Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 16 - 24 2018-04-29

Estimation of Welded Manufacturing Operation Times with Matlab Artificial Neural Networks
Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi

Evin Sütçü [1]

139 453

Artificial neural network is a computer program that influences decision-making processes inspired by the human brain. In this study, the durations of the welded manufacturing operations of a company that made outsource production by order using artificial neural networks were estimated. In the study, time studies that kept in the welded manufacturing of the company were used as data. As a result of the study, very close prediction values were obtained. Acceptance of the estimated time to produce in welded manufacturing of products depends on the error rate.Under 15% of the error rate, the study revealed that it is acceptable.

Yapay sinir ağları, insan beyninden esinlenilerek karar verme süreçlerini etkileyen bir bilgisayar programıdır. Bu çalışmada yapay sinir ağları kullanılarak siparişe göre fason üretim yapan bir firmanın kaynaklı imalat operasyon süreleri tahmin edilmiştir. Çalışmada veri olarak firmanın kaynaklı imalatında tutulan zaman etütleri kullanılmıştır. Çalışmanın neticesinde gerçeğe çok yakın tahmin değerleri elde edilmiştir. Parçanın kaynaklı imalatta üretilmesi gereken tahmini sürenin kabul edilmesi hata oranına bağlıdır. Hata oranının %15 ‘in altında olması çalışmanın kabul edilebilir olduğunu ortaya koymuştur.

  • [1] Kubat, C.,Matlab Yapay Zeka ve Sinir Ağları,Sakarya, 2012.
  • [2] Altın, S. Ş. Benzer Süreçlerde üretilen Ürünler İçin Yapay Zeka İle Zaman Tahmini. Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi,Fen Bilimleri Fakültesi, 2011, Ankara.
  • [3] Çayıroğlu, İ. Yapay Sinir Ağları- İleri Algoritma Analizi.Y. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği, 2015, Karabük.
  • [4] Çuhadır M. ve Kayacan C. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konaklama İşletmelerinde Doluluk Oranı Tahmini: Türkiye’deki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Deneme. Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005, Isparta.
  • [5] Karaatlı M., Helvacıoğlu Ö.C., Ömürbek N., Tokgöz G.,Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Otomobil Satış Tahmini.Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012, Cilt 8, Sayı 17. DOI: http://dx.doi.org/10.11122/ijmeb.2012.8.17.290
  • [6] Es H.A. , Kalender F.Y., Hamzaçebi C. Yapay Sinir Ağları İle Türkiye Net Enerji Talep Tahmini. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 2014, Cilt 29, No 3, 495-504. DOI: http://dx.doi.org/10.17341/gummfd.41725
  • [7] İnternet: http://www.mathworks.com/help/nnet/ref/mapminmax.html?requestedDomain=true , Ocak 2017.
Primary Language tr
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-8658-8322
Author: Evin Sütçü
Institution: SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING

Dates

Publication Date: April 29, 2018

Bibtex @research article { gmbd419622, journal = {Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD)}, issn = {2149-4916}, eissn = {2149-9373}, address = {Aydın KARAPINAR}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {16 - 24}, doi = {}, title = {Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi}, key = {cite}, author = {Sütçü, Evin} }
APA Sütçü, E . (2018). Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 4 (1), 16-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gmbd/issue/36833/419622
MLA Sütçü, E . "Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 4 (2018): 16-24 <http://dergipark.org.tr/gmbd/issue/36833/419622>
Chicago Sütçü, E . "Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 4 (2018): 16-24
RIS TY - JOUR T1 - Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi AU - Evin Sütçü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 24 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-4916-2149-9373 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES) Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi %A Evin Sütçü %T Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi %D 2018 %J Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) %P 2149-4916-2149-9373 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Sütçü, Evin . "Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 4 / 1 (April 2018): 16-24.
AMA Sütçü E . Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi. GJES. 2018; 4(1): 16-24.
Vancouver Sütçü E . Kaynaklı İmalat Operasyon Sürelerinin Matlab Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD). 2018; 4(1): 24-16.