Year 2016, Volume 6, Issue 2, Pages 76 - 80 2016-10-19

Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi
Impact of Adenotonsillectomy and Adenoidectomy on Mean Platelet Volume (MPV) Levels

Serhan Derin [1] , Murat Şahan [2] , Hatice Topal [3] , Yaşar Topal [4]

1196 738

Amaç: Adenotonsiller hipertrofiler (ATH) kardiyopulmoner hastalıklar başta olmak üzere bir çok hastalığa neden olmaktadır. Daha önceki çalışmalar ATH li hastalarda pulmoner arter hipertansiyon insidansının arttığını ve adenotonsillektomi ile gerilediğini raporlamışlardır. Mean platelet volüm (MPV) son çalışmalarda bir çok kardiyak hastalıkta olduğu gibi pulmoner hipertansiyonda da prognostik kriter olma yolundadır. Büyük trombositler daha fazla proinflamatuar, protrombotik ve vazomotor aktiviteye sahiptir. Bu çalışmanın amacı adenotonsillektomi ve adenoidektomi operasyonu sonrası MPV değişimleri olup olmadığını  araştırmaktır. 
Hastalar ve Metod: Bu çalışmada ATH de MPV değerleri ölçüldü ve cerrahi tedavilerin MPV değerleri üserine etkisi araştırıldı. Otuz beş hastaya adenotonsillektomi, 30 hastaya adenoidektomi yapıldı. Preoperatif ve postoperatif 3. ay hemogram sonuçları karşılaştırıldı.  
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 6.51 ± 2.75 (2-16)’tı. Operasyon sonrası MPV değerlerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı. (Preoperatif 9,75±0,95; Postoperatif 8,14±1,25). p<0,005
Sonuç: Adenotonsillektomi ve adenoidektomi operasyonları kardiyopulmoner komplikasyon belirteci olan MPV değerlerini etkili şekilde düşürmektedir. 
 • Tarlipinar A, Duman D, Uslu C, Egeli E. The effects of obstructive sleep apne syndrome dueto adenotonsil- lar hypertrophy on the cardiovascular system in chil- dren. Turk Journal of Pediatr 2011;53:359-63.
 • Abdel-Aziz M. Asymptomatic cardiopulmonary chang- es caused by adenoid hypertrophy. J Craniofac Surg 2011;22:1401-3.
 • Yilmaz MD, Onrat E, AltuntasA, et al. The effects of ton- sillectomy and adenoidectomy on pulmonary arterial pressure in children. Am J Otolaryngol 2005;26:18-21.
 • Kucur C, Kulekci S, Zorlu A, Savran B, Oghan F, Yildi- rim N. Mean platelet volume levels in children with adenoid hypertrophy. J Craniofac Surg 2014;25:29-31.
 • Ugur MB, Dogan SM, et al. Effect of adenoidectomy and/or tonsillectomy on cardiac functions in children with obstructive sleep apnea. Orl J Otorhinolaryngol 2008;70:202-8.
 • Abd El-Moneim ES, Badawy BS, Atya M. The effect of adenoidectomy on right ventricular performance in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009;73:1584- 8
 • Koc S, Aytekin M, Kalay N, et al. The effect of adenoton- sillectomy on right ventricle function and pulmonary artery pressure in children with adenotonsillar hyper- trophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;76:45-8.
 • Varol E, Uysal BA, Ozaydin M. Platelet Indices in Pa- tients With Pulmonary Arterial Hypertension. Clin Appl Thromb Hemost 2011;17:171-4.
 • Park Y, Schoene N, Harris W. Mean platelet volume as an indicator of platelet activation: Methodological is- sues. Platelets 2002;13:301-6.
 • Brodsky L. Modern assessment of tonsils and ade- noids. Pediatr Clin North Am 1989;36:1551-69.
 • Guilleminault C, Korobkin R, Winkle R. A review of 50 children with obstructive sleep apnea syndrome. Lung 1981;159:275-87.
 • Pac A, Karadag A, Kurtaran H, Aktas D. Comparison of cardiac function and valvular damage in children with and without adenotonsillar hypertrophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005;69:527-32.
 • Naiboglu B, Deveci S, Duman D, et al. Effect of upper airway obstruction on pulmonary arterial pressure in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008:72;1425- 9.
 • Miman MC, Kirazli T, Ozyurek R. Doppler echocardi- ography in adenotonsillar hypertrophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000;54:21-6.
 • Görür K, Döven O, Unal M, Akkuş N, Ozcan C. Preope- rative and postoperative cardiac and clinical findings of patients with adenotonsillar hypertrophy. Int J Pe- diatr Otorhinolaryngol 2001;59:41-6.
 • Can MM, Tanboğa IH, Demircan HC, et al. Enhanced hemostatic indices in patients with pulmonary arteri- al hypertension: an observational study. Thromb Res 2010;126:280-2.
 • Nakonechnicov S, Gabbasov Z, Chazova I, Popov E, Belenkov Yu. Platelet aggregation in patients with primary pulmonary hypertension. Blood Coagul Fibri- nolysis 1996;7:225-7.
 • Kanbay A, Tutar N, Kaya E, et al. Mean platelet volu- me in patients with obstructive sleep apnea syndrome and its relationship with cardiovascular diseases. Blo- od Coagul Fibrinolysis 2013;24:532-6.
 • Thompson CB, Jacubowski JA, Quinn PG, Deykin D, Va- leri CR. Platelet size is a determinant of platelet func- tion. J Lab Clin Med 1983;101:205-13.
 • Bath PM, Butterworth RJ. Platelet size: measurement, physiology and vascular disease. Blood Coagul Fibri- nolysis 1996;7:157-61.
 • Kilciler G, Genc H, Tapan S, et al. Mean platelet volu- me and its relationship with carotid atherosclerosis in subjects with non-alcoholic fatty liver disease. Ups J Med Sci 2010;115:253-9.
 • Lopes AA, Maeda NY, Almeida A, Jaeger R, Ebaid M, Chamone DF. Circulating platelet aggregates indicati- ve of in vivo platelet activation in pulmonary hyper- tension. Angiology 1993;44:701-6.
 • Attia G, Ahmad MA, Saleh AB, Elsharkawy A. Impact of obstructive sleep apnea on global myocardial perfor- mance in children assessed by tissue Doppler imaging. Pediatr Cardiol. 2010;31:1025-36.
 • Onder S, Caypinar B, Yilmaz AS, Toros SZ, Oysu C. Rela- tion of mean platelet volume with obstructive adeno- id hypertrophy in children. Int J Pediatr Otorhinolary- ngol. 2014 78:1449-51.
 • Cengiz C, Erhan Y, Murat T et al. Values of mean plate- let volume in patients with chronic tonsillitis and ade- noid hypertrophy. Pak J Med Sci 2013;29(2):569-72.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Serhan Derin

