Year 2016, Volume 6, Issue 2, Pages 100 - 103 2016-03-17

Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme

İlhan Bahri Delibaş [1] , Asker Zeki Özsoy [2] , Mehmet Can Nacar [3] , Bülent Çakmak [4] , Hatice Doğru [5] , Çiğdem Kunt İşgüder [6] , Selim Gülücü [7]

1415 870

Amaç: Bu çalışmada, Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran gebelerde idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığının incelenmesi ve idrar kültüründe üreme saptanan mikroorganizmaların tespit edilmesi  amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine Ocak 2012- Haziran 2015 tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 yıllık  dönemde başvuran gebelerde idrar yolu enfeksiyonu  görülme sıklığı ve üreyen ajan patojenler incelenmiştir. Tam idrar tetkiki hastanemiz biyokimya laboratuarında  ve idrar kültürü analizleri hastanemiz mikrobiyoloji laboratuarında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçların otomasyon sistemi üzerinden retrospektif olarak ulaşılması ile verilerimiz tespit edilmiştir.

Bulgular: Hastanemize Ocak 2012 ve Haziran 2015 tarihleri arasında başvuran 2245 gebe hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların (n=2245) yaş ortalaması 28.0±5.63 (min:16, maks:45) olup, %86.5'i (n=1942) 35 yaş altında, %13.5'i (n=303) 35 yaş ve üzerindedir. Hastaların %36.5'inde (n=819) gebelikte idrar yolu enfeksiyonu olduğu saptanmıştır. 35 yaş altındaki hastaların %37.3'ünde (n=725) idrar yolu enfeksiyonu saptanırken, 35 yaş ve üzerindeki hastalarda bu oran %31.0'dir (n=94) (p<0.05). 35 yaş altında gebe olmak idrar yolu enfeksiyonu geçirme açısından, 35 yaş ve üzerinde gebe olmayana göre 1.3 kat daha riskli bulunmuştur (OR=1.32; CI=1.02-1.72).

Sonuç: İdrar yolu enfeksiyonu gebelikte en önemli ve en sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Tedavi edilmeyen enfeksiyon ile preterm eylem ve buna bağlı komplikasyonlar arasında yakın ilişki mevcuttur. Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmesi ve gözardı edilmemesi gereken hastalıklardan biridir.

İYE, Gebelik, Preterm eylem
 • KAYNAKLAR
 • Uzun Ö. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonları (Nasıl Tedavi Edelim). Hacettepe Tıp Dergisi 2001;32:154-9.
 • Çolak H. Gebelik, doğum ve abortusla ilgili infeksiyonlar. İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, syf. 2002;1:1089-101.
 • Schneeberger C1, Geerlings SE, Middleton P, Crowther CA. Interventions for preventing recurrent urinary tract infection during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 26;7:CD009279. doi: 10.1002/14651858.CD009279.pub3.
 • Schnarr J, Smaill F. Asymptomatic bacteriuria and symptomatic urinary tract infection in pregnancy. Eur J Clin Invest. 2008;38(Suppl. 2):50–7.
 • Farkash E, Wientraub AY, Sergienko R, et al. Acute antepartum pyelonephritis in pregnancy: a critical analysis of risk factors and outcomes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012;162:24–7.
 • Gravett MG, Martin ET, Bernson JD, et al. Serious and life-threatening pregnancy-related infections: opportunities to reduce the global burden. Plos Med. 2012;9:e1001324.
 • Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. Am J Med. 2002;113:5–13.
 • Mazor-Dray E, Levy A, Schlaeffer F, Sheiner E. Maternal urinary tract infection: is it independently associated with adverse pregnancy outcome? J Matern Fetal Neonatal Med. 2009;22:124–32.
 • Bolton M, Horvath DJ, Li B, et al. Intrauterine growth restriction is a direct consequence of localized maternal uropathogenic Escherichia coli cystitis. Plos ONE. 2012;7:1–9.
 • Jeyabalan A, Lain KY. Anatomic and functional changes of the upper urinary tract during pregnancy.Urol Clin North Am. 2007;34:1–6.
 • Amiri M, Lavasani Z, Norouzirad R, et al. Prevalence of Urinary Tract Infection Among Pregnant Women and its Complications in Their Newborns During the Birth in the Hospitals of Dezful City, Iran, 2012 - 2013. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015;17(8).
 • Soleimanizadeh LD, Basri N, Abaszadeh A, Arab M. Assessment of high risk pregnancy in Bam Mahdieh maternity hospital, 2002. J Shahrekord Univ Med Sci. 2004;6(2):67–73.
 • Bookallil M, Chalmers E, Andrew B. Challenges in preventing pyelonephritis in pregnant women in Indigenous communities. Rural Remote Health. 2005;5(3):395.
 • Turpin C, Minkah B, Danso K, Frimpong E. Asymptomatic bacteriuria in pregnant women attending antenatal clinic at Komfo Anokye teaching hospital, Kumasi, Ghana. Ghana Med J. 2007;41(1):26–9.
 • Hernandez Blas F, Lopez Carmona JM, Rodriguez Moctezuma JR, Peralta Pedrero ML, Rodriguez Gutierrez RS, Ortiz Aguirre AR. Asymptomatic bacteruiria frequency in pregnant women and uropathogen in vitro antimicrobial sensitivity. Ginecol Obstet Mex. 2007;75(6):325–31.
 • Tadesse A, Negash M, Ketema LS. Asymtomatic bacteriuria in pregnancy: assesment of prevlence, microbial agents and ther antimicrobial sensitivty pattern in Gondar Teaching Hospital, north west Ethiopia. Ethiop Med J. 2007;45(2):143–9.
 • Mobbasheri ET, Ghaemi E, Moujloo M, Vakili MA. [Prevalence of bacteriuria during pregnancy in Gorgan, Iran]. Gorgan Medical Journal. 2001;9:42–7.
 • Al-Haddad AM. Urinary tract infection among pregnant women in Al-Mukalla district, Yemen. East Mediterr Health J. 2005;11(3):505–10.
 • Elo J, Sarna S, Tallgren LG. Seasonal variations in the occurrence of urinary tract infections among children in an urban area in Finland. Ann Clin Res. 1979;11(3):101–6.
 • Yaghobi RH, Roshan AZPZ, Hajiahmadi M, Nasirim Amiri F. [The role of hygienic behavior in incidence of urinary tract infection among pregnant women referred to health center, Babol, 2003-2005]. J Babol Univ Med Sci. 2006;8(2):56–62.
 • Masinde A, Gumodoka B, Kilonzo A, Mshana SE. Prevalence of urinary tract infection among pregnant women at Bugando Medical Centre, Mwanza, Tanzania. Tanzan J Health Res. 2009;11(3):154–9.
 • Hamdan HZ, Ziad AH, Ali SK, Adam I. Epidemiology of urinary tract infections and antibiotics sensitivity among pregnant women at Khartoum North Hospital. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2011;10:2.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: İlhan Bahri Delibaş

