. Generally speaking, all developed countries are in need of PHES systems in their energy portfolios. Turkey is particularly in acute demand of these systems now than any time ever, parallel with the developments of nuclear energy plants and renewable energy resources. This study investigates the current and future positions of PHES systems in Turkey and in the word as a whole.
Other ID JA36ZA86EM
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Ali Sertkaya

Author: Maksut Saraç

Author: Muhammed Arslan OMAR

Dates

Publication Date: September 1, 2015

Bibtex @ { gmbd312928, journal = {Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD)}, issn = {2149-4916}, eissn = {2149-9373}, address = {Aydın KARAPINAR}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {369 - 382}, doi = {}, title = {POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Sertkaya, Ahmet Ali and Saraç, Maksut and OMAR, Muhammed Arslan} }
APA Sertkaya, A , Saraç, M , OMAR, M . (2015). POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 1 (3), 369-382. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gmbd/issue/29233/312928
MLA Sertkaya, A , Saraç, M , OMAR, M . "POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 1 (2015): 369-382 <http://dergipark.org.tr/gmbd/issue/29233/312928>
Chicago Sertkaya, A , Saraç, M , OMAR, M . "POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 1 (2015): 369-382
RIS TY - JOUR T1 - POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ AU - Ahmet Ali Sertkaya , Maksut Saraç , Muhammed Arslan OMAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 382 VL - 1 IS - 3 SN - 2149-4916-2149-9373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES) POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ %A Ahmet Ali Sertkaya , Maksut Saraç , Muhammed Arslan OMAR %T POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ %D 2015 %J Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) %P 2149-4916-2149-9373 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Sertkaya, Ahmet Ali , Saraç, Maksut , OMAR, Muhammed Arslan . "POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 1 / 3 (September 2015): 369-382.
AMA Sertkaya A , Saraç M , OMAR M . POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ. GJES. 2015; 1(3): 369-382.
Vancouver Sertkaya A , Saraç M , OMAR M . POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD). 2015; 1(3): 382-369.