Author: Murat Şahan

Author: Hatice Topal

Author: Yaşar Topal

Dates

Publication Date: October 19, 2016

Bibtex @ { gopctd255801, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {76 - 80}, doi = {10.16899/ctd.77472}, title = {Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Derin, Serhan and Şahan, Murat and Topal, Hatice and Topal, Yaşar} }
APA Derin, S , Şahan, M , Topal, H , Topal, Y . (2016). Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi. Çağdaş Tıp Dergisi, 6 (2), 76-80. DOI: 10.16899/ctd.77472
MLA Derin, S , Şahan, M , Topal, H , Topal, Y . "Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 76-80 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/24101/255801>
Chicago Derin, S , Şahan, M , Topal, H , Topal, Y . "Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 76-80
RIS TY - JOUR T1 - Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi AU - Serhan Derin , Murat Şahan , Hatice Topal , Yaşar Topal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16899/ctd.77472 DO - 10.16899/ctd.77472 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 80 VL - 6 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/ctd.77472 UR - https://doi.org/10.16899/ctd.77472 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi %A Serhan Derin , Murat Şahan , Hatice Topal , Yaşar Topal %T Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 6 %N 2 %R doi: 10.16899/ctd.77472 %U 10.16899/ctd.77472
ISNAD Derin, Serhan , Şahan, Murat , Topal, Hatice , Topal, Yaşar . "Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi". Çağdaş Tıp Dergisi 6 / 2 (October 2016): 76-80. https://doi.org/10.16899/ctd.77472
AMA Derin S , Şahan M , Topal H , Topal Y . Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi. J Contemp Med. 2016; 6(2): 76-80.
Vancouver Derin S , Şahan M , Topal H , Topal Y . Adenotonsillektomi ve Adenoidektominin Mean Platelet Volüm (MPV) düzeyleri üzerine etkisi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2016; 6(2): 80-76.