Author: Asker Zeki Özsoy

Author: Mehmet Can Nacar

Author: Bülent Çakmak

Author: Hatice Doğru

Author: Çiğdem Kunt İşgüder

Author: Selim Gülücü

Bibtex @ { gopctd255806, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {100 - 103}, doi = {10.16899/ctd.04857}, title = {Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Delibaş, İlhan Bahri and Özsoy, Asker Zeki and Nacar, Mehmet Can and Çakmak, Bülent and Doğru, Hatice and İşgüder, Çiğdem Kunt and Gülücü, Selim} }
APA Delibaş, İ , Özsoy, A , Nacar, M , Çakmak, B , Doğru, H , İşgüder, Ç , Gülücü, S . (2016). Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme. Çağdaş Tıp Dergisi, 6 (2), 100-103. DOI: 10.16899/ctd.04857
MLA Delibaş, İ , Özsoy, A , Nacar, M , Çakmak, B , Doğru, H , İşgüder, Ç , Gülücü, S . "Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 100-103 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/24101/255806>
Chicago Delibaş, İ , Özsoy, A , Nacar, M , Çakmak, B , Doğru, H , İşgüder, Ç , Gülücü, S . "Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 100-103
RIS TY - JOUR T1 - Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme AU - İlhan Bahri Delibaş , Asker Zeki Özsoy , Mehmet Can Nacar , Bülent Çakmak , Hatice Doğru , Çiğdem Kunt İşgüder , Selim Gülücü Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16899/ctd.04857 DO - 10.16899/ctd.04857 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 103 VL - 6 IS - 2 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/ctd.04857 UR - https://doi.org/10.16899/ctd.04857 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme %A İlhan Bahri Delibaş , Asker Zeki Özsoy , Mehmet Can Nacar , Bülent Çakmak , Hatice Doğru , Çiğdem Kunt İşgüder , Selim Gülücü %T Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 6 %N 2 %R doi: 10.16899/ctd.04857 %U 10.16899/ctd.04857
ISNAD Delibaş, İlhan Bahri , Özsoy, Asker Zeki , Nacar, Mehmet Can , Çakmak, Bülent , Doğru, Hatice , İşgüder, Çiğdem Kunt , Gülücü, Selim . "Tokat İlinde Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Gebelerde İdrar Yolu Enfeksiyonu: Üç- Yıllık Değerlendirme". Çağdaş Tıp Dergisi 6 / 2 (March 2016): 100-103. https://doi.org/10.16899/ctd.